Paieška

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30
Lyderių laikas

 

                      2011 metais mūsų mokykla prisijungė prie tarptautinio COMENIUS projekto „Besikeičiantis pasaulis“. Šis projektas mums padėjo tapti labiau tolerantiškais kitų šalių moksleivių bei jų šeimų atžvilgiu, suvokti tarpkultūrinius skirtumus ir užsienio kalbų mokėjimo svarbą.

Jei pirmieji projekto metai buvo skirti sekti pasaulio kaitai, tai per antruosius projektinio darbo metus mokiniai daugiau dėmesio skyrė asmenybės tobulėjimui, dalykams, kurie keičia juos kaip asmenybę, bandė pažvelgti bei pamodeliuoti savo galimą ateitį... Todėl turbūt nieko stebėtino, kad saulėtą gegužės 15 dieną grupei Šilutės pirmosios gimnazijos mokinių ir mokytojų prasidėjo edukacine kelione į Kauną – studentų sostinę. Tai šiuolaikiškas bei įdomus miestas, garsus  turiningu kultūriniu gyvenimu, draugiškais žmonėmis  ir skirtingų kultūrų tradicijomis. Mus šiame mieste labiausiai domino Vytauto Didžiojo universitetas. 

                      Kodėl VDU? Gimnazija kasmet organizuoja mokiniams tikslines išvykas į įvairias aukštąsias mokyklas, atsižvelgdama į jų interesus ir poreikius, tai viena iš skatinimo priemonių gerai besimokantiems ir aktyviems gimnazistams. Be to studijas šiame universitete kasmet  renkasi mūsų gimnazistai, su jais  palaikome ryšius. Iniciatyvą geriau pažinti universitetą bei pažvelgti į galimos karjeros galimybes pareiškė patys gimnazistai, tarptautinio projekto „Comenius” dalyviai. Organizacinį darbą gimnazijoje su džiugesiu prisiėmė Laurynas Nikelis – mokinių savivaldos pirmininkas, kuris neatmeta galimybės čia studijuoti. Jam padėjo „Comenius” projekto vadovai-mokytojai Vaida Petrošienė, Diana Rumšienė, Alvydas Ežerinskis.

                      Naujausiame leidinyje „Studijos Vytauto Didžiojo universitete 2013” rašoma, jog „VDU – viena liberaliausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, vaidinanti ypatingą vaidmenį ne tik Lietuvos bet ir viso Baltijos regiono bei Europos intelektualinėje bei kultūrinėje erdvėje. Universiteto bendruomenę vienija Artes Liberales, t.y. klasikinio laisvųjų menų universiteto idėja, šiltas ir nuoširdus bendravimas, nuolat lydinti ir stiprinanti laisva humanistine dvasia”. Universiteto išskirtinumas – gebėjimas kitaip organizuoti studijas, mokslinius tyrimus, bendruomenės gyvenimą, kurti erdvę, kur jauni žmonės ugdo kritinį mąstymą, formuoja laisvą požiūrį ir intelektualią mintį. Universitete studijas organizuoja 10 fakultetų, 41 bakalauro, 47 magistrantūros, vientisosios teisės studijos bei doktorantūros studijų programos. VDU bendruomenė jungia daugiau nei 9000 studentų, apie 550 dėstytojų ir mokslo darbuotojų. Universitetas bendradarbiauja su 312 universitetų visame pasaulyje; 6 bakalauro ir 19 magistro studijų vyksta anglų kalba. Kasmet Erasmus studijų mainų programa pasinaudoja 250 studentų, o į universitetą kasmet atvyksta apie 300 studentų iš užsienio. „Vytauto Didžiojo universitete laikomasi nuostatos, jog geras kelių užsienio kalbų mokėjimas yra neatsiejama universitetinio išsilavinimo dalis,- teigė susitikime dalyvavęs humanitarinių mokslų fakulteto prodekanas, - todėl visų fakultetų studentai gali pasirinkti, kiek ir kokių kalbų mokytis iš siūlomų 30 modernių ir klasikinių kalbų. Taip studentai praturtina savo išsilavinimą daugiakalbe kompetencija ir įgyja konkurencinį pranašumą globalioje darbo rinkoje”. Bet, Vytauto Didžiojo universitete svarbios ne tik studijos. Čia - skirtingoms kultūroms ir idėjoms palanki aplinka tam, kuris nori tapti ne vienos srities profesionalu, čia galima visapusiškai brandinti savo asmenybę. Susitikime ir pokalbiuose dalyvavę VDU studentų atstovybės prezidentas Martynas  Prievelis kalbėjo, jog kiekvienas studentas yra laukiamas įvairiuose meno ir sporto kolektyvuose, klubuose, asociacijose, nes universitetas – „nuostabi vieta ieškoti ir surasti draugus, žinias, veiklą”.

Laisvė ir kūrybiškumas – vertybės, kurios Vytauto Didžiojo universitetą lydėjo ne tik jo įkūrimo pradžioje, bet ir dabar. Tai matėme ir jautėme, klausydamiesi įvairių fakultetų studentų ir dėstytojų pasisakymų apie studijas, studentiško gyvenimo įvairovę, pokalbiuose su atskirais studentais, lankydamiesi studentų skaitykloje, auditorijose, stebėdami įprastą trečiadienį, kur vienu metu vyko viskas – paskaitos, egzaminai, akcijos ir projektai, susitikimai ir pasimatymai, skambėjo muzika, juokas, netilo kalbos… Gimnazistai liko sužavėti universitetu ir ne vienas išsinešė svajonę – dvyliktokai jau šiais metais, kiti po kelerių metų sugrįžti čia studijuoti. Comenius projekto dalyviai pamatė, kiek galimybių tobulėti bei atskleisti save kaip asmenybė siūlo šis Lietuvos universitetas. Atsisveikinimui universitetas pakvietė nemokamai ekskursijai po VDU botanikos sodą, kur karštą pavasario dieną radome atgaivą natūralios gamtos prieglobstyje tarp jūros žydinčių gėlių, medžių žalumos su paukščių giesmėmis ir vandens ramybe…

                      Dėkojame buvusiai abiturientei, antro kurso viešosios komunikacijos studentei Ingridai Andrijauskaitei, Evelinai – marketingo skyriaus darbuotojai už pagalbą, organizuojant viešnagę Vytauto Didžiojo universitete.

V.Petrošienė, Comenius projekto koordinatorė ir

R.Petrenkienė, mokinių karjeros centro vadovė, karjeros koordinatorė

 

Daugiau foto galerijoje.