„Sveikinu Lietuvos laisvės gimtadienio proga ir siunčiu padėkas mokiniams ir jų Mokytojai už dalyvavimą esė ir rašinių konkurse ,,Švenčiu Lietuvą“, skirtame Vasario 16-ajai. Prašome perduoti. Dėkojame.

Konkurso organizatorius Europos Parlamento narys, Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto suradėjas Liudas Mažylis linki Jums nesustoti kurti ir mylėti Lietuvą.“

Šia padėka džiaugiasi gimnazijos IIIa ir IVb klasių mokiniai, dalyvavę konkurse: M. Žvinklys, Ž. Rupainytė, L. Radionovas, A. Dicevičius, M. Stegvilaitė, D. Jasaitė, G. Lozoraitytė, D. Čemerkas. 

Apie konkursą daugiau: https://liudasmazylis.lt/2021/02/16/skelbiami-konkurso-svenciu-lietuva-laimetojai/ 

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas