Paieška

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30
Lyderių laikas

PREKYBOS, AMATŲ IR VERSLO DIENA-MUGĖ

 

“NAUJOJI HANSA”

( SKIRTA TARPTAUTINEI VERSLUMO SAVAITEI PAMINĖTI)

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nuostatai reglamentuoja prekybos, amatų ir verslo dienos tikslus, dalyvius, pristatomus

amatus ir verslus, mugės organizavimo tvarką.

2. Ugdyti gebėjimą suvokti ir suprasti verslo įtaką visuomenei.

3. Aktyviai veikiant, ugdytis bendravimo, bendradarbiavimo, derybų, lyderystės ir kitus verslumo

4. Suteikti galimybę Klaipėdos miesto mokiniams ir mokytojams pristatyti savo amatus ir verslus,

dalyvauti amatų ir verslo mugėje.

5. Siekti, kad mokiniai kryptingai ugdytųsi verslumo gebėjimus, formuotųsi ekonominį mąstymą,

gebėtų tinkamai orientuotis ir sėkmingai veikti nuolat kintančioje ekonominėje aplinkoje.

6. Prekybos, amatų ir verslo mugėje gali dalyvauti Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo,

neformaliojo švietimo mokyklų mokiniai, mokytojai.

IV. ORGANIZAVIMAS

1. Prekybos, amatų ir verslo dieną-mugę organizuoja Klaipėdos Baltijos gimnazija.

2. Kiekviena mokykla parengia trumpą (iki 2 min ). teatralizuotą savo komandos pristatymą

(daina, reklama, vaidybine situacija ar pan., pristatymas vyks scenoje prieš prasidedant prekybai. )

3. Prekybos, amatų ir verslo dienoje- mugėje gali būti pristatomi įvairūs mokinių verslai

( MMB), mokytojų ir mokinių individualūs darbai, suburtos komandos amatas ar verslas.

4. Kiekviena institucija gali pateikti po 2 verslo komandas su verslo produkcija.

5. Verslo komandos galės prekiauti savo pagaminta produkcija: įvairiais rankdarbiais, piešiniais,

lipdiniais, konservuotais vaisiais ir daržovėmis, kepiniais, blusų turguje- naudotais tvarkingais

daiktais (papuošalais, tušinukais, žaidimų ar muzikos diskeliais ir pan.)

2. Verslo vietoje turi būti tvarkinga kortelė, kurioje užrašytas mokyklos, verslo komandos

pavadinimas. Prekių kaina nurodoma eurais.

3. Kiekviena mokykla el. paštu laimakrasauskienė@yahoo.com atsiunčia parodos dalyvių darbų

sąrašą (1 priedas) iki 2015 m. lapkričio 14 d.

4. Mugė vyks Klaipėdos Baltijos gimnazijos aktų salėje ( Baltijos pr.51,Klaipėda )

2015 m. lapkričio 21d. 11-14 val.

V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Prekybos, amatų ir verslo mugę organizuoja Klaipėdos Baltijos gimnazija:

* Ekonomikos mokytoja metodininkė Laima Krasauskienė tel. 867393619,

*Technologijų mokytoja ekspertė Aurita Šipova tel. 867347583,

*Teatro mokytoja metodininkė Aiva Simonavičienė,tel.861200511

 

 

1 priedas

DALYVAVIMO KONKURSE PARAIŠKA

Mokyklos pavadinimas

Lydinčio mokytojo vardas, pavardė, telefono nr.

Komandos pavadinimas ar pavadinimai (nurodyti stalų skaičių)