Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

Trečiųjų klasių gimnazistai R.Nesteckytė, S.Pranckevičius, V.Jašinauskaitė ir ekonomikos mokytoja nuotoliniu būdu dalyvavo VMI organizuojamame mokinių konkurse "Mokesčiai sugrįžta kiekvienam" II etape (iš regiono dalyvavo 5 komandos). Šį kartą sėkmė lydėjo varžovus, o mūsų dalyviai tikisi, kad kitąmet pasiseks labiau. 

Kokiomis ypatybėmis pasižymi lietuvių kalbos tarmės, neseniai aiškinosi Šilutės pirmosios gimnazijos I b klasės mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja Vaida Galinskiene.

Skaityti daugiau...

Teatro klasės abiturientai dalyvavo Šilutės raj. savivaldybės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuotame renginyje "Pagauk mintį". Su Vilniaus kamerinio teatro aktoriumi Z.Baranausku išbandė teatro pratimus, taip pat kūrė improvizacijų etiudus pagal duotą temą ir žanrą. Laikas prabėgo greitai, o kai kurie jaunuoliai susimąstę svarstė, kokia nelengva, bet, pasak Z.Baranausko, magiška yra aktoriaus profesija.  

Skaityti daugiau...

Gimnazijos bibliotekoje eksponuojama  jau trečioji

Luko Ivanovo IV a kl. paroda “ Nr.3″

        

                            

 

Visą parodą pamatyti galite čia

Sveikiname technologijų mokytoją N.Titienę ir jos mokinę R.Tautrimaitę, Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse "Sidabro vainikėlis" regioniniame ture laimėjusią II vietą! 

Gerbiami Mokytojai,

2020-ieji metai tiek Jums, Mokytojai, tiek visai šaliai buvo išties neįprasti – persikėlėme į virtualią erdvę, ieškojome inovatyvių sprendimų, rūpinomės kiekvieno saugumu ir sveikata.

Mokytojo profesija išskirtinė buvo visuomet. Jūs, mokytojai, esate tie, kurie lemia kiekvienos asmenybės gyvenimo kryptį. Tai yra be galo didelė dovana, o kartu – ir atsakomybė. Būtent Jūs atrandate raktą, kaip kiekvieną dieną pamokoje esančius mokinius priartinti prie esminio tikslo – jų gebėjimų stiprinimo, individualios, kūrybiškos ir laimingos asmenybės augimo.

Esate daugiau nei mokytojai – esate gyvenimų kūrėjai!

Ne kartą sakiau, kad mūsų valstybė bus stipri tiek, kiek joje bus gerbiamas, savimi pasitikintis, laimingas ir saugus Mokytojas. Turime dar daug ką padaryti, kuriant visapusišką Mokytojų gerovę, tačiau pastaraisiais metais tuo keliu sparčiai ėjome. Tikiu, kad dirbdami kartu, susitelkę norimą tikslą pasieksime. 

Gražios šventės, gerbiami Mokytojai!

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Algirdas Monkevičius

PAMOKŲ LAIKAS

Spalio 5 d.

  1. 8,00 – 8.25
  2. 8,35 – 9.00
  3. 9,10 – 9.35
  4. 9,55 – 10. 20
  5. 10,40 – 11.05
  6. 11.15 – 11.40 pamokas veda abiturientai
  7. 11.50 – 12.15 pamokas veda abiturientai

11.15 – 12.15 pamokas Mokytojams veda abiturientai aktų salėje

Skaityti daugiau...

 Rugsėjo 21 d. mokytojai dalyvavo mokymuose „Darbas su Moodle virtualaus mokymosi aplinka“.

Abiturientai šiais metais per klasės valandėles nemažai dėmesio skiria savo ateities planų aptarimui, taip pat bendrauja su gimnazijos psichologe, patys veda pamokas klasės draugams ar klausosi paskaitų nuotoliniu būdu. Pavyzdžiui, IVc diskutuoja, kokią profesiją rinktis, kaip žmones veikia meno kūriniai (pavyzdžiui, kino filmai), IVa analizuoja P.Širvio kūrybą (ją pristatė U.Bertašiūtė), o IVb domisi Seimo rinkimais (nuotolinę paskaitą „Mano klasė renka Lietuvos Seimą“ su Valstybingumo centro vadovu M.Baltrukevičiumi  suderino M.Metrikytė) bei pirmosios pagalbos suteikimu žmogui (dėkojame Visuomenės sveikatos specialistei E.Gurjanovai už naudingą pamoką).

Skaityti daugiau...

2020 m., minėdami Mokyklų bendruomenių metus, telkėme gimnazijos bendruomenę, įtraukdami mokinius, tėvus, mokytojus bei kitus gimnazijos darbuotojus į nuoseklią ir aktyvią veiklą gimnazijoje. Kūrėme dialogą tarp atskirų bendruomenės narių ar grupių, siekėme užtikrinti saugią ir pozityvią emocinę aplinką, pagrįstą visų gimnazijos bendruomenės narių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, ugdėme visų bendruomenės narių bendrąsias kompetencijas.

Skaityti daugiau...

 

Integruota pilietiškumo, istorijos, muzikos, fizinio ugdymo pamoka ant Juknaičių alkakalnio Baltų vienybės dienai paminėti.

1236m. rugsėjo 22d. Saulės mūšyje buvo nugalėtas Kalavijuočių ordinas. Kalavijuočių okupuoti latviai buvo verčiami kovoti prieš žemaičius, tačiau Saulės mūšyje, latviai atsitraukė ir įrodė mūsų vienybę, mūsų bendrą kilmę.

Šiam įvykiui paminėti Latvijoje, Lietuvoje minima Baltų vienybės diena. Nuo 2014 m. Šilutės pirmojoje gimnazijoje tradiciškai minima Baltų diena. Rugsėjo 25 d. istorijos mokytoja L.Toliušienė inicijavo integruotą  pamoką Baltų vienybei paminėti ant Juknaičių alkakalnio.

Skaityti daugiau...

Penktadienį, rugsėjo 25 d., Macikuose buvo pagerbtos nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos Gulago lagerių, veikusių čia 1941-1955 metais, aukos. „Macikų mirties namuose“ kalėjo, buvo kankinami ir mirė daugiau nei dvidešimties pasaulio šalių piliečiai  - tarp jų rusai, vokiečiai, lietuviai, rumunai, vengrai, austrai, olandai, lenkai, čekai, danai, belgai, jugoslavai, portugalai, graikai ir kitų tautų žmones. Ceremonijoje buvo pagerbti  ir Armalėnų kaime, Šilutės rajone, rasti masinės kapavietės palaikai, prieš mėnesį perkelti į Macikų lagerių kapines.

Skaityti daugiau...

 

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENOS ŠVENTĖS EIGA

 2020-09-01

I - IV klasės

II – III klasės

10.00 – 10.30 val. - Mokslo ir žinių dienos šventė (šventė vyks vidiniame kiemelyje prie gimnazijos simbolio - pelėdos, klasės rikiuojasi pažymėtose vietose).

10.00 - 10.40 val. – pirmoji klasės valanda (priskirtuose kabinetuose).

10.40 - 11.20 val. – pirmoji klasės valanda (priskirtuose kabinetuose).

10.50 – 11.20 val. - Mokslo ir žinių dienos šventė (šventė vyks vidiniame kiemelyje prie gimnazijos simbolio - pelėdos, klasės rikiuojasi pažymėtose vietose).

Skaityti daugiau...

 

FILOSOFIJA

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

 

VIZIJA

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija.

 

MISIJA

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

ESAME

Keturmetė gimnazija, užtikrinanti ugdymo galimybių įvairovę ir kokybę, garantuojanti modernias veiklos sąlygas.


Gimnazijos tikslai

 

Strateginis tikslas – gerinti švietimo  kokybę ir efektyvumą.

 Metiniai veiklos tikslai:

 Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti asmenybės brandos.

 Gerinti ugdymo kokybę.

 Kurti atvirą, funkcionalią ugdymo (si) aplinką.

 

Gimnazijos vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas