Šią savaitę:                                                                                                                               

2019 m. vasario 11 – 15 d.                                                                                                                       

Budinti klasė – Ic  klasės vadovas (ė) – Algirdas Grišius

  Sav.

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

● Radijo laida 8.55 val.

●Padėkos pertrauka po 3 pamokų direktorės kabinete. Dalyvauja rajono mokinių fizikos olimpiados laimėtojai ir mokytojas Zigmas Sirtautas.

●Padėkos pertrauka po 4 pamokų direktorės kabinete. Dalyvauja tarptautinio edukacinio konkurso „Olympis 2019“ laimėtojai ir mokytoja Daiva Strazdauskienė.

●Mokinių savivaldos posėdis po 3 pamokų 119 kabinete.

●Klasių seniūnų pasitarimas po 4 pamokų 119 kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl susirinkimo „Mokinys, tėvai, mokytojas“ organizavimo 10.00 val. direktorės kabinete.

II.

● Rajono mokinių rusų kalbos olimpiada 10.00 val. 303, 304 kabinetuose.

● Mokyklinė istorijos olimpiada per 4-5 pamokas 217, 220 kabinetuose.

● I, II, III, IV klasių mokinių tėvų susirinkimai „Mokinys, tėvai, mokytojas“  nuo 16.00 val. iki 19.30 val.

III.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl mokinių tėvų susirinkimo refleksijos 9.00 val. direktorės kabinete.

●III klasių mokinių parodos „100 Šilutės krašto akimirkų naujajam Lietuvos šimtmečiui“ pristatymas 13.30 val.

F. Bajoraičio bibliotekoje.

IV.

 

● Direkcinės tarybos pasitarimas dėl patirtinio ugdymo 9.00 val. direktorės kabinete.

●Direkcinės tarybos posėdis 14.30 val. direktorės kab. (kviečiame mokinius ir mokytojus prie kavos puodelio, kurie turi pasiūlymų, problemų ir kt. ...).

V.

● Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti (pagal atskirą planą).

● PUPP lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu)  IIb kl. per 1-2 pamokas 219 kabinete.

● Protų kovos pagal dalykų programas abiturientams.

●Šimtadienis (pagal atskirą planą)

●Bendras kavos (arbatos) stalas po 3 pamokų mokytojų kambaryje.

  • Lietuvos gyventojų rezistencijos ir genocido centro paroda „Represuoti 1918-1940 m. LR ministrų kabinetų nariai“ gimnazijos 2 aukšte veiks iki kovo 1 d.
  • Mokinių atostogos (pravesti saugaus elgesio instruktažus „Saugok save ir šalia esantį“).

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

2019-02-25