Mėnesio planas

Paieška

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

 

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

GEGUŽĖS MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Data

Veikla

 

Atsakingas

2 d.

„Pojūčio teatro“ spektaklis „AKMUO. VANDUO. GELUONIS.“

L. Eglinskienė

D. Peštenienė

2 d.

Kūno kultūros ženklo normatyvų įskaita

D. Jakienė

3 d.

Radijo laida „Aklas pasimatymas“

D. Jakienė,

D. Rumšienė

3 d.

Brailio rašto pamoka su Vytautu Gendvilu

L. Eglinskienė

3 d.

Respublikinės skaitymo skatinimo konkurso loterijos „GERASIS SKAITYMO VIRUSAS: 100 Praeities ir dabarties klausimų“  baigiamasis renginys- viktorina

L. Jablonskytė

4 d.

Šokio ir aerobikos fiesta. I klasių merginų pasirodymai. Vaikinų krepšinio varžybos. Žais I-II ir III klasių vaikinų rinktinės.

D. Jakienė,

J. Gricevičienė

9 d.

Europos egzaminas

L. Toliušienė

10 d.

Projektinių darbų pristatymas

R. Zapustaitė

 

 

 

Iki 10 d.

(balandžio mėn.)

1-4 kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne

Klasių vadovai

9 d.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl individualaus ugdymo plano ir priėmimo į I, III klases

L. Eglinskienė

D. Strazdauskienė

5 d.

Anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas

L. Eglinskienė

12 d.

Informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas

L. Eglinskienė

15 d.

Technologių mokyklinis egzaminas

L. Eglinskienė

19 d.

Fizikos valstybinis brandos egzaminas

L. Eglinskienė

26 d.

Biologijos valstybinis brandos egzaminas

L. Eglinskienė

23 d.

Metodinės tarybos posėdis dėl darbo ritmų birželio mėnesį ir dėl integruotų programų įgyvendinimo

L. Eglinskienė

D. Strazdauskienė

 

22 d.

Abiturientų dailės darbų parodos priststymas

K. Blankaitė,

L. Jablonskytė

23 d.

Mokytojų tarybos posėdis dėl vidurinio ugdymo programos baigimo

L. Spirgienė

24 d.

Paskutinio skambučio šventė

D. Jakienė

16-25 d.

Tarptautinis jaunimo mainų projektas „Paukščiai“ – Lietuva - Vokietija

J. Ežerinskė,

A. Ežerinskis

26 d.

Miesto šventė

D. Jakienė,

klasių vadovai

18 d.

Koncertas bendruomenei

D. Jakienė

Iki 20 d.

Kontrolinių darbų grafikas

L. Eglinskienė

Iki 15 d. (balandžio mėn.)

1-4 kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė

 

D. Peštenienė

3, 10, 17, 24, 31 d.

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai

D. Jakienė

7, 14, 21, 28 d.

Padėkos pertraukos

L. Spirgienė

3, 10, 17, 24, 31 d.

Direkcinės tarybos posėdžiai

L. Spirgienė

31 d.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinės komisijos posėdis

L. Spirgienė

7, 14, 21, 28 d.

Mokinių savivaldos susirinkimai

D. Jakienė

3, 10, 17, 24, 31 d.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

D. Jakienė