Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

Kviečiame mokinius į susitikimus su JAV universitetų atstovais.

1. Susitikimas su Niujorko universiteto atstove: https://www.facebook.com/events/1800514946759335/

Kviečiame visus, besidominčius studijų galimybėmis JAV, į susitikimą su Niujorko universiteto priėmimo komisijos nare Priti Ravani. Susitikimo metu sužinosite apie JAV aukštojo mokslo sistemą, apie stojimo reikalavimus bei eigą į geriausius JAV universitetus. Niujorko universiteto atstovė papasakos, kaip atrodo studijos ir studentų gyvenimas JAV universitetuose ir bus pasiruošusi atsakyti į visus rūpimus klausimus. Susitikimas vyks 2019 m. spalio 21 d. (pirmadienį), 18 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų 1 B, Vilnius).Planuojama susitikimo trukmė – 1 val. Būtina registracija: http://bit.ly/2Miz2ls

2. Susitikimas su Stanfordo universiteto atstove: https://www.facebook.com/events/371762340372709/

EducationUSA Vilnius kviečia į "online" susitikimą su Stanfordo universiteto atstove Kiyoe Hashimoto!

Susitikimo metu sužinosite viską apie studijų galimybes ir studentišką gyvenimą Stanfordo universitete, taip pat apie stojimo procesą bei finansavimo galimybes.
Susitikimas vyks anglų kalba. Jungtis reikėtų spalio 24 d. 19 val. čia: http://bit.ly/2AMYN7V

Abu susitikimai vyks anglų kalba, mokiniai turės galimybę aktyviai bendrauti, užduoti klausimus, todėl kviečiame jungtis visus, kuriems įdomi Amerika ir kurie norėtų gyvai pabendrauti anglų kalba.

                                                                                                                        

 

Šią savaitę:                                                                                                                              

2019 m. lapkričio 18-22 d.                                                                            

Budinti klasė – Ib,  klasės vadovė – Algirdas Gečas

  Sav. 

diena

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

·  Mokinių savivaldos pasitarimas po 3 pamokų 109 kabinete.

·  Direkcinės tarybos pasitarimas dėl strateginio plano 9.00 val. direktorės kabinete.

·  Istorijos bandomasis valstybinis brandos egzaminas per 5, 6 pamokas 220 kabinete.

·  Inventorizacija pagal atskirą grafiką.

II.

·  Klasių seniūnų pasitarimas po 3 pamokų 109 kabinete.

·  Informacinių technologijų mokyklinė olimpiada.

·  Integruota dorinio ugdymo ir sveikos gyvensenos pamoka „Rūkymas plačiąja prasme“ I klasių mokiniams per 7 pamoką aktų salėje.

·  Rajono mokyklų vadovų pasitarimas 12.00 val. Šilutės rajono savivaldybės Mažojoje salėje.

·  Rajono mokinių savivaldos užsiėmimas „Įgyvendink idėją“ 15.00 val. aktų salėje.

·  Inventorizacija pagal atskirą grafiką.

III.

·  Analitikų grupės susirinkimas po 7 pamokų direktorės kabinete.

·  Vaiko gerovės komisijos pasitarimas 10.00 val. 104 kabinete.

IV.

·  Bandomasis testavimas 8.50 – 12.00 val. 214, 305 kabinetuose. Dalyvauja Ib klasės mokiniai.

·   Projekto „Lyderių laikas 3“ mokymai „Mokyklos bendruomenės įgalinimas“ 9.30-16.40 val. aktų salėje, 217 kabinete. Dalyvauja rajono mokyklų vadovai.

·  Direkcinės tarybos pasitarimas 14.00 val. direktoriaus kabinete (kviečiame mokinius ir mokytojus prie  kavos puodelio, kurie turi pasiūlymų, problemų ir kt. ...).

V.

·  Projekto „Lyderių laikas 3“ mokymai „Mokinių įgalinimas pamokoje“ 9.30-16.40 val. aktų salėje, 217 kabinete. Dalyvauja rajono mokyklų mokytojai.

·  Radijo laida skirta Lietuvos kariuomenės dienai paminėti 8.55 val.

·  Bendras kavos (arbatos) stalas po 3 pamokų mokytojų kambaryje.

  • Lapkričio 25 d. fiksuojami gimnazistų pasiekimų pirmojo pusmečio signaliniai pažymiai.
  • Paroda „Vienas amžius iš septynių. Lietuva. Lita. Lite“ gimnazijos 2 aukšte.

 

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. LAPKRIČIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Atsakingi

I.

Veiklos ir tradiciniai renginiai

   

1.       

Bandomasis testavimas I klasės mokiniams

21 d.

L. Eglinskienė

2.       

Tarptautinis Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

Data bus tikslinama

Informatikos mokytojai

3.       

Tolerancijos diena

16 d.

D. Peštenienė, klasių vadovai

4.       

Projektas „Lietuvos kariuomenės diena“ 

22 d.

Istorijos mokytojai,

L. Eglinskienė

5.       

Karjeros planavimas „Studijos užsienyje“

7 d.

D. Jakienė, N. Titienė, klasių vadovai

6.       

Renginiai „Gyvenu sąžiningai“, skirti antikorupcijos dienai pažymėti

Visą mėn.

Socialinių mokslų metodinė grupė

7.       

Sveika gyvensena „Dantų priežiūra“

5 d.

Visuomenės sveikatos specialistas

8.       

Pamoka „Lietuvos 100-mečio asmenybės“

5 d.

L. Eglinskienė

9.       

Matematikos savaitė

Data bus tikslinama

Matematikos mokytojai

10.   

Konkursas „AIDS - geriau žinoti“ II, III kl.

Data bus tikslinama

Biologijos mokytojas

11.   

Projektinių darbų pristatymas

14 d.

L. Eglinskienė

R. Zapustaitė

12.   

Kalėdinių atvirukų konkursas

Visą mėn.

Dailės, rusų k. informatikos, technologijų mokytojai

13.   

Signalinių pažymių fiksavimas

25 d.

Klasių vadovai

14.   

Klasių valandos, skirtos žalingų įpročių prevencijai I, II, III, IV kl.

Visą mėn.

Klasių vadovai

15.   

Karpinių konkursas

Tikslinama

Menų mokytojai

16.   

Mokyklinės olimpiados

Visą mėn.

Metodinių grupių pirmininkai

17.   

Raiškiojo skaitymo ir deklamavimo konkursas

Tikslinama

Kalbų mokytojai

18.   

Paskaita  „Žydų kultūra ir pasiekimai“

28 d.

L. Eglinskienė

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinių grupių užsiėmimai:

 

 

1.1.

Gimnazijos tarybos posėdis 

14 d.

L. Spirgienė

1.2.

Metodinės tarybos posėdis dėl projekto „Lietuvos kariuomenės diena“

6 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

1.3.

Dėl bandomųjų VBE, olimpiadų ir atvirų pamokų organizavimo

13 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

2.

Direkcinės tarybos pasitarimai:

   

2.1.

Dėl mokytojų atestacijos

  Data bus tikslinama

Administracija

2.2.

Dėl egzaminatoriaus panaudojimo efektyvumo pamokose

11 d.

L. Spirgienė

2.3.

Dėl mokinių pasiekimų vertinimo (signalinių pažymių analizė)

Iki 29 d.

L. Eglinskienė

Klasių vadovai

2.4.

Dėl pamokų stebėsenos

20 d.

L. Spirgienė

2.5.

Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos rengimo

29 d.

L. Eglinskienė

2.6.

Dėl strateginio plano

7 d.

L. Spirgienė

2.7.

Dėl inventorizacijos

11 d.

L. Spirgienė

3.

Kiti pasitarimai ir susirinkimai:

 

 

3.1.

Analitikų grupės pasitarimas dėl strateginio plano rengimo

8 d.

L. Spirgienė

3.2.

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

6, 13, 20, 27 d.

D. Jakienė, R. Gagienė, D. Peštenienė,

3.3.

Mokinių savivaldos susirinkimai

4, 11, 18, 25 d.

D. Jakienė,

3.4.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

4, 11, 18, 25 d.

D. Jakienė,

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

  1.  

Dokumentų patikra (e dienynų)

Iki 25 d.

Administracija

  1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki gruodžio 15 d.

D. Peštenienė

  1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

L. Eglinskienė

  1.  

Signalinių pažymių analizės išvados

 28-30 d.

L. Eglinskienė

  1.  

Pamokų stebėsena „Mokinio ir mokytojo veiklų pamokoje santykis  (70% / 30%) ir praktinės užduotys pamokoje“

13-30 d.

Administracija

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas