Spalio 22 d. gimnazijos muzikos mokytoja G. Pocienė ir psichologė R. Gagienė vedė neįprastas pamokas. Pamokų metu mokiniai išbandė muzikos ir dailės terapiją. Mokiniai klausė Antonio Vivaldi „Metų laikų“, piešė fraktalus. 
Skaityti daugiau...

Vasaros pradžioje mūsų vienuoliktokai Edilija Uždavinytė, Domantas Barkauskas ir Junita Barškietytė keliavo po Šilutės įžymias vietas, fotografavo, užrašė ir skaidrėse pateikė vokiškų pėdsakų Šilutėje ir Saugose trumpą istoriją. Projektinis darbas "Ö kaip vokiškai?" buvo skirtas Vokiečių kalbos dienai paminėti. 
Darbo vadovė vokiečių kalbos mokytoja Lijana Venckienė.
Skaityti daugiau...

Kiekvienais metais spalio 10 dieną minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Siekdama atkreipti mokinių dėmesį į psichinės sveikatos svarbą, gimnazijos psichologė Rūta Gagienė diskutavo su mokiniais, kas tai yra psichinė sveikata, kaip rūpintis ja.
Skaityti daugiau...

 

Per gripo sezoną, kurio metu stebimas sergamumo gripu ir kitomis ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) pakilimas, sulaukiama pranešimų, kad vaikai ugdymo procese dalyvauja turėdami ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), siekdama sustabdyti COVID-19 ligos plitimą ir saugoti vaikų sveikatą, atkreipia tėvų ir ugdytojų dėmesį, kad vaikai, turintys ŪVKTI simptomų, neturi vykti  į ugdymo įstaigas. Primenama, kodėl tai yra svarbu. 

Esant ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos ir atėjus gripo sezonui svarbu, kad kontaktiniame ugdyme dalyvautų vaikai be ŪVKTI požymių, pvz., karščiavimo, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.  Kai kurie tėvai nelaiko peršalimo liga, tačiau toks jų požiūris gali padėti infekcijai plisti bendruomenėje. 

Ugdymo įstaigose dėl didelio vaikų skaičiaus ir vaikų bendravimo ypatumų yra palanki terpė plisti ir COVID-19 virusui. Pastarąjį mėnesį koronaviruso protrūkių daugiausiai fiksuojama ugdymo įstaigose, tačiau bendromis ugdymo įstaigų bendruomenių, tėvų ir visuomenės sveikatos specialistų pastangomis protrūkiai greitai suvaldomi ir jie pasibaigia apimdami mažesnį nei kituose sektoriuose užsikrėtusiųjų skaičių.

Skaityti daugiau...

 Gimnazijos bibliotekoje eksponuojama

mokinių kūrybinių darbų paroda

„Baltų ženklai kūryboje. Tradicija ir dabartis". 

Mokytoja N.Titienė

Kviečiame pažiūrėti

 

https://youtu.be/TvyJf7T0xBM

 

Gimnazijos bibliotekoje eksponuojama 

M.Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojos R.Petrikienės paroda " Mano rytinė kava" . Piešimas kava. 

 

Kviečiame pasižiūrėti parodą-sveikinimą

https://youtu.be/3NAH3fH8pOs

 

https://www.facebook.com/SilutesMuziejus

Teatro klasės trečiokai gimnazistai rugsėjo 30 dieną dalyvavo Šilutės H.Šojaus muziejaus inicijuotoje pamokoje apie H.Zudermaną. Jaunuoliai skaitė vaidmenimis H.Zudermano "Kelionę į Tilžę", dalijosi mintimis apie H.Zudermano gyvenimą, rašytojo kūrybos sąsajas su šiandiena pristatė H.Zudermano draugijos pirmininkė D.Trijonienė ir muziejininkė R.Šukienė.  Improvizuota pamoka užbaigta H.Zudermano eilėraščiu "Tėviškės paveikslas": "Kertu aš lažybų - žaidimą tą patį/ Po dvidešimt metų matysime čia (...)" Taip pat rašytojo gimimo dieną nusifotografuota prie jo paminklo bei susitarta pavasarį dar pasivaikščioti jo takais. 

Skaityti daugiau...

               „Istorikai susitinka su Jankumi dažnai...“ Silva Pocytė

                                                O jūs?

Rugsėjo 22 d. Šilutės rajono savivaldybėje vyko Lietuvos Mokslų Akademijos diena „Paveldas ateičiai“, skirta Europos paveldo dienoms.  Renginių programa buvo gana įvairi. Jos formate Šilutės Hugo Šojaus muziejuje gausiam būriui šilutiškių buvo pristatytas ir naujausias dr. Domo Kauno darbas monografija „Martynas Jankus, tautos vienytojas ir lietuvių spaudos kūrėjas“.

Skaityti daugiau...

 

Gerai besimokantys gimnazijos abiturientai gali gauti Joanitų ordino stipendiją savo studijoms.

Joanitų ordinas jau daugiau kaip 900 metų rūpinasi ligoniais, seneliais, silpnesniaisiais. Joanitai atvyko į Šilutę ir kartu su socialine tarnyba "Sandora" remia šeimas, kurioms reikia pagalbos.

Taip pat Joanitų ordinas padeda tiems, kurie yra motyvuoti ir darbštūs. Jau dešimt metų Joanitų ordinas remia mūsų mokyklos abiturientus, kurie puoselėja pažangias idėjas, yra aktyvūs piliečiai. Joanitų ordinas remia mūsų mokyklos abiturientus, kurie savo pasiekimais ir darbu prisidės prie Lietuvos klestėjimo.

Joanitų ordino stipendijos skyrimo kriterijai:

        1. Stipendija skiriama gerai besimokantiems mokiniams.
        2. Pretendentai turi gerai mokėti vokiečių kalbą.
        3. Pretendentų šeimos pajamos yra nedidelės.
        4. Pretendentai yra aktyvūs gimnazijos bendruomenės nariai.

Abiturientai klasių vadovams turi pateikti:

         1. Prašymą dėl stipendijos skyrimo lietuvių ir vokiečių kalbomis.
         2. Pažymą apie šeimos pajamas.
         3. Gyvenimo aprašymą lietuvių ir vokiečių kalbomis.
         4. Pasiekimų suvestinės kopiją.
         5. Klasės vadovo rekomendaciją lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Daugiau informacijos gali suteikti direktorė L. Spirgienė arba vokiečių kalbos mokytoja L. Venckienė.

Plačiau apie Joanitų ordiną internete: www.johanniterorden.de.

Lietuvos mokslų akademija, siekdama skatinti smalsumą ir susidomėjimą mokslu, svarbiausiais jo pasiekimais,

padovanojo gimnazijos bibliotekai

mokslo populiarinimo knygų seriją „Mokslas visiems“.

 
Susipažinti su knygų turiniu galite interneto svetainėje 
 

 

2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V1-66

Šilutė

             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. Nr. v-1552 sprendimu  „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“,

n u r o d a u:

1. Mokytojams, mokiniams, kitiems gimnazijos darbuotojams gimnazijoje laikytis šių reikalavimų:

Skaityti daugiau...


Gerbiami mokytojai, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo administracijų vadovai ir darbuotojai, mokiniai, tėvai ir visi, kurie rūpinatės švietimu!
Rugsėjį visi grįžtame į mokyklas. Mokyklų bendruomenės ruošiasi gyviems susitikimams klasėse. Norime, kad buvimo mokykloje, mokymosi ir bendravimo džiaugsmas tęstųsi visus metus. Tai yra mūsų visų bendras siekis ir visų atsakomybė.
Mes, pasirašę šį laišką, sutariame dėl esminių principų, kuriais vadovausimės naujais mokslo metais, ir kviečiame visą švietimo bendruomenę aktyviai prisidėti prie to, kad nauji mokslo metai būtų sklandūs, o mokyklos – saugios. Tai priklauso nuo kiekvieno švietimo bendruomenės nario.
Kviečiame visus susitelkti bei palaikyti vieniems kitus kuriant palankias ir saugias sąlygas mūsų vaikams mokytis, o pedagogams – dirbti.
Pirmenybė – kontaktiniam vaikų ugdymui. 

Skaityti daugiau...

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas