2018-2019 m.m

 

Daiva Strazdauskienė - metodinės tarybos pirmininkė

Audronė Vaičiulionytė – metodinės tarybos sekretorė, matematikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Jolita Ežerinskė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Danutė Jokšienė – gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Kristina Sodonienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Regina Zapustaitė – rusų kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Saulius Ranauskas – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Nijolė Titienė – menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Vytautas Kirjanovas – kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas