Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

Gimnazijos bibliotekoje eksponuojama

II klasių gimnazistų sukurtų mozaikų paroda 

 

Sugrįžkit su džiaugsmu

į savo  klasę.

Dalinkit šypseną

Visiems aplinkui.

Ir suolo draugą

Tartum brolį, sesę

Pajuskit širdimi

Ir rankom apkabinkit..

Su mokslo metų pradžia

Skaityti daugiau...

 

Mokslo ir žinių dienos šventė vyks rugsėjo 2 d. 10.00 val. gimnazijos kieme.

 

Mieli gimnazistai ir mokytojai,

gyvenkim džiugiai amžinos jaunystės šaly.

Tegu niekada neišsenka aukštų minčių ir troškimų šaltiniai.

Tegu šviesiomis spalvomis pražysta kiekvienas rytas ir be šalnų

priartėja vakaras.

Tegu 2019-2020 m. m. Jums būna sėkmingi.

 

Šilutės pirmosios gimnazijos administracija

Rugsėjo 1-oji mokslo metų pradžia. Ta proga kviečiame visus mokinius, moksleivius, studentus, tėvelius, mokytojus, mokyklų vadovus, administracijos darbuotojus bei visus švietimo, mokymo, ugdymo istaigų darbuotojus bendrai maldai, kad Dievas visus laimintų ir globotų.

Šv. Mišios Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčioje rugsėjo 1 d. (sekmadieni) 18 val. Po Šv. Mišių į parapijos namu salę kviečiame visus mokytojus, mokyklų vadovus bei visus švietimo, mokymo, ugdymo įstaigų darbuotojus kavos puodeliui ir trumpam pabendravimui.

Šilutės parapijos klebonas — dekanas Remigijus Saunorius

Nuoširdžiai kviečiame Jus į Šilutės pirmosios gimnazijos 74 laidos abiturientų brandos atestatų įteikimo šventę, kuri vyks Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje 2019 m. liepos 19 d. 15.00 val.

Pagarbiai
Gimnazijos direktorė Laima Spirgienė

Džiaugiamės respublikinio drabužių ir įvaizdžio konkurso - festivalio "Kūrėjų oazė 2019" dalyviais: G.Petrošiūte, A.Drūkteinyte, A.Plotnikovu, A.Petrošiūte, E.Pleikyte, G.Agintaite, L.Venckute, R.Nesteckyte, R.Petrylaite, R.Vaičiulyte, R.Ramanauskaite, ir jų technologijų mokytoja N.Titiene. Mūsų gimnazistės pristatė kolekciją "Eko-disko" ir laimėjo III vietą. 

Apdovanojami už perskaitytas grožines ir programines knygas

        

     Apdovanojami knygomis      

   1 vieta       IIIc       Ašmontaitė Guoda                44 egz.

    2 vieta       Ib        Jašinauskaitė Vestina           29 egz.

    3 vieta       Ib         Rudytė Darija                        25 egz.

                      IIc        Jucys Rokas                         25 egz.

  Geriausia skaitytoja per  keturis  mokslo metus                   

                    IVb      Mamčenkovaitė Gabija           58 egz.

     Apdovanojami padėkos raštais                       

                      IIIb       Vilkytė Gabrielė                24  egz.

                      IIc        Poškaitė Vita                     24  egz.

                      Ib         Drūkteinytė Agnė             23  egz.

                      IIb        Čižauskaitė Akvilė            23  egz.

Prasideda registracija į tradicija tapusį vasaros projektą – „Moksleiviai – į Vyriausybę“. Šiemet Vyriausybė 30-čiai gabiausių baigiamųjų klasių moksleivių duris atvers jau 11-ąjį kartą. Šis nacionalinis projektas vienai rugpjūčio darbo savaitei, nuo 19 iki 23 d., suburs geriausiai besimokančius ir veikliausius Lietuvos bei užsienio lietuvių mokyklų jaunuolius, kurie ateityje pasiryžę tapti mūsų šalies lyderiais. Registracija į projektą vyks iki liepos 24 d.

Skaityti daugiau...

Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, IIb klasės gimnazistai prisijungė prie Lietuvoje vykdomos akcijos, skirtos tremtinių ir politinių kalinių pavardžių ir likimų skaitymo akcijos "Ištark, išgirsk, išsaugok". Gimnazistai Šilutės geležinkelio stotyje, iš kurios buvo tremiami žmonės, perskaitė 150 vardų ir pavardžių žmonių, kurie negrįžo iš tremties Kazachstane.

Skaityti daugiau...

 

 

Gimnazijoje nuo kovo mėnesio vykdoma patyriminė veikla. Iš viso per keturias dienas gimnazistai mišriose grupėse dalyvavo mokytojų pasiūlytose septyniolikos grupių veiklose. Šį antradienį vyko darbo grupių nuveiktų darbų pristatymai ir aptarimas. Pasiūlyta veiklas organizuoti birželio mėnesį, pasitelkti mokinius, kurie turi idėjų, taip pat nuskambėjo mintis kitais metais pasirinkti visiems bendrą temą ir gilintis į ją. 

Skaityti daugiau...

Penktadienį Šilutės kultūros ir pramogų centre vyko tautinių šokių festivalis „Šokim trypkim“.

Prieš daugiau kaip dvidešimt metų tuometinės šokių kolektyvo „Rezginėlės“ vadovės Reginos Puodžiuvienės pradėtą festivalį tęsia jos mokinė Rita Kurpeikytė. Daugiau informacijos 

 

Skaityti daugiau...

Savaitės planas 

 

 

Informacija ruošiama.

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. RUGSĖJO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Veiklos

Data

Atsakingi

I.

Renginiai, konkursai, susitikimai ir kt.

   

1.       

Mokslo ir žinių diena

2 d.

Administracija

2.       

Pirmosios pagalbos mokymai

5 d.

Laimutė Eglinskienė,

Edita Gurjanova

3.       

Sutarčių pasirašymas I, III kl.

9-13 d.

Laima Spirgienė

4.       

Srautiniai susirinkimai I, II, III, IV kl.

9-13 d.

Administracija

5.       

Judumo savaitė

16-20 d.

Edita Gurjanova

klasių vadovai,

kūno k. mokytojai

6.       

Integruota istorijos, pilietinio ugdymo, lietuvių kalbos, dailės, muzikos, technologijų, kūno kultūros pamoka, skirta Baltų vienybės dienai paminėti

20 d.

Laima Toliušienė

7.       

Netradicinės pamokos, skirtos Europos kalbų dienai

26 d.

Laimutė Eglinskienė,

Lina Liepinienė,

Regina Zapustaitė

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl rezultatų gerinimo plano rengimo

4 d.

Laimutė Eglinskienė,

Daiva Straazdauskienė

2.

I – IV klasių vadovų pasitarimas dėl klasės veiklos planavimo

6 d.

Daiva Jakienė

3.

Metodinių grupių pasitarimai dėl I, II klasių projektinių darbų temų pasiūlos

11 d.

Metodinių grupių pirmininkai,

Regina Zapustaitė

4.

Direkcinės tarybos posėdis dėl Baltų vienybės dienos

10 d.

Administracija

Laima Toliušienė

5.

Direkcinės tarybos posėdis dėl netradicinių pamokų Europos kalbų dienai

11 d.

Laimutė Eglinskienė,

Lina Liepinienė,

Regina Zapustaitė

6.

Gerovės komisijos posėdis

12, 19, 26 d.

Daiva Jakienė,

Daiva Peštenienė

7.

Mokinių savivaldos susirinkimai

9, 16, 23, 30 d.

Daiva Jakienė,

8.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

9, 16, 23, 30 d.

Daiva Jakienė, klasių vadovai, seniūnai

9.

Klasių mokinių tėvų susirinkimai  (veiklos planavimas).

Visą mėn.

Daiva Jakienė,

klasių vadovai

,III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

  1.  

Mokinius pasirašytinai supažindinti su programomis: dalykų, brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų; vertinimo sistema; pravesti sugaus elgesio instruktažus.

2-6 d.

Laimutė Eglinskienė,

dalykų mokytojai

  1.  

III, IV klasių vadovai pasirašytinai supažindina auklėtinius su Brandos darbo programa.

Iki 20 d.

Laimutė Eglinskienė

  1.  

Direkcinės tarybos ir klasių vadovų pasitarimas dėl Mokinių kultūrinio prusinimo programos

12 d.

Laimutė Eglinskienė,

Daiva Jakienė

  1.  

Direkcinės tarybos pasitarimas dėl Baltų vienybės dienos refleksijos

23 d.

Laima Spirgienė

  1.  

Direkcinės tarybos pasitarimas dėl Europos kalbų dienos refleksijos

27 d.

Laima Spirgienė

  1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki 15 d.

Daiva Peštenienė

  1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

Laimutė Eglinskienė

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas