2018 m. gimnazijoje mokėsi 122 (111 + 11 Kintų skyriuje) abiturientai. Abiturientai  laikė 395 valstybinius brandos egzaminus, 21 mokyklinį brandos egzaminą.

     Šių metų valstybinių brandos egzaminų balų vidurkis yra 52,4 balai. Egzaminų rezultatas yra 3,8 b didesnis lyginant su 2017 m.

     Abiturientai geriausiai išlaikė šių dalykų valstybinius brandos egzaminus: informacinių technologijų egzamino balų vidurkis - 67,2, anglų kalbos egzamino balų vidurkis– 60,25, biologijos egzamino balų vidurkis – 54,48. Du abiturientai už anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą gavo po 100 balų.

   Valstybinį anglų kalbos egzaminą laikė 104 abiturientai:

-          išlaikė 100;٪

-          patenkinamu pasiekimų lygiu – 12,5 %;

-          pagrindiniu pasiekimų lygiu – 71,2 %;

-          aukštesniu pasiekimų lygiu – 16,3%.

Valstybinį biologijos egzaminą laikė 23 abiturientai:

-          išlaikė100 %;

-          patenkinamu pasiekimų lygiu – 26,1%;

-          pagrindiniu pasiekimų lygiu – 65,2%;

-          aukštesniu pasiekimų lygiu – 8,7%.

Valstybinį chemijos egzaminą laikė 2 abiturientai:

-          išlaikė 100%;

-          patenkinamu pasiekimų lygiu - 0%;

-          pagrindiniu pasiekimų lygiu – 100%;

-          aukštesniu pasiekimų lygiu – 0%.

Valstybinį Lietuvių kalbos egzaminą laikė 114 abiturientų:

-          Išlaikė 83,3 %;

-          patenkinamu pasiekimų lygiu – 62,3%;

-          pagrindiniu pasiekimų lygiu – 36,8%;

-          aukštesniu pasiekimų lygiu – 0 %.

Valstybinį matematikos egzaminą laikė 65 abiturientai:

-          išlaikė87,7 ٪;

-          patenkinamu pasiekimų lygiu – 75,4%;

-          pagrindiniu pasiekimų lygiu – 24,6%;

-          aukštesniu pasiekimų lygiu – 0%.

Valstybinį fizikos egzaminąlaikė 9 abiturientai:

-          išlaikė 100 ٪

-          patenkinamu pasiekimų lygiu – 56%;

-          pagrindiniu pasiekimų lygiu – 33%;

-          aukštesniu pasiekimų lygiu – 11%.

Valstybinį istorijos egzaminą laikė 60 abiturientų:

-          išlaikė 98,4 %;

-          patenkinamu pasiekimų lygiu – 56,7 %;

-          pagrindiniu pasiekimų lygiu – 41,7 %;

-          aukštesniu pasiekimų lygiu – 0 %.

Valstybinį rusų kalbos egzaminą  laikė 1 abiturientas:

-          išlaikė 100 ٪

-          patenkinamu pasiekimų lygiu - 0 %;

-          pagrindiniu pasiekimų lygiu – 0 %;

-          aukštesniu pasiekimų lygiu – 100 %.

Valstybinį vokiečių kalbos egzaminą laikė 1 abiturientas:

-          išlaikė 100  ٪

-          patenkinamu pasiekimų lygiu – 0 %;

-          pagrindiniu pasiekimų lygiu –  0%;

-          aukštesniu pasiekimų lygiu – 100 %.

Valstybinį geografijos egzaminą  laikė11 abiturientų:

-          išlaikė 100 ٪

-          patenkinamu pasiekimų lygiu – 40 %;

-          pagrindiniu pasiekimų lygiu – 60 %;

-          aukštesniu pasiekimų lygiu – 0%.

Valstybinį informacinių technologijų egzaminą laikė 11 abiturientų:

-          išlaikė 100 ٪

-          patenkinamu pasiekimų lygiu – 18,1 %;

-          pagrindiniu pasiekimų lygiu – 36,4 %;

-          aukštesniu pasiekimų lygiu – 45,5%.

     Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis pagerbė geriausiai valstybinius brandos egzaminus išlaikiusius abiturientus. Pagerbime dalyvavo ir mūsų gimnazijos abiturientai: Osvaldas Daniulis – anglų kalba 100 b, Lukas Šiaudvytis – anglų kalba 100 b. Mokinius mokė mokytojos Kristina Sodonienė ir Natalija Mulerova.