Dalinamės naujausiu mūsų mokytojos, krašto poetės Dalios Žibaitienės eilėraščiu, skirtu Vasario 16-osios dienai. 

VASARIO ŠEŠIOLIKTAJAI

Šimtmečio parašai –

ant pageltusio lapo

juodai

ranka parašyti...

Kas kilnos tuos lapus,

kai ir mūsų nebus,

 kas mylės šitą kraštą mažytį?

  

Nuo baltos Palangos

link Merkinės kalvos

brolių kraujo takai

nužymėti, -

kur juodi parašai

dar likimo prašai

meilės ženklą Tėvynei

padėti.

 

 

Kai einu tuo keliu,

kai trispalvę keliu,

juodos raidės pro šimtmetį

švyti, -

dvidešimt parašų

kalba vienu balsu –

mylėk savo kraštą mažytį!

 

2018-02-08