Spalio 22 d. gimnazijos muzikos mokytoja G. Pocienė ir psichologė R. Gagienė vedė neįprastas pamokas. Pamokų metu mokiniai išbandė muzikos ir dailės terapiją. Mokiniai klausė Antonio Vivaldi „Metų laikų“, piešė fraktalus. 
Terminas „fraktalas“ kilęs iš lotyniško žodžio „fractus“, reiškiančio „sudarytas iš dalių“. Fraktalai skatina nusiraminimą ir nuotaikų harmonizavimą, atskleidžia kūrybiškumą, intuityvumą ir individualumą, lavina smulkiąją motoriką, ramina. O klasikinės muzikos poveikis žinomas nuo seno - muzika žadina bei skatina fantaziją, pagreitina asociacijų dinamiką, atgaivina prisiminimus apie patirtus jausmus.
 
 
 
 

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas