2019 m. balandžio 19 d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko konferencija, skirta Herderio gimnazijos įkūrimo 100 – osioms metinėms paminėti.

Konferencijoje dalyvavo istorikai profesoriai V. Vareikis ir S. Pocytė iš Klaipėdos, istorijos mokytojai ir mokiniai iš Ž. Naumiesčio ir Šilutės Vydūno gimnazijų bei Katyčių ir Juknaičių pagrindinių mokyklų. Konferenciją aplankė ir Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus, H. Šojaus muziejaus, Kultūros ir pramogų centro, Kraštotyros draugijos atstovai. Dalyvavo ir evangelikų liuteronų kunigas R. Šemeklis, buvusi gimnazijos mokytoja A. Petrošienė ir mūsų gimnazijos mokytojai bei mokiniai.

Konferencija buvo organizuota siekiant ne tik paminėti Herderio gimnazijos garbingą sukaktį, bet ir skatinant sugrįžti prie diskusijos dėl Herderio vardo sugrąžinimo Šilutės pirmajai gimnazijai. Juo labiau, kad dar 1996 m. gimnazijos bendruomenė kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją ir gavo pritarimą dėl istorinio vardo susigrąžinimo.

Konferencija vyko labai turiningai: svečiai iš Klaipėdos apžvelgė Rytų Prūsijos kultūrinę istorinę padėtį XVIII – XX a. pradžioje, taip pat ir Herderio veiklą, jos reikšmę ir įamžinimo galimybes. Savo darbus pristatė ir gimnazijos mokytojos L. Toliušienė ir L. Liepinienė bei gimnazijos mokiniai.

Konferencijos pabaigoje buvo priimta bendra Rezoliucija, kuri apibendrino pranešėjų mintis. Vieningai buvo sutarta paruoštą Rezoliucijos tekstą paviešinti Šilutės krašto bendruomenei, įteikti gimnazijos steigėjui,  Šilutės rajono savivaldybės tarybai.

Konferenciją ruošė ir vedė Šilutės pirmosios gimnazijos istorijos mokytojai A. Gečas ir L. Toliušienė

 

Informavo Algirdas Gečas

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pokalbis-apie-j-g-herderi-ir-siulymas-prie-jo-grizti/