Paieška

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30
Lyderių laikas

 

Gimnazijos mokinių karjeros centras ,,Renkuosi ateitį“

Profesijos pasirinkimas – tai apsisprendimas, kai įsiklausoma į savo norus ir troškimus, stengiantis atrasti savo pomėgius bei gebėjimus, tai - siekis įgyvendinti savo svajonę.

Centro vadovė - mokytoja metodininkė Renata Petrenkienė.

 

Mokinių karjeros centro (MKC) tikslai:

 

  • Kryptingai plėtoti profesinio informavimo ir konsultavimo krypčių  įvairovę gimnazijoje, ieškoti naujų galimybių informacijos sklaidai.
  • Sudaryti sąlygas gimnazijos mokiniams susipažinti su jiems aktualia informacija profesinio informavimo klausimais.

 

Uždaviniai:

  • Padėti gimnazistams planuoti individualią karjerą – teikti informaciją apie studijų galimybes, informuoti apie darbo rinkos pokyčius.
  • Teikti individualias konsultacijas MKC lankytojams.
  • Organizuoti PIT klientams įvairius renginius karjeros klausimais (organizuoti mokyklos mokinių susitikimus su mūsų mokyklą baigusiais mokiniais, įvairių profesijų atstovais, profesinių, aukštųjų mokyklų atstovais, darbdaviais, verslininkais, darbo biržos atstovais; taip pat organizuoti informacinius, metodinius renginius karjeros klausimais;  koordinuoti išvykas į Aukštųjų mokyklų studijų muges, atvirų durų dienas ir pan.)
  • Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais (skelbti aktualią informaciją profesinio susivokimo klausimais gimnazistams, mokytojams, tėvams; teikti mokyklos bendruomenės nariams informaciją apie darbo rinkos poreikius ir profesijų paklausą; nuolat atnaujinti mokyklos internetinėje svetainėje skiltį „PIT veikla“; padėti organizuoti karjeros dienas mokykloje; vykdyti švietėjišką bei tiriamąją veiklą mokykloje: ją analizuoti; kaupti naujausią literatūrą, susijusią su mokinių karjera ir įsidarbinimu;  kaupti įvairių Lietuvos aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių mokyklų informacinius leidinius, profesijų aprašų aplankus, aktualią informaciją apie konkrečių profesijų poreikius darbo rinkoje).

Bendradarbiauti su rajone esančiomis profesinėmis mokyklomis, Klaipėdos kolegijomis ir universitetu, respublikos aukštosiomis mokyklomis.