Ką pirmiausiai pastebite, kai artėjate prie mokyklos? Švariai nušluotą taką, tviskančius ir šviesius mokyklos pastato ar bibliotekos, valgyklos langus? O įėję? Išplautus koridorius, sutvarkytus kabinetus? Tikriausiai neretai ir pamirštame, kad gimnazijoje be mokytojų, mokinių ir administracijos gyvena ir dirba nemažas būrys žmonių, kurie mums gyvybiškai reikalingi. 

Dokumentuose šie žmonės vadinami "Aptarnaujančiu personalu" ir "Individualia I.Birbalienės įmone", ir "bibliotekos darbuotojomis". Susipažinkite - mūsų sveikata ir stiprybe rūpinasi valgyklos virėjos B.Saldukienė, E.Daugalienė ir savininkė I.Birbalienė, o kad gyventume švariai ir laimingai - kiemsargis Z.Vanagas bei valytojos Z.Bartkutė, G.Bžeskuvienė, R.Jocienė, V.Keizerienė, D.Motiekienė, V.Noreikienė, R.Žaltauskienė, V.Tumutienė, L.Zemeckienė, V.Žemaitaitienė. Tikriausiai ne vienas pasidžiaugėte tvarkingais stalais klasėse, atnaujintomis spintomis, lentynomis, teatro kabinete puikuojasi buvusio mokinio V.Paulauskio dovanotas ir pastatų priežiūros darbininko, mūsų auksarankio staliaus A.Keizerio "pastatytas ant kojų" didžiulis veidrodis. O kur dar lentynos ir kabyklos šokių kabinete, širmos aktų salėje, gėlių padėklai, viešojo kalbėjimo tribūnos - visa tai sumeistravo A.Keizeris. Artėjant egzaminams retam jūsų tenka nešioti suolus, o vasaros remontams ruošiami kabinetai irgi nebe mūsų rūpestis. Kad Rugsėjo pirmąją sugužėtumėme į gražias klases, pasirūpina pastatų priežiūros darbininkas J.Strukčinskas (jo dėka aktų salėje šviečia visi prožektoriai, taip pat ir visos lempos koridoriuose bei klasėse) bei vairuotojas J.Šimaitis, su kuriuo ne vienas važiuojate į namus. Kad gimnazijoje būtų veikiantys kompiuteriai, rūpinasi M.Kurmis, o visos pažymos, prašymai ir įsakymai tvarkingai surašomi ir laiku sutvarkomi raštvedės V.Gečienės.  Visam šiam gražiam moterų  ir vyrų būriui vadovauja pavaduotojas ūkiui A.Petrošius. Taip pat nepamirškime, kad gimnazijos bibliotekoje galime rasti pačių naujausių knygų, kurių kartais neturi net miesto biblioteka! Čia  jūsų laukia paslaugios bibliotekininkės - bibliotekos vedėja L.Jablonskytė (taip, taip, garsiojo J.Jablonskio giminaitė) ir bibliotekininkė H.Raibienė (tai jos dukters rašytojos I.Vakarės knygos įvardintos kaip vienos skaitomiausių!) Šių moterų dėka mes turime vieną turtingiausių bibliotekų rajone. Taigi, mielieji, džiaukimės, kad galime gyventi oriai, šviesiai, švariai, sveikai. Būkime dėkingi ir tvarkingi ne tik kai mato kito akys ar filmuoja vaizdo kameros. Būkime dėkingi, kad gyvename gražioje gimnazijoje. Apsižvalgykime ir... padėkokime!