Rugsėjo 1-oji mokslo metų pradžia. Ta proga kviečiame visus mokinius, moksleivius, studentus, tėvelius, mokytojus, mokyklų vadovus, administracijos darbuotojus bei visus švietimo, mokymo, ugdymo istaigų darbuotojus bendrai maldai, kad Dievas visus laimintų ir globotų.

Šv. Mišios Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčioje rugsėjo 1 d. (sekmadieni) 18 val. Po Šv. Mišių į parapijos namu salę kviečiame visus mokytojus, mokyklų vadovus bei visus švietimo, mokymo, ugdymo įstaigų darbuotojus kavos puodeliui ir trumpam pabendravimui.

Šilutės parapijos klebonas — dekanas Remigijus Saunorius