Vadovėlius gimnazistai grąžina nustatytomis dienomis : 

12.00-16.00 val.

Birželio 01 d.

      Ia,  Ib

Birželio 02 d.

      Ic, IIa

Birželio  03 d.

      IIb, IIc

Birželio 04 d.

     IIIa, IIIb

Birželio 05 d.

         IIIc

 

II klasių mokiniai Atsiskaitymo lapelius gaus bibliotekoje

 Bibliotekos antspaudas  į atsiskaitymo lapelius bus dedamas tik atidavus visus vadovėlius ir knygas.