Paieška

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30
Lyderių laikas

 

Siekiant aktyvaus besimokančiojo vaidmens planuojant savo ateitį ir priimant realius sprendimus dėl mokymosi ir studijų, šiais mokslo metais Šilutės pirmojoje gimnazijoje šalia jau įprastų ugdymo karjerai formų intensyvinamas ir profesinis veiklinimas.

Siekiama padėti mokiniams išsamiau pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes realioje veikloje. Dažniausiai taikomi profesinio veiklinimo metodai –  susitikimai su savo profesiją puikiai įvaldžiusiais žmonėmis  jų darbovietėse, pažintiniai ir patyriminiai vizitai, išvykos  į įmones, įstaigas,  organizacijas, savanoriavimas, praktinė veikla pagal sutartį ir kt. Užsiėmimų laikas paprastai derinamas su profesinio veiklinimo partneriais taip, kad nebūtų trukdomos pamokos.  Mokiniai,  susipažinę  su realia darbine aplinka, žmonėmis, daugiau ar mažiau įsigilinę į atskiros profesijos privalumus, sunkumus ir perspektyvas, gryninasi savo profesinius ketinimus, motyvuotai planuoja būsimą karjerą.

Šilutės pirmojoje gimnazijoje profesinis veiklinimas jau turi nemažą įdirbį, formuojasi tam tikros tradicijos. Štai spalio, lapkričio mėnesiais gimnazistai,  manantys studijuoti mediciną,  bendrauja su Šilutės ligoninės darbuotojais,  planuojantys ekonomikos studijas, bankininkystę susipažįsta su DNB banko Šilutės skyriaus darbu, dešimtokės gimnazistės savanoriauja  Šilutės socialinių paslaugų centre bendraudamos  su rizikos grupės vaikais. Šilutės policijos komisariate lankosi tie mokiniai, kuriuos  domina teisėsauga, kriminalistika. Jau susitarta dėl profesinio veiklinimo praktikos miesto vaikų darželiuose, numatyti susitikimai su Šilutės savivaldybės visuomenės sveikatos,  aplinkosaugos, civilinės metrikacijos skyrių atsakingais darbuotojais, turizmo informacijos centru.

 Kiekvieno gimnazisto asmeninis aktyvumas, noras susivokti savyje ir realių poreikių tenkinimas priklauso ir nuo partnerystės su įvairių profesijų atstovais. Malonu, kad mūsų visuomenės požiūris į mokinių profesijos pasirinkimą yra tikrai geranoriškas.  Renginių, išvykų, pokalbių metu gautos žinios, o ypač praktinė veikla skatina kiekvieno gimnazisto  aktyvumą, norą geriau pažinti save, ugdo pozityvias nuostatas mokymosi ir darbo atžvilgiu. Gera žinia mokiniams ir jų tėvams yra ta, jog pažintiniai vizitai į Klaipėdos regiono sėkmingai veikiančias įmones yra finansuojamos  projekto ,,Ugdymas karjerai...“ lėšomis. Jau suderinta ir lapkričio 27 dieną rengiama išvyka į AB Vakarų laivų gamyklą tiems gimnazistams, kurie savo ateitį sieja su inžinerija, mechanika, technika.

 Šilutės pirmosios gimnazijos mokiniai ir jų tėvai jiems rūpimais karjeros planavimo klausimais gali konsultuotis pirmadieniais Karjeros centre (51kab.) nuo 14 iki 15val., informacija apie planuojamus renginius talpinama  gimnazijos internetiniame puslapyje.

 

Šilutės pirmosios gimnazijos karjeros koordinatorė Renata Petrenkienė