1. Daiva Strazdauskienė – metodinės tarybos pirmininkė;
  2. Audronė Vaičiulionytė – metodinės tarybos sekretorė, matematikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  3. Jolita Ežerinskė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  4. Danutė Jokšienė – gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  5. Kristina Sodonienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  6. Regina Zapustaitė – rusų kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  7. Saulius Ranauskas – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  8. Nijolė Titienė – menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  9. Vytautas Kirjanovas – kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas.