Ritmai

Paieška

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

                   

2017-2018 MOKSLO METŲ TRUKMĖ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

Mokslo metų trukmė, pusmečių datos, pamokų laikas, mokinių atostogos.

Mokslo metų trukmė: 

Klasė

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

I-III

 

2017-09-01

2018-06-15

IV kl.

2018-05-25

Mokslo metų skirstymas pusmečiais:

Klasės

I pusmetis

II pusmetis

I-III

 

2017-09-01 – 2018-01-19 (17 sav.)

2018-01-22 – 2018-06-15 (19 sav.)

IV kl.

2018-01-22 – 2018-05-25 (17 sav.)

I-III kl. mokosi 181 ugdymo dieną, IV kl. – 166.

Pamokos trukmė 45 minutės. Pamokų laikas:

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.52 – 9.40
  3. 9.50 – 10.35
  4. 10.55 – 11.40
  5. 12.00 – 12.45
  6. 12.55 – 13.40
  7. 13.50 – 14.35
  8. 14.45 – 15.25

Tarpiniai vertinimai:

2017 m. lapkričio 27 d. fiksuojami gimnazistų pasiekimų pirmojo pusmečio signaliniai pažymiai;

2018 m. kovo 26 d. fiksuojami gimnazistų pasiekimų antrojo pusmečio signaliniai pažymiai.

Mokinių atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

2017-11-06

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

2018-01-04

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

2018-02-26

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

2018-04-09

Pavasario (Velykų) IV kl.

2018-04-03

2018-04-09

2018-04-10