Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

Kviečiame mokinius į susitikimus su JAV universitetų atstovais.

Skaityti daugiau...

Gimnazijos mokytojus su Mokytojų diena sveikina ir  gimnazijos bibliotekoje  eksponuojamą Karpinių parodą Jiems skiria 

buvusi mokyklos mokytoja, tautodailininkė, „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatė 2005 m.

Rūta Emigart Čiuželienė

 

 Susitikimas su Rūta Emigart Čiuželiene  įvyko spalio 16d.

Visą parodą galite pamatyti čia 

 

Informacija gimnazistams ir jų tėvams apie profesijos pasirinkimo ypatumus.

Informaciją ruošė Daiva Jakienė. Parsisiųsti pranešimą.

Gimnazijos bibliotekoje eksponuojama

II klasių gimnazistų sukurtų mozaikų paroda 

 

Sugrįžkit su džiaugsmu

į savo  klasę.

Dalinkit šypseną

Visiems aplinkui.

Ir suolo draugą

Tartum brolį, sesę

Pajuskit širdimi

Ir rankom apkabinkit..

Su mokslo metų pradžia

Skaityti daugiau...

 

Mokslo ir žinių dienos šventė vyks rugsėjo 2 d. 10.00 val. gimnazijos kieme.

 

Mieli gimnazistai ir mokytojai,

gyvenkim džiugiai amžinos jaunystės šaly.

Tegu niekada neišsenka aukštų minčių ir troškimų šaltiniai.

Tegu šviesiomis spalvomis pražysta kiekvienas rytas ir be šalnų

priartėja vakaras.

Tegu 2019-2020 m. m. Jums būna sėkmingi.

 

Šilutės pirmosios gimnazijos administracija

Šiais metais Šilutės pirmoji gimnazija ir Halepageno gimnazija Bukstehudėje mini Trisdešimties metų jubiliejų. Gimnazijoje organizuotos tarptautinių mainų projektus menančios parodos, taip pat eksponuota Goethe‘s instituto paroda „Vokietijos miestai ir kraštovaizdis“. Šiuo metu dar galima pamatyti mokinių kurtus stendus tema „Kelias ir kelionės“. Mainų metu mus aplankė dvidešimt vienas gimnazistas su vadovais I.Schleinitz ir H.Hausmann  bei septyni draugijos „Lietuva-Vokietija“ nariai (tarp jų - pirmasis mainų koordinatorius W.Reichel).

Skaityti daugiau...

Gimnazijos bibliotekininkės atliko tyrimą, kaip skaito gimnazijos bibliotekoje mūsų gimnazistai.

Išrinko geriausiai skaitančias klases ir gimnazistus, kurie  labai mėgsta skaityti .

Kviečiame susipažinti 

Tyrimas : Gimnazistų skaitomumas 2018-19 m.m 

 Džiaugiamės turėdami tokį knygų mylėtojų  būrį.

Pažiūrėk ar tu esi čia  -  Geriausi gimnazijos bibliotekos skaitytojai

Geriausiu  skaitytoju tu irgi gali dar tapti - užeik į biblioteką ir perskaityk tau patikusią knygą .    

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. SPALIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Atsakingi

I.

Tradiciniai renginiai

   
 1.  

Konstitucijos egzaminas (I, II etapai)

3, 17 d.

L. Toliušienė, A. Gečas

 1.  

Mokytojų diena

4 d.

D. Jakienė, J. Ežerinskė

 1.  

Gimnazisto vardo diena

25 d.

D. Jakienė, I, IV klasių vadovai

 1.  

Senųjų Šilutės evangelikų kapinių tvarkymas

7-25 d.

D. Peštenienė,

I-IV klasių vadovai

 1.  

Akcija ,,Atminties valanda“

25 d.

D. Peštenienė,

I-IV klasių vadovai

 1.  

Rudens kroso varžybos

9 d.

V. Kirjanovas,

 R. Drungilas

 1.  

Radijo laidos

7, 14, 21 d.

L. Spirgienė

 1.  

Mokinių savivaldos susirinkimai

7, 14, 21 d.

D. Jakienė

 1.  

Klasės seniūnų tarybos susirinkimai

7, 14, 21 d.

D. Jakienė

 1.  

Tarptautinio projekto „Lietuva – Vokietija“ rengimas, grupės sudarymas

1-25 d.

Adminsitracija,

A. Ežerinskis,

J. Ežerinskė

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

   

1.       

Metodinių grupių pasitarimai dėl diagnostinių testų analizės ir pasiūlymų rezultatams gerinti

3 d.

D. Strazdauskienė,

L. Eglinskienė,

Metodinių grupių pirmininkai

2.       

Metodinių grupių pasitarimas dėl pasiruošimo dalykų olimpiadoms

Mokinių sąrašus pateikti iki 11 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

3.       

Metodinės tarybos pasitarimas dėl projektinių darbų pasirinkimo

24 d.

L. Eglinskienė,

R. Zapustaitė

II klasių vadovai

4.       

Visų mokytojų susirinkimas dėl rezultatų gerinimo plano

9 d.

L. Spirgienė

5.       

Plačiojo įsivertinimo vykdymas

16 d.

KVĮ Visi mokytojai

6.       

Plačiojo įsivertinimo rezultatų apibendrinimas ir srities giluminiam įsivertinimui nustatymas

29 d.

KVĮ

III.

Direkcinės tarybos pasitarimai:

   

1.

Mokinių lankomumo aptarimas

2 d.

D. Peštenienė

2.

Mokinių įsitraukimas į neformalųjį švietimą

9 d.

D. Jakienė

3.

Pagalbos mokiniui teikimo modelio veiksmingumo aptarimas

21 d.

D. Jakienė, R. Gagienė,

D. Peštenienė

4.

E-dienyno patikros aptarimas

24 d.

L. Eglinskienė

5.

I-ose klasėse dirbančių mokytojų pasitarimas

29 d.

Administracija

IV.

Kiti pasitarimai ir susirinkimai:

   

1.

Visų mokytojų susirinkimas dėl pamokų lankomumo, atsakomybės, (įsi)vertinimo,  naujų mokinių adaptacijos

      30 d.

Administracija,

 R. Gagienė

2.

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai

2, 9, 16, 23 d.

D. Jakienė, R. Gagienė,

D. Peštenienė

III.

Ugdymo proceso stebėsena

   
 1.  

Mokinių asmens bylų patikra

28 d.

L. Eglinskienė, klasių vadovai

 1.  

Lapkričio mėn. kontrolinių darbų grafikas

25 d.

L. Eglinskienė

 1.  

Tyrimas „Pamokų tvarkaraščio vertinimas“

Iki 31 d.

L. Eglinskienė,

R. Gagienė

 1.  

Projektinių darbų temų pasiūlos aptarimas

 2 d.

L. Eglinskienė,

R. Zapustaitė

 1.  

Projektinių darbų pasirinkimas

24 d.

L. Eglinskienė,

R. Zapustaitė

II klasių vadovai

 1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė

Iki lapkričio 25 d.

D. Peštenienė

 1.  

Apklausa „Kaip aš jaučiuosi gimnazijoje?“

Iki 25 d.

D. Peštenienė

 1.  

Tyrimas „Naujų mokinių adaptacija“

Iki spalio 25 d.

L. Eglinskienė,

R. Gagienė

D. Peštenienė

Šią savaitę:                                                                                                                              

2019 m. spalio 14 - 18 d.                                                                             

Budinti klasė – IIa,  klasės vadovas (ė) – Giedrė Pocienė                               

                                                                                            

  Sav.

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

● Radijo laida 8.55 val.

●Mokinių savivaldos posėdis po 3 pamokų 119 kabinete.

● Klasių seniūnų pasitarimas po 4 pamokų 119 kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl labdaros ir paramos; dėl mokinių akademijos; dėl naujų mokinių adaptacijos; streso valdymo 9.00 val. pavaduotojų kabinete.

II.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl Gimnazijos tarybos 2020 veiklos plano korekcijų 8.00 val. direktorės kabinete. Dalyvauja Gimnazijos tarybos pirmininkas.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl plano „Mokyklų bendruomenių metai“ rengimo 10.00 val. direktorės kabinete. Dalyvauja gimnazijos analitikų grupė. Laukiame pasiūlymų.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl mokinių, atleistų nuo fizinio ugdymo pamokų, užimtumo po 4 pamokų direktorės kabinete. Dalyvauja fizinio ugdymo mokytojai, visuomenės sveikatos specialistas.

III.

●Visų mokytojų susirinkimas dėl gerosios patirties dalijimosi „Mokinių pažangos stebėsena, rezultatų gerinimo planas“; dėl plačiojo įsivertinimo vykdymo po 7 pamokų 217 kabinete.

●Rūtos Čiuželienės, tautodailininkės darbų parodos pristatymas po 4 pamokų gimnazijos bibliotekoje.

●Vaiko gerovės komisijos pasitarimas dėl ugdymo sutartie laikymosi 10.00 val. 119 kabinete.

IV.

●Konstitucijos egzamino II etapas 12.00 val. (per 5 pamoką) 219 kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas 14.00 val. direktorės kab. (kviečiame mokinius ir mokytojus prie  kavos puodelio, kurie turi pasiūlymų, problemų ir kt. ...).

V.

● Direkcinės tarybos pasitarimas dėl mokinių akademijos; dėl naujų mokinių adaptacijos; streso valdymo 9.00 val. direktorės kabinete.

●Bendras kavos (arbatos) stalas po 3 pamokų mokytojų kambaryje.

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas