Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

Nuoširdžiai kviečiame Jus į Šilutės pirmosios gimnazijos 74 laidos abiturientų brandos atestatų įteikimo šventę, kuri vyks Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje 2019 m. liepos 19 d. 15.00 val.

Pagarbiai
Gimnazijos direktorė Laima Spirgienė

 

2019 m.  rugpjūčio 26 - 30 d.

9.00-13.00 val.

08.26   

08.27   

08.28   

08.29  

08.30  

1a

1c

2b

3a

4a

1b

2a

2c

3b

4b

     

3c

4c

         

 

 

Džiaugiamės respublikinio drabužių ir įvaizdžio konkurso - festivalio "Kūrėjų oazė 2019" dalyviais: G.Petrošiūte, A.Drūkteinyte, A.Plotnikovu, A.Petrošiūte, E.Pleikyte, G.Agintaite, L.Venckute, R.Nesteckyte, R.Petrylaite, R.Vaičiulyte, R.Ramanauskaite, ir jų technologijų mokytoja N.Titiene. Mūsų gimnazistės pristatė kolekciją "Eko-disko" ir laimėjo III vietą. 

Apdovanojami už perskaitytas grožines ir programines knygas

        

     Apdovanojami knygomis      

   1 vieta       IIIc       Ašmontaitė Guoda                44 egz.

    2 vieta       Ib        Jašinauskaitė Vestina           29 egz.

    3 vieta       Ib         Rudytė Darija                        25 egz.

                      IIc        Jucys Rokas                         25 egz.

  Geriausia skaitytoja per  keturis  mokslo metus                   

                    IVb      Mamčenkovaitė Gabija           58 egz.

     Apdovanojami padėkos raštais                       

                      IIIb       Vilkytė Gabrielė                24  egz.

                      IIc        Poškaitė Vita                     24  egz.

                      Ib         Drūkteinytė Agnė             23  egz.

                      IIb        Čižauskaitė Akvilė            23  egz.

Prasideda registracija į tradicija tapusį vasaros projektą – „Moksleiviai – į Vyriausybę“. Šiemet Vyriausybė 30-čiai gabiausių baigiamųjų klasių moksleivių duris atvers jau 11-ąjį kartą. Šis nacionalinis projektas vienai rugpjūčio darbo savaitei, nuo 19 iki 23 d., suburs geriausiai besimokančius ir veikliausius Lietuvos bei užsienio lietuvių mokyklų jaunuolius, kurie ateityje pasiryžę tapti mūsų šalies lyderiais. Registracija į projektą vyks iki liepos 24 d.

Skaityti daugiau...

Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, IIb klasės gimnazistai prisijungė prie Lietuvoje vykdomos akcijos, skirtos tremtinių ir politinių kalinių pavardžių ir likimų skaitymo akcijos "Ištark, išgirsk, išsaugok". Gimnazistai Šilutės geležinkelio stotyje, iš kurios buvo tremiami žmonės, perskaitė 150 vardų ir pavardžių žmonių, kurie negrįžo iš tremties Kazachstane.

Skaityti daugiau...

 

 

Gimnazijoje nuo kovo mėnesio vykdoma patyriminė veikla. Iš viso per keturias dienas gimnazistai mišriose grupėse dalyvavo mokytojų pasiūlytose septyniolikos grupių veiklose. Šį antradienį vyko darbo grupių nuveiktų darbų pristatymai ir aptarimas. Pasiūlyta veiklas organizuoti birželio mėnesį, pasitelkti mokinius, kurie turi idėjų, taip pat nuskambėjo mintis kitais metais pasirinkti visiems bendrą temą ir gilintis į ją. 

Skaityti daugiau...

Penktadienį Šilutės kultūros ir pramogų centre vyko tautinių šokių festivalis „Šokim trypkim“.

Prieš daugiau kaip dvidešimt metų tuometinės šokių kolektyvo „Rezginėlės“ vadovės Reginos Puodžiuvienės pradėtą festivalį tęsia jos mokinė Rita Kurpeikytė. Daugiau informacijos 

 

Skaityti daugiau...

Gimnazijos bibliotekoje eksponuojama

Gabijos Petrošiūtės  IVb kl. paroda “Tikrasis aš“,

parodos pristatymas įvyko birželio 12d. 

Skaityti daugiau...

Gegužės 31-oji Pasaulinė diena be tabako, kurios tikslas yra apsaugoti dabartinę ir būsimas kartas nuo tabako vartojimo bei pasyvaus rūkymo sukeliamų pavojų. Šią dieną visi rūkantieji yra skatinami bent vieną dieną nerūkyti.

Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko akcija „Pūsk burbulą - ne dūmą“. Šios akcijos metu gimnazistai kūrė plakatus skirtus Pasaulinei dienai be tabako paminėti. Pertraukos metu buvo kviečiami į lauką pūsti muilo burbulus.

Skaityti daugiau...

 

2019 m. birželio 1 d.  Šilutės pirmosios gimnazijos estrados studija dalyvavo jaunų muzikų festivalyje "Sveika, vasara" Drevernoje. Grupės vadovas Vygantas Stoškus.

Skaityti daugiau...

 

Šią savaitę:                                                                             

2019 m. birželio 17 - 21 d.                                                             

Budinti klasė – Ia  klasės vadovas (ė) – Giedrė Pocienė      

                                                                                                                                              

  Sav.

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

●Radijo laida.

●Mokinių savivaldos posėdis po 3 pamokų 119 kabinete.

●Klasių seniūnų pasitarimas po 4 pamokų 119 kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl etatinio apmokėjimo 14.00 val. direktoriaus kabinete.

●Metodinių grupių pasitarimai dėl 2018-2019 m. m. analizės, pasiūlymai 2019-2021 m. ugdymo planui, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos, e dienyno. Laiką ir vietą suderina grupių pirmininkai. Protokolus ir pasiūlymus atnešti iki 15.00 val.

II.

●Istorijos valstybinis brandos egzaminas 8.45 val. sporto salėje.

● Mokytojų tarybos posėdis 13.00 val.217 kabinete.

● Direkcinės tarybos ir Darbo tarybos pasitarimas dėl etatinio apmokėjimo 15.00 val. direktorės kabinete.

III.

●PUPP lietuvių kalbos ir literatūros raštu II dalis 8.45 val. 111 kabinete.

●Vyksta dalykinės konsultacijos.

●Gimnazijos tarybos posėdis 12.00 val. direktoriaus kabinete.

●Mokytojų darbo krūvių aptarimas pagal atskirą grafiką.

IV.

●Vyksta dalykinės konsultacijos.

●Geografijos valstybinis brandos egzaminas 8.45 val. sporto salėje.

●Direkcinės tarybos pasitarimas 14.30 val. direktorės kab. (kviečiame mokinius ir mokytojus, kurie turi pasiūlymų ...)

V.

● PUPP matematikos 8.15 val. 113 kabinete.

●Mokslo metų užbaigimas I, III kl. pagal atskirą planą.

●Bendras kavos (arbatos) stalas mokytojų kambaryje.

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. BIRŽELIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos

Data

Atsakingi

I.

Renginiai, konkursai, susitikimai ir kt.

   

1.       

Socialinė-pilietinė veikla „H. Šojaus kapavietė tvarkymas“

3 d.

Laima Toliušienė

2.       

Seminaras „Mokesčių reforma, savarankiškai taupyti, investiciniai fondai, pensijos...“ 14.35 val. 217 kabinete.

5 d.

Laima Spirgienė

3.       

Praktinių mokymų 3 užsiėmimas

6 d.

Administracija

4.       

Praktinių mokymų 4 užsiėmimas

11 d.

Administracija

5.       

Respublikinis tautinių šokių kolektyvų festivalis „Šokim, trypkim 2019“

7 d.

Daiva Jakienė

Rita Kurpeikytė

6.       

Mokslo metų užbaigimo šventė

21 d.

Administracija

Klasių vadovai

7.       

Lūkesčių ir apsisprendimų diena II klasių gimnazistams

28 d.

Administracija

II klasių vadovai

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinė tarybos pasitarimas dėl praktinių mokymų pristatymų

5 d.

Laimutė Eglinskienė

Daiva Strazdauskienė

2.

KVĮ grupės pasitarimas.

5 d.

Diana Rumšienė

3.

Darbo grupės pasitarimas dėl e dienyno nuostatų rengimo

13 d.

Laimutė Eglinskienė

Alvydas Ežerinskis

4.

Metodinė tarybos pasitarimas dėl ugdymo plano rengimo

13 d.

Laimutė Eglinskienė

Daiva Strazdauskienė

5.

Metodinė tarybos pasitarimas dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašo rengimo

14 d.

Laimutė Eglinskienė

Daiva Strazdauskienė

6.

Direkcinės tarybos ir Darbo tarybos pasitarimas dėl darbo krūvių 2019-2020 m. m.

17 d.

Laima Spirgienė

7.

Mokytojų tarybos posėdis dėl kėlimo į aukštesnę klasę, pagrindinio ugdymo baigimo, pagrindinio išsilavinimo įgijimo

18 d.

Laima Spirgienė

8.

2019–2020 m. m. ugdymo plano svarstymas,  pasiūlymų teikimas

26 d.

Administracija

9.

Išvažiuojamasis mokytojų tarybos posėdis, seminaras „Tėviškės keliais“

27 d.

Laima Spirgienė

Kultūros komisija

10.

Darbo grupės pasitarimas dėl III klasių sudarymo

3 d.

Laimutė Eglinskienė

11.

Gerovės komisijos posėdis

7, 14, 21 d.

Daiva Jakienė

Daiva Peštenienė

12.

Mokinių savivaldos susirinkimai

3, 10, 17 d.

Daiva Jakienė,

13.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

3, 10, 17 d.

Daiva Jakienė

Klasių vadovai

seniūnai

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

1.       

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis ir mokyklinis brandos egzaminai

1 d.

Laima Spirgienė

Laimutė Eglinskienė

2.       

Biologijos valstybinis brandos egzaminas

4 d.

Laima Spirgienė

3.       

Fizikos valstybinis brandos egzaminas

10 d.

Laima Spirgienė

4.       

Matematikos valstybinis brandos egzaminas

14 d.

Laima Spirgienė

5.       

Istorijos valstybinis brandos egzaminas

18 d.

Laima Spirgienė

6.       

 Geografijos valstybinis brandos egzaminas

20 d.

Laima Spirgienė

7.       

PUPP matematikos

5 d.

Laimutė Eglinskienė

8.       

Projektinių darbų pristatymas III kl.

12 d.

Laimutė Eglinskienė

Regina Zapustaitė

9.       

Mokytojų savianalizės lapų pildymas

Iki 20 d.

Laima Spirgienė

10.   

Atviros pamokos

Visą mėn.

Administracija

Metodinė taryba

11.   

I-IV kl. pamokų stebėsena pagal vidaus įsivertinimo uždavinius

Visą mėn.

Administracija

12.   

Neformalaus ugdymo veiklos stebėsena

Visą mėn.

Daiva Jakienė

13.   

Individualios konsultacijos II kl. mokiniams dėl individualių ugdymo(si) planų

Visą mėn.

Diana Rumšienė, klasių vadovai, Daiva Jakienė

14.   

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki 10 d.

Klasių vadovai

15.   

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki 15 d.

Daiva Peštenienė

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas