MOKSLO METŲ TRUKMĖ

 

                      6. Mokslo metų trukmė, pusmečių datos, pamokų laikas, mokinių atostogos.

                      6.1. 2021-2022 mokslo metai: 

Klasė

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

I, II

2021-09-01

2022-06-23

III

2022-06-16

IV

2022-05-26

                   

       6.1.2. Mokslo metų skirstymas pusmečiais:

Klasės

I pusmetis

II pusmetis

Ugdymo dienų

I, II

2021-09-01 – 2022-01-25

2022-01-26 – 2022-06-23

185

III

2022-01-26 – 2022-06-16

180

IV

2022-01-26 – 2022-05-26

165

         6.1.3. I, II klasių mokiniai mokosi 185 ugdymo dienas, III klasių mokiniai mokosi 180 dienų, IV klasių mokiniai mokosi 165 ugdymo dienas;

          6.1.4. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pamokos pradedamos 8 valandą.

Pamokos trukmė 45 minutės. Pamokų laikas:

       1. 8.00 – 8.45

       2. 8.52 – 9.40

       3. 9.50 – 10.35

       4. 10.55 – 11.40

       5. 12.00 – 12.45

       6. 12.55 – 13.40

       7. 13.50 – 14.35

       8. 14.45 – 15.30

          6.1.5. tarpiniai vertinimai:

                      6.1.5.1. 2021 m. lapkričio 19 d. fiksuojami gimnazistų pasiekimų pirmojo pusmečio signaliniai pažymiai;

                     6.1.5.2. 2022 m. kovo 25 d. fiksuojami gimnazistų pasiekimų antrojo pusmečio signaliniai pažymiai.

          6.1.6. mokinių atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Rudens

2021-11-03

2021-11-05

2021-11-08

Žiemos (Kalėdų)

2021-12-27

2022-01-07

2022-01-10

Žiemos

2022-02-14

2022-02-18

2022-02-21

Pavasario (Velykų)

2022-04-19

2022-04-22

2022-04-25

Vasaros I, II kl.

2022-06-24

2022-08-31

 

Vasaros  III kl.

2022-06-17

2022-08-31

 

Vasaros IV kl.

Pasibaigus brandos egzaminų sesijai

2020-08-31