Laima Metrikienė – pirmininkė

 Saulė Marozienė – tėvų atstovė
Vilma Maselskienė – tėvų atstovė
Birutė Palekienė – tėvų atstovė
Aleksejus Sagalec – tėvų atstovas


Mireta Metrikytė – mokinių atstovė
Kamilė Giedraitytė – mokinių atstovė
Rūta Mikužytė – mokinių atstovė
Vita Poškaitė – mokinių atstovė
Vilius Seminauskas – mokinių atstovas


Jolita Ežerinskė – mokytojų atstovė
Vaida Galinskienė – mokytojų atstovė
 Algirdas Gečas – mokytojų atstovas
 Algirdas Grišius – mokytojų atstovas
 Daiva Strazdauskienė – mokytojų atstovė