ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. BALANDŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Veiklos

Data

Atsakingi

I.

Renginiai, konkursai, susitikimai ir kt.

 

 

1.       

Šilutės mecenato H. Šojaus pagerbimas

1 d.

Vaida Galinskienė,

 Giedrė Pocienė

2.       

Praktinių mokymų 2 užsiėmimas

9 d.

Administracija

3.       

Konferencija Johanas Gotfrydas Herderis „Žmonių visuomenę sudaro spalvinga unikalių asmenybių gausa ir tautų įvairovė. Kiekviena jų turi buvimo teisę“ 

19 d.

Laima Spirgienė, socialinių mokslų grupė

4.       

Srautinė kalbėjimo pamoka III klasių mokiniams

17 d.

Lietuvių kalbos metodinė grupė

5.       

Srautinė kalbėjimo pamoka I klasių mokiniams

19 d.

Lietuvių kalbos metodinė grupė

6.       

Geografijos konkursas „Setera“ I, II klasių gimnazistams

3 d.

Saulius Ranauskas

7.       

Interaktyvių priemonių pristatymas

3 d.

Laimutė Eglinskienė

8.       

Projektinių darbų pristatymas III kl.

30 d.

Laimutė Eglinskienė, Regina Zapustaitė

9.       

Praktiniai seminarai abiturientams dėl stojimo į aukštąsias mokyklas

10 – 30 d.

Daiva Jakienė

10.   

Pasiruošimas tarptautiniam jaunimo mainų projektui su Bukstehudės gimnazija

Visą mėn.

Jolita, Alvydas Ežerinskiai

11.   

Hugo Šojaus kapavietės ir evangelikų liuteronų kapinių tvarkymas

 

1-30 d.

Daiva Peštenienė, klasių vadovai

12.   

Tarptautinė šokių diena

 

29 d.

Daiva Jakienė, Rita Kurpeikytė

13.   

Išvyka į studijų muges ir atvirų durų dienas aukštosiose mokyklose

 

Bus tikslinama

Daiva Jakienė

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Grįžtamoji patikra „Individuali mokinio pažanga“

3-6 d.

Laimutė Eglinskienė, VGK

2.

Tėvų, mokinių, mokytojų susitikimai „Individuali vaiko pažanga“

4 d.

Administracija

3.

Vasaros stovyklos „Gamtamokslis“ projekto rengimas

Iki 12 d.

Daiva Jakienė

4.

Mokytojų apskritojo stalo diskusija „Motyvuojančios veiklos pamokoje“ .Seminaro medžiagos taikymas.

25 d.

Metodinė taryba

5.

2019–2020 m. m. ugdymo plano svarstymas,  pasiūlymų teikimas

 

26 d.

Administracija

6.

II klasių vadovų pasitarimas dėl mokinių ugdymo(si) rezultatų ir tolesnės veiklos

3 d.

Laimutė Eglinskienė

7.

Gerovės komisijos posėdis

11, 18 d.

Daiva Jakienė, Daiva Peštenienė

8.

Mokinių savivaldos susirinkimai

1, 8, 15, 29  d.

Daiva Jakienė,

9.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

1, 8, 15, 29  d.

Daiva Jakienė, klasių vadovai, seniūnai

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

 1.  

ESPAD tyrimas Ia kl.

10 d.

Daiva Peštenienė,

Giedrė Pocienė

 1.  

PUPP lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu)

Pagal grafiką

Laimutė Eglinskienė

 1.  

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita (pagal atskirus grafikus).

Pagal grafiką

Laimutė Eglinskienė

 1.  

Anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas žodžiu

24, 25 d.

Laima Spirgienė

 1.  

Atviros pamokos

Visą mėn.

Administracija, metodinė taryba

 1.  

I-IV kl. pamokų stebėsena pagal vidaus įsivertinimo uždavinius

Visą mėn.

Administracija

 1.  

 

 

 

 1.  

Neformalaus ugdymo veiklos stebėsena

Visą mėn.

Daiva Jakienė

 1.  

Individualios konsultacijos II kl. mokiniams dėl individualių ugdymo(si) planų

Visą mėn.

Diana Rumšienė, klasių vadovai, Daiva Jakienė

 1.  

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki vasario

10 d.

Klasių vadovai

 1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki vasario

15 d.

Daiva Peštenienė

 1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

Laimutė Eglinskienė