Balandžio 18-tą dieną mūsų gimnazijoje lankėsi svečiai iš įvairių Lietuvos mokymosi įstaigų: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Kauno technologijų universiteto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Socialinių mokslų kolegijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Vytauto Didžiojo universiteto.

Šią dieną gimnazistai lankėsi paskaitose ir domėjosi universitetų siūlomomis studijų programomis. Paskaitų metu mokiniai buvo supažindinti su universitetų mokymosi programomis, universitetų privalumais ir įstojimo kriterijais, be to, galėjo pabendrauti su  studentais. Gimnazistai susipažino su daug naujų studijų krypčių ir jų pritaikymu kasdienybėje, darbe. Aktų salėje mokiniai galėjo prieiti prie bet kurio universiteto atstovo ir padiskutuoti, užduoti rūpimus klausimus ir išgirsti įvairių patarimų, taip pat gauti informacines skrajutes. Gimnazistai dėkingi už šį renginį ir galimybę sužinoti daugiau apie konkrečias specialybes. Renginį organizavo pavaduotoja D. Jakienė.

https://www.facebook.com/silutespirmojigim/?__tn__=kC-R&eid=ARAjNjdCJOmd0J9hxlSFQx44hzLxf3hqMahORubZjL49adbK0phA2MoMZfsJopxsCofl67iUUuw33l6o&hc_ref=ARQpySTmoZqndy_sjSRiL1CiSpVkA0hXD_Fs8ShsP0yEfog8T3sXb1spkWWw9tFtelc&__xts__[0]=68.ARDeiy0nf2S_Dhp3Opmho9MhgTYJp809n6kfL1pSq2IZKwKarhD05yhIRo8XePev6u0H8cKgL5dlCjjsj2w_dQYj8gaxkMLYJJQV21zeJPZZHyQ86LD2z24sK3uimkkZVHcV9ALwAxyGUxjber0BHRvN9AuQkaJtZFlXvA_Ip-BgiJLGIVmsGdZ1QnntflieZOC4H-sjWyeMA0qZ4m75q7hlHRFKvi1X8kaJbiFhqNxdIrj4VGPWY4UWzhlNBKxlebVN31utEj3Zw8FxFMKBB7QK2-HhDw9Y_DDZTf4c6sWMxoauGPiVXxQzBppw1dn-bsNZjOsiB8QLTGb5ylBaFuRxsUu3

Informavo S.Bendžiūtė, fotografavo G.Krakytė