Paieška

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30
Lyderių laikas

Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. Šilutės pirmoji gimnazija dalyvauja respublikiniame projekte „Drąsinkime ateitį“. Šiais metais darbas yra tęsiamas.

Projekto tikslas – toliau skleisti buvusių mokinių patirtį jaunajai kartai, kuri gali būti naudinga mokantis bei renkantis profesiją.

Uždaviniai:

1.Organizuoti susitikimus su buvusiais mokyklos auklėtiniais.

2. Rinkti medžiagą apie Garbės galerijos narius.

3. Parengti informaciją apie kiekvieną kandidatą Garbės galerijos lentai, aprašyti susitikimus.

Dalyvaudami šiame projekte susipažįstame žmonėmis, kurie yra baigę šią mokyklą, žinomi mokslinėje, verslo, sportinėje ar meninėje srityse. Šie žmonės, sugrįžę į savo mokyklą, mielai pasakoja moksleiviams, kaip jiems sekėsi sukurti tai, ką dabar turi.

Šis projektas - ilgalaikis. Jo tikslas - jaunesniosios kartos žmonėms perduoti savo gyvenimišką patirtį ir padaryti profesinę sklaidą jaunajai kartai - mokiniams, besimokantiems mokykloje, kurie dar tik rengiasi didžiajam skrydžiui į gyvenimą.

Šilutės pirmosios gimnazijos bendruomenė 2008 metais išrinko dešimties žmonių „Garbės galeriją“. Buvo 32 kandidatai. Kandidatai - tai mokykloje besimokę mokiniai (arba baigę nors vieną mokyklos pakopą: pradinę, pagrindinę, vidurinę), dabartiniu metu dirbantys, gyvenime padarę savo profesinę ar mokslinę karjerą. Kandidatų amžius neribojamas. Kadangi projektas visuomeninis - socialinis, bet ne politinis, tai politikų nerinkome, nors mūsų gimnazijoje yra mokęsi ir garsių politikų. Kandidatai buvo užregistruoti internetinėje "Drąsinkime ateitį" svetainėje. Po to mokykloje vyko visuotinis mokinių ir mokytojų balsavimas ir išrinktas garbingiausių dešimtukas.

Rinkome medžiagą apie "Garbės galerijos" narius: biografijos duomenis, anketa (klausimynas).

Šiuo metu projektas yra tęsiamas ir toliau rengiami susitikimai su "Garbės galerijos" nariais mokykloje. Susitikimo data nurodoma įvykių kalendoriuje internetiniame "Drąsinkime ateitį"puslapyje.

Lijana Venckienė

Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja