https://www.facebook.com/SilutesMuziejus

Teatro klasės trečiokai gimnazistai rugsėjo 30 dieną dalyvavo Šilutės H.Šojaus muziejaus inicijuotoje pamokoje apie H.Zudermaną. Jaunuoliai skaitė vaidmenimis H.Zudermano "Kelionę į Tilžę", dalijosi mintimis apie H.Zudermano gyvenimą, rašytojo kūrybos sąsajas su šiandiena pristatė H.Zudermano draugijos pirmininkė D.Trijonienė ir muziejininkė R.Šukienė.  Improvizuota pamoka užbaigta H.Zudermano eilėraščiu "Tėviškės paveikslas": "Kertu aš lažybų - žaidimą tą patį/ Po dvidešimt metų matysime čia (...)" Taip pat rašytojo gimimo dieną nusifotografuota prie jo paminklo bei susitarta pavasarį dar pasivaikščioti jo takais. 

Fotografavo P.Miliūtė

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas