Paieška

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30
Lyderių laikas

„Atlaja“ – Šilutės pirmosios gimnazijos liaudies šokių kolektyvas, kuriam nuo 2000 m. vadovauja mokytoja – ekspertė Rita Kurpeikytė.

 Kolektyvą paprastai sudaro dvi grupės šokėjų: jaunimo ir merginų. Iš viso apie 40 šokėjų. Visada jaunas ir veržlus  kaip nesulaikomas pamario krašto potvynis (atlaja  ir reiškia potvynį). Miesto švietimo istorija patvirtina, kad vaikai čia šokio mokomi nuo 1926 metų, tačiau Šilutės pirmojoje gimnazijoje ši tradicija turi platesnį mastą – šokis ne vien privaloma pamoka, bet poreikis kurti save, išsakyti jaunystės džiaugsmą, pažadinti senovinį paprotį, pagauti pasaulio ritmą.

„Atlaja“ džiugina miestelėnus ir rajono svečius išradingomis vis naujomis koncertinėmis programomis:  „Grožio ir gėrio diena, belaukiant kalėdinio stebuklo“ - 2005m.,  „Saulė parvažiavo“ -2005 m., „Pasaulis sveikina Lietuvą“ - 2006 m.,  „Sveiks pavasarėli“ -2006 m.,  „Būties ratu“ - 2007 m.,  „Iš tėviškės žemės išaugę“ - 2008m., „ Mano protėvių žemė“- 2009 m., „Parbėk, laivuži“ - 2010 m.,  „Pasaulis sveikina  Šilutę“ - 2010 m.

 Kolektyvas lietuvišką šokį pristatė įvairiuose  respublikiniuose, tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose. Labiausiai įsimintini:  tarptautinis projektas „Susitikimai be sienų“ Beverstedte - 2005 m., tarptautinis festivalis „Gimnazija – gyvoji jaunimo tautinės kultūros versmė“- 2007 m.,

Nuo 2000 m. atlajiečiai -  visų respublikinių moksleivių, Pasaulio lietuvių dainų, rajono švenčių, įvairių konkursų dalyviai ir nugalėtojai.

2003 m. respublikiniame gimnazijų tautinių šokių festivalyje - konkurse „Jaunimėlin“ pripažinta estetiškiausia  grupe.

 2005 m. jaunimo grupė respublikiniame tautinių šokių konkurse „Pora už poros“ dalyviai.

2008 m. respublikiniame moksleivių tautinių šokių konkurse „Aguonėlė“ - merginų grupė pelnė 1–ąją vietą, jaunimo grupė 2-ąją vietą.

2009 m. respublikiniame suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių ir ansamblių konkurse „Pora už poros“- merginų grupė pelnė 2-ąją vietą.

2010 m. respublikiniame šokių kolektyvų konkurse  - festivalyje „Klumpakojis“ - jaunimo grupė pelnė 3-iąją vietą.

2012 m. respublikiniame moksleivių tautinių šokių konkurse „Aguonėlė“ jaunimo grupė tapo  LAUREATAIS,  merginų grupė pelnė 1-ąją vietą.

Bet ne tai svarbiausia – šokis išlaisvina mūsų dvasią ir praplečia pažinimo bei ieškojimų erdves. „Atlajos“ šūkis – „Mes jauni ir pilni  šokio potvynio jėgos“. 

 Rita Kurpeikytė (g. 1972 m. Šilutėje) - šokių mokytoja - ekspertė. 1993m. baigė Vilniaus aukštesniąją kultūros mokyklą ir įgijo choreografės specialybę. 2001 m. baigė Klaipėdos universitetą menų fakultetą ir įgijo choreografo pedagogo kvalifikaciją. 2010 m. baigė Klaipėdos universiteto choreografijos magistrantūros studijų programą ir įgijo magistro kvalifikacinį laipsnį.

Nuo 2000 m. vadovė dirba Šilutės pirmojoje gimnazijoje, dėsto šokio pamokas, atgaivino liaudies šokių kolektyvo tradicijas, kuriam ir išrinko „Atlajos“ pavadinimą. Rengia ir organizuoja įvairiausius šokio projektus ne tik gimnazijoje bet ir rajone: „Šokim trypkim“ rajono moksleivių liaudies šokių festivalis, gimnazijoje tradicinis šimtadienio šokių vakaras. 2004 m., 2007 m., 2009 m. rajono dainų švenčių šokių dalies vyriausia baletmeisterė. Nuo 2003 m. respublikinių dainų švenčių baletmeisterių asistentė, 2009m. Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventės „Amžių sutartinė“ šokių dalies baletmeistere.

Rita taip pat dirba Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje. Ten subūrė jaunučių liaudies šokių kolektyvą „Viržytė“. Šis kolektyvas aktyviai įsijungia ir paįvairina mokyklos koncertinę programą.

Vadovės credo: „Gyvenimas – tai šokis“.

Kūrybos principai, tikslai: kurti, suburti, mokyti ir bendrai pasidžiaugti. Kai pačiam labai patinka tai, ką darai, aplinkiniai tai matydami noriai užsikrečia, abejingų nelieka. Svarbu tikėti tuo, ką darai.