2021 04 16 Ib klasei pamoką vedė MO muziejaus edukatorės Jurga ir Viola. Išmokome konstruoti istorinio pasakojimo sakinius, atsakydami į klausimus: koks? Kas? Ką veikė? Kur? Kada? Virtualiai apsilankėme Moderniojo meno muziejuje (MO), rinkome įvairių paveikslų  dėliones grupėse, rašėme pasakojimą, pasakojome ir klausėmės. Galbūt vasarą pavyks apsilankyti Vilniuje MO muziejuje. Ir kviečiame visus susipažinti su MO muziejumi, o balandžio 22d. muziejus kviečia į meno pažinimo nuotykį:

https://mo.lrt.lt/

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas