Savaitės planas

Paieška

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Šią savaitę:                                                                                                 

2018 m. birželio 11 - 15 d.                                                                                              

Budinti klasė – IIa,  klasės vadovas (ė) – Giedrė Pocienė     

 

  Sav.

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

● Radijo laida 8.55 val.

● Mokinių savivaldos posėdis po 3 pamokų 119 kab.

● Padėkos pertrauka po 3 pamokų direktoriaus kabinete.

Vaiko gerovės komisijos posėdis 10.00 val. 119 kab.

II.

● Rajono mokinių meno, mokslo ir sporto pasiekimų šventė 14.00 val. Šilutės kultūros ir pramogų centre. Koncertuos grupė „120“. Dalyvauja olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkai ir dalykų mokytojai.

● Projektinių darbų pristatymas po 4 pamokų 121 kabinete.

III.

● Trumpinamos pamokos

● Mokytojų tarybos posėdis dėl I, II, III klasių programų baigimo ir papildomų darbų skyrimo po 7 pamokų 121 kab.

IV.

 

● Sutarties priedo patikra, įsivertinimas 8.00-9.00 val. Klasių vadovų kabinetuose.

● Mokslo metų užbaigimas 9.00 val. (pagal atskirą planą).

● Direkcinės tarybos posėdis 13.00 val. direktorės kab. (savaitės veiklos aptarimas, vertinimas. Kviečiame mokinius ir mokytojus prie  kavos puodelio, kurie turi pasiūlymų, problemų ir kt. ...).

V.

● Atsiskaitymai už papildomus darbus 8.00 val. dalykų kabinetuose.

● Metodinių grupių pasitarimai 10.00 val. 2017-2018 m. m. refleksija, gairės 2018-2019 m. m.

● Bendras kavos (arbatos) stalas po 3 pamokų mokytojų kambaryje.

 

Istorijos valstybinis brandos egzaminas birželio 18 d. 8.45 val. sporto salėje. Dokumentų patikrinimas vyks prie kabinetų.

●Stovykla „Gamtamokslis“ (pagal atskirą programą).