Paieška

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30
Lyderių laikas

Šią savaitę:                                                                                                                                 

2019 m. sausio 14 – 18 d.                                                                                                                          

Budinti klasė – IIb  klasės vadovas (ė) – Jolita Ežerinskė

  Sav.

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

● Radijo laida 8.55 val.

● Padėkos pertrauka po 3 pamokų direktorės kabinete. Dalyvauja rajono mokinių anglų kalbos olimpiados prizininkai ir mokytojos: Natalija Mulerova, Kristina Sodonienė.

●Mokinių savivaldos posėdis po 3 pamokų 119 kabinete.

● Klasių seniūnų pasitarimas po 4 pamokų 119 kabinete.

● Matematikos, IT ir gamtos mokslų metodinės grupės pasitarimas po 4 pamokų 123 kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl tarptautinės konferencijos „Bendradarbiavimo sėkmė“ po 7 pamokų direktorės kabinete.

● Šokio valanda gimnazijos bendruomenei 18.30 val. aktų salėje. Vadovė Rita Kurpeikytė. 

II.

● Brandos darbo pasirinkimas III klasių mokiniams iki 13.00 val. Atsakingi III klasių vadovai.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl patirtinio ugdymo(si) principų gimnazijoje 10.00 val. direktorės kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl konferencijos „Du šimtmečiai“ po 3 pamokų direktorės kabinete.

● Metodinių grupių pasitarimai dėl 2019 m. veiklos planų; dėl patirtinio ugdymo(si) principų gimnazijoje (laiką ir vietą praneša pirmininkas).

● Direkcinės tarybos pasitarimas dėl įsivertinimo po 7 pamokų pavaduotojų kabinete.

III.

● Bandomasis valstybinis matematikos egzaminas per 1, 2, 3 pamokas 122, 123, 124, 125 kabinetuose.

● Visų mokytojų pasitarimas dėl 2019 metų Šilutės rajono švietimo ir gimnazijos ugdymo(si) krypčių; dėl patirtinio ugdymo(si) principų gimnazijoje 14.00 val. 217 kabinete.

IV.

 

● Meninio skaitymo konkursas po 7 pamokų 217 kabinete arba bibliotekoje.

●Direkcinės tarybos posėdis 14.30 val. direktorės kab. (kviečiame mokinius ir mokytojus prie kavos puodelio, kurie turi pasiūlymų, problemų ir kt. ...).

V.

● Rajono mokinių biologijos olimpiada 10.00 val. 216, 304, 306, 308, 310 kabinetuose.

●Bendras kavos (arbatos) stalas po 3 pamokų mokytojų kambaryje.