Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

Gimnazijoje vyko debatai "Ar homoseksualumas - liga?"

Skaityti daugiau...

Mokytojų delegacija ir mūsų gimnazijos direktorė jau grįžo iš tarptautinių mainų jubiliejaus minėjimo renginio, skirto mainų Trisdešimtmečiui,  Bukstehudės Halepageno gimnazijoje. 23 mokiniai (trečiokai ir antrokai) dar dalyvauja mainų programoje ir šiandien dirba projekto "Hanza miestai" grupėse.  Aplankyta Liubekas, Berlynas, Hamburgas, žiūrėtas miuziklas "Graži moteris", dirbama istorijos, dailės, teatro, muzikos ir fotografijos grupėse. 

 

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad pasirinkote Šilutės pirmąją gimnaziją. Jūsų kasmet skiriama parama padeda gimnazijai nupirkti naujų knygų, vykdyti mokinių projektines, kūrybines veiklas, renginius, įgyvendinti mokinių kultūrinio prusinimo programą, kai kurias keliones į olimpiadas, konkursus ir varžybas, taip pat padeda viešinti gimnazijos veiklą, atnaujinti aplinką.

Skaityti daugiau...

Gruodžio 5d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje įvyko paskaita „Sveikai palankios mitybos principai ir jų taikymas kasdienybėje“. Šią paskaitą vedė „Sveikos mitybos standartas“ direktorė Danguolė Gasparavičienė iš Kauno.

Skaityti daugiau...

Praėjusią savaitę visi gimnazistai vyko į Klaipėdos muzikinį teatrą, kur žiūrėjo dviejų veiksmų miuziklą "Smuikininkas ant stogo" (rež. J.Szurmiej). Mūsų gimnazija vykdo ketverių metų mokinių prusinimo programą.  

Fotografija - S.Ranausko

Gruodžio 1 – oji Pasaulinė AIDS diena. Šia proga Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko protmūšis „AIDS – geriau žinoti“. Protmūšyje dalyvavo gimnazijos antrokai, iš viso buvo šešios komandos, trys laimėjo prizines vietas. Palaikančiųjų komanda taip pat turėjo užduotį, jiems reikėjo sukurti eilėraštuką, kuris prasidėtų A...I...D...S raidėmis. Dalyviai apdovanoti Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro ir Šilutės pirmosios gimnazijos prizais.

Skaityti daugiau...

 

Džiaugiamės tarptautinio informacinio mąstymo konkurso "Bebras" rezultatais. Konkurse dalyvo 43555 dalyvių iš Lietuvos. Šilutės raj. savivaldybėje  Edgaras Sokolov užėmė  I vietą tarp devintokų, Mireta Metrikytė I vietą tarp vienuoliktokų, Evaldas Stonys III vietą tarp vienuoliktokų, Benas Ranauskas I vietą tarp dvyliktokų. Gimnazistus pastūmėjo dalyvauti konkurse informacinių technologijų mokytojai Diana Rumšienė ir Alvydas Ežerinskis.

 

     

Seimo nutarimu Nr. XIII-1142  2020 metai paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais.

        Gimnazijoje vykdomas projektas „Žydų kultūra ir pasiekimai“:

Skaityti daugiau...

23 mūsų gimnazijos mokiniai ir 8 mokytojai gruodžio 4 dieną išvyksta į Vokietijos Bukstehudės Halepageno mokyklą. Gruodžio 7 dieną organizuojamas šventinis renginys gimnazijų bendradarbiavimo jubiliejui paminėti. Nuo gruodžio 4 iki 15 vyks tarptautiniai mainai. Projektinių darbų tema - "Hanzos miestai".

Skaityti daugiau...

Gimnazijoje vyko mokyklų lyderystės renginys "Mokinių įgalinimas pamokoje".  

Lapkričio 16 d. - gruodžio 6 d. gimnazijoje eksponuojama kilnojama paroda „Vienas amžius iš septynių. Lietuva. Lita. Lite“. 

Skaityti daugiau...

Šią savaitę:                                                                                                                              

2019 m. gruodžio 16-20 d.                                                                            

Budinti klasė – IIIc,  klasės vadovė – Alvydas Ežerinskis

  Sav.diena

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

· Mokinių savivaldos pasitarimas po 3 pamokų 109 kabinete.

· Kalėdinė anglų kalbos pamoka Žibų pradinės mokyklos mokiniams. Veda IVc klasės gimnazistai per 2 pamoką 217 kabinete.

· Padėkos pertrauka po 3 pamokų direktoriaus kabinete. Dalyvauja rajono proto mūšio „Korupcijai – ne“ 1 vietos laimėtojai ir mokytoja Laima Toliušienė.

· Padėkos pertrauka po 4 pamokų direktoriaus kabinete. Dalyvauja rajono mokyklų „Svarsčio“ kilnojimo varžybų prizininkai ir mokytojas Vytautas Kirjanovas.

· Mokyklinė chemijos olimpiada per 2,3 pamokas 306 kabinete

· Vykdoma apklausa „Mokyklos pažangos įsivertinimas“ iki gruodžio 20 d. Atsakingi klasių vadovai.

· Direkcinės tarybos pasitarimas dėl bendradarbiavimo su Vokietija po 7 pamokų direktoriaus kabinete. 

· Studijos „Dryžuotas teatras“ repeticija 14.30 – 17.00 val. aktų salėje.

II.

· Klasių seniūnų pasitarimas po 3 pamokų 109 kabinete.

· Rajoninė IT olimpiada 10.00 val. – 14.00 val. 214 kabinete.

· Kalėdinė anglų kalbos pamoka Žibų pradinės mokyklos mokiniams. Veda IVa klasės gimnazistai per 2 pamoką 217 kabinete.

· Mokyklinė fizikos olimpiada per 2, 3 pamokas 310 kabinete.

· Studijos „Dryžuotas teatras“ repeticija 15.30 – 18.00 val. aktų salėje.

III.

· Mokyklinė Lietuvių kalbos olimpiada per 2, 3, 4 pamokas 224 kabinete.

· Kalėdinė anglų kalbos pamoka Žibų pradinės mokyklos mokiniams. Veda IVb klasės gimnazistai per 3 pamoką 217 kabinete.

· Kalėdinės tinklinio varžybos po 7 pamokų sporto salėje.

· Mokytojų ir mokinių pagalbos specialistų atestacinės komisijos posėdis 15.00 val.

IV.

· Mokyklinė matematikos olimpiada per 2, 3 pamokas 217 kabinete

· Direkcinės tarybos pasitarimas 14.00 val. direktoriaus kabinete (kviečiame mokinius ir mokytojus prie  kavos puodelio, kurie turi pasiūlymų, problemų ir kt. ...).

V.

· Dirbsime pagal atskirą veiklaraštį.

· Gimnazijoje lankysis Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos mokytojai 10.00 – 11.30 val. 217 kabinete

 

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. GRUODŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Atsakingi

I.

Veiklos ir tradiciniai renginiai

 

 

1.       

Paskaita „Jauno žmogaus motyvacija“

 2 d.

D. Jakienė

2.       

,,Viešumo tribūna“  su mokinių savivalda

 3 d.

L. Spirgienė

L. Eglinskienė

3.       

Paskaita „Sveikos mitybos įgūdžių formavimas“

5 d.

L. Eglinskienė

E. Gurjanova

4.       

Spektaklis „Smuikininkas ant stogo“ Klaipėdos Žvejų kultūros rūmuose I-IV klasių mokiniams

6 d.

Administracija

Klasių vadovai

5.       

Tarptautinis projektas „Lietuva – Vokietija“ I dalis Vokietijoje.

 4 – 13 d.

L. Eglinskienė

6.       

Rajoninė informacinių technologijų olimpiada

    19 d.

L. Eglinskienė

7.       

Signalinių pažymių analizavimas ir aptarimas su auklėtiniais

Iki 13 d.

I-IV klasių vadovai

8.       

Susitikimas su Krašto apsaugos kuopos vadu

13 d.

L. Eglinskienė

9.       

Mokyklinės dalykų olimpiados

Iki 20 d.

Metodinių grupių pirmininkai

10.   

Veikla,  skirta Antikorupcijos dienai

Iki 7 d.

L. Toliušienė, A. Gečas

11.   

Integruotas rusų kalbos,  technologijų projektas  II klasių mokiniams „Kalėdos. Tradicijos. Kalėdiniai atvirukai ir sveikinimai.“

Iki 20 d.

R.Zapustaitė

N. Titienė

12.   

Kalėdinis tinklinio turnyras

6-13 d.

V. Kirjanovas

13.   

Labdaros renginys „Pyrago diena“

Tiksinama

N. Mulerova, klasių vadovai

14.   

Integruotas projektas ,,Adventinių renginių ciklas“

2-20 d.

N. Titienė, L. Toliušienė

15.   

Projektas „Grožio ir kultūringo elgesio diena laukiant Kalėdų stebuklo“

20 d.

D. Jakienė, klasių vadovai

16.   

Edukacinė popietė „Kad tradicijų siūlas nenutrūktų“.

27 d.

Administracija, kultūros komisija

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinių grupių užsiėmimai:

 

 

1.1.

Metodinės tarybos posėdis dėl pamokų kitaip gruodžio 20 d.

5 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

1.2.

Metodinių grupių pasitarimai dėl pamokų kitaip gruodžio 20 d.,  2019 m. metodinės veiklos analizės ir 2020 m. metodinės veiklos plano rengimo

3 - 20 d.

 

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.3.

Metodinės tarybos posėdis dėl gimnazijos 2020 m. veiklos plano rengimo

11 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

1.4.

Metodinių grupių pasitarimai dėl mokinių individualios pažangos ir rezultatų tobulinimo aptarimo ir fiksavimo

Iki 31 d. paruošti panešimus MT

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.5.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl ,, Protų kovų“ organizavimo I-IV klasių mokiniams pagal bendrąsias programas

31 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

2.

Direkcinės tarybos pasitarimai:

 

 

2.1.

Dėl vidaus įsivertinimo

3 d.

L. Spirgienė

2.2.

Dėl mokytojų atestacijos

3 d.

Administracija

2.3.

Dėl gimnazijos 2020 m. veiklos plano rengimo

4 d.

L. Spirgienė

2.4.

Dėl egzaminatoriaus panaudojimo efektyvumo biologijos, lietuvių kalbos, istorijos, matematikos pamokose

Iki 31 d.

L. Spirgienė

2.5.

Grįžtamoji patikra „Mokymosi pasiekimų gerinimas“ III, IV kl.

3-7 d.

L. Spirgienė, III, IV kl. vadovai

2.6.

Grįžtamoji patikra „Individuali I, II kl. mokinių pažanga“

3-7 d.

L. Spirgienė, I, II kl. vadovai

2.7.

Mokinių pasiekimų vertinimas (signalinių pažymių analizė)

Iki 20 d.

L. Eglinskienė

3.

Kiti pasitarimai ir susirinkimai:

 

 

3.1.

Klasių vadovų pasitarimas dėl projekto „Grožio ir kultūringo elgesio diena laukiant Kalėdų stebuklo“

3, 10 d.

D. Jakienė

3.2.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinės komisijos posėdis

18 d.

L. Eglinskienė

3.3.

Mokytojų tarybos posėdis dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2019-2021 metų atestacijos programos ir gimnazijos 2020 m. veiklos plano rengimo 

18 d.

L. Spirgienė,

L. Eglinskienė

3.4.

Gimnazijos tarybos posėdis dėl 2019 m. gimnazijos veiklos plano, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2019-2021 metų atestacijos programos ir gimnazijos 2020 m. veiklos plano rengimo 

19 d.

L. Spirgienė,

L. Eglinskienė

3.5.

Vaiko gerovės komisijos posėdis

4, 11, 18 d.

D. Jakienė

3.6.

Mokinių savivaldos susirinkimai

2, 9, 16 d.

D. Jakienė

3.7.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

3, 10, 17 d.

D. Jakienė

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

  1.  

Dokumentų patikra (konsultacijų, e dienynų).

Iki  31 d.

Administracija

  1.  

Pamokų stebėsena „Mokinio ir mokytojo veiklų pamokoje santykis  (70% / 30%) ir praktinės užduotys pamokoje“

Pagal atskirą grafiką

Adminsitracija

  1.  

Vidaus įsivertinimo klausimyno užpildymas (iqesonline sistemoje). Pildo tėvai, mokiniai, mokytojai

Iki 13 d.

D. Rumšienė

  1.  

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki sausio 10 d.

Klasių vadovai

  1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki sausio 15 d.

D. Peštenienė

  1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

L. Eglinskienė

 

 

 

 

 
 

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas