Išrašas iš ugdymo plano

MOKSLO METŲ TRUKMĖ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

                      6.Mokslo metų trukmė, pusmečių datos, pamokų laikas, mokinių atostogos.

                      6.1. Mokslo metų trukmė: 

Klasė

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

I-III

 

2018-09-03

2019-06-21

IV kl.

2019-05-24

 

                      6.2. Mokslo metų skirstymas pusmečiais:

 

Klasės

I pusmetis

II pusmetis

Ugdymo dienų

I-III

 

 

2018-09-03 – 2019-01-25 (18 sav.)

2019-01-28 – 2019-06-21 (19 sav.)

185

(37 sav.)

IV kl.

2019-01-28 – 2019-05-24 (15 sav.)

165

(33 sav.)

 

 

         6.3. I-III kl. mokosi 185 ugdymo dienas, IV kl. – 165 ugdymo dienas;

         6.4. gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pamokos pradedamos 8 valandą. Pamokos trukmė 45 minutės. Pamokų laikas:

       1. 8.00 – 8.45

       2. 8.52 – 9.40

       3. 9.50 – 10.35

       4. 10.55 – 11.40

       5. 12.00 – 12.45

       6. 12.55 – 13.40

       7. 13.50 – 14.35

       8. 14.45 – 15.25

          6.5. tarpiniai vertinimai:

                      6.5.1. 2018 m. lapkričio 27 d. fiksuojami gimnazistų pasiekimų pirmojo pusmečio signaliniai pažymiai;

                     6.5.2. 2019 m. kovo 25 d. fiksuojami gimnazistų pasiekimų antrojo pusmečio signaliniai pažymiai.

          6.6. mokinių atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

2018-11-05

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

2019-01-03

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

2019-02-25

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

2019-04-29

Pavasario (Velykų) IV kl.

2019-04-29

2019-04-30

2019-05-02

 

                               6.6.1. jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą per pavasario (Velykų) atostogas, atostogų dieną, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų;

                      6.6.2. jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo  proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.