Gimnazijoje nuo kovo mėnesio vykdoma patyriminė veikla. Iš viso per keturias dienas gimnazistai mišriose grupėse dalyvavo mokytojų pasiūlytose septyniolikos grupių veiklose. Šį antradienį vyko darbo grupių nuveiktų darbų pristatymai ir aptarimas. Pasiūlyta veiklas organizuoti birželio mėnesį, pasitelkti mokinius, kurie turi idėjų, taip pat nuskambėjo mintis kitais metais pasirinkti visiems bendrą temą ir gilintis į ją.