Metodinė taryba

 

 

  1. Daiva Strazdauskienė – metodinės tarybos pirmininkė;
  2. Audronė Vaičiulionytė – metodinės tarybos sekretorė, matematikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  3. Lijana Venckienė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  4. Zigmas Sirtautas – gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkas;
  5. Reda Klimanskienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  6. Regina Zapustaitė – rusų kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  7. Laima Toliušienė – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  8. Nijolė Titienė – menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  9. Vytautas Kirjanovas – kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas.