Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

Šilutės pirmojoje gimnazijoje 2019-11-19 vyko protmūšis „Rūkymas plačiąja prasme“, kurį organizavo Visuomenės sveikatos specialistė Edita Gurjanova.

Renginio metu mokiniams trumpai buvo papasakota apie elektroninių cigarečių žalą,

Skaityti daugiau...

 

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras organizavo paskaitą Šilutės pirmojoje gimnazijoje.

Skaityti daugiau...

Klaipėdos rajono Lapių pagrindinėje mokykloje vyko jaunimo grupių ir pavienių atlikėjų konkursas „Būk artistas“, kur dalyvavo ir Šilutės pirmosios gimnazijos studija. Šilutiškiai užėmė 3 vietą. Sveikiname. 

Informavo studijos vadovas Vygantas Stoškus

Skaityti daugiau...

Trečiųjų klasių gimnazistai spalio 25 dieną viešėjo Kaune, kur Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje dalyvavo edukacinėje pamokoje apie propagandą prieš 100 metų ir dabar,  prisiminė mūsų rašytojus klasikus J.Tumą-Vaižgantą, Maironį, Valančių bei jų nuopelnus Lietuvai, kopė į Pelėdų kalną bei žiūrėjo Kauno dramos teatre spektaklį "Bjaurusis" (rež. V.Malinauskas).

Skaityti daugiau...

 

Gero regėjimo mokykla „Aiškus matymas“ lektorius Stanislovas Kisielius Šilutės pirmojoje gimnazijoje 2019-10-23 mokė mokinius, kaip atliekant pratimus susigrąžinti gerą regėjimą.

Skaityti daugiau...

Mūsų abiturientai spėja visur - ir Gimnazisto vardo dienai ruoštis, ir dalyvauti renginiuose. Šįkart atstovauta gimnazijai Žemaičių Naumiesčio gimnazijos organizuotame edukaciniame renginyje "Vaižganto kūrinių vizualizacija". 

Skaityti daugiau...

2019-10-18 ir 2019-10-22 Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko diskusija „Donorystė: UŽ ir PRIEŠ“.

Šios diskusijos metu mokiniai buvo supažindinti su donorystės rūšimis, donorystės statistika Lietuvoje, taip pat sužinojo, kas yra donoro kortelė. Atsakyta į klausimus, kas gali tapti kraujo donoru. 

Skaityti daugiau...

Tautinių šokių kolektyvas "Atlaja" praėjusį savaitgalį dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių, šokio studijų konkursiniame festivalyje "Aguonėlė - 2019". Mūsų gimnazijos kolektyvas iškovojo I vietą ir jam suteikta teisė dalyvauti II konkursinio festivalio etape.    

Rudens kroso varžybose mūsų gimnazistai D.Jasaitė, K.Stankutė, J.Budrikas laimėjo pirmas vietas. Sveikiname!

Kviečiame mokinius į susitikimus su JAV universitetų atstovais.

Skaityti daugiau...

Gimnazijos mokytojus su Mokytojų diena sveikina ir  gimnazijos bibliotekoje  eksponuojamą Karpinių parodą Jiems skiria 

buvusi mokyklos mokytoja, tautodailininkė, „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatė 2005 m.

Rūta Emigart Čiuželienė

 

 Susitikimas su Rūta Emigart Čiuželiene  įvyko spalio 16d.

Visą parodą galite pamatyti čia 

                                                                                                                        

 

Šią savaitę:                                                                                                                              

2019 m. lapkričio 18-22 d.                                                                            

Budinti klasė – Ib,  klasės vadovė – Algirdas Gečas

  Sav. 

diena

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

·  Mokinių savivaldos pasitarimas po 3 pamokų 109 kabinete.

·  Direkcinės tarybos pasitarimas dėl strateginio plano 9.00 val. direktorės kabinete.

·  Istorijos bandomasis valstybinis brandos egzaminas per 5, 6 pamokas 220 kabinete.

·  Inventorizacija pagal atskirą grafiką.

II.

·  Klasių seniūnų pasitarimas po 3 pamokų 109 kabinete.

·  Informacinių technologijų mokyklinė olimpiada.

·  Integruota dorinio ugdymo ir sveikos gyvensenos pamoka „Rūkymas plačiąja prasme“ I klasių mokiniams per 7 pamoką aktų salėje.

·  Rajono mokyklų vadovų pasitarimas 12.00 val. Šilutės rajono savivaldybės Mažojoje salėje.

·  Rajono mokinių savivaldos užsiėmimas „Įgyvendink idėją“ 15.00 val. aktų salėje.

·  Inventorizacija pagal atskirą grafiką.

III.

·  Analitikų grupės susirinkimas po 7 pamokų direktorės kabinete.

·  Vaiko gerovės komisijos pasitarimas 10.00 val. 104 kabinete.

IV.

·  Bandomasis testavimas 8.50 – 12.00 val. 214, 305 kabinetuose. Dalyvauja Ib klasės mokiniai.

·   Projekto „Lyderių laikas 3“ mokymai „Mokyklos bendruomenės įgalinimas“ 9.30-16.40 val. aktų salėje, 217 kabinete. Dalyvauja rajono mokyklų vadovai.

·  Direkcinės tarybos pasitarimas 14.00 val. direktoriaus kabinete (kviečiame mokinius ir mokytojus prie  kavos puodelio, kurie turi pasiūlymų, problemų ir kt. ...).

V.

·  Projekto „Lyderių laikas 3“ mokymai „Mokinių įgalinimas pamokoje“ 9.30-16.40 val. aktų salėje, 217 kabinete. Dalyvauja rajono mokyklų mokytojai.

·  Radijo laida skirta Lietuvos kariuomenės dienai paminėti 8.55 val.

·  Bendras kavos (arbatos) stalas po 3 pamokų mokytojų kambaryje.

  • Lapkričio 25 d. fiksuojami gimnazistų pasiekimų pirmojo pusmečio signaliniai pažymiai.
  • Paroda „Vienas amžius iš septynių. Lietuva. Lita. Lite“ gimnazijos 2 aukšte.

 

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. LAPKRIČIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Atsakingi

I.

Veiklos ir tradiciniai renginiai

   

1.       

Bandomasis testavimas I klasės mokiniams

21 d.

L. Eglinskienė

2.       

Tarptautinis Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

Data bus tikslinama

Informatikos mokytojai

3.       

Tolerancijos diena

16 d.

D. Peštenienė, klasių vadovai

4.       

Projektas „Lietuvos kariuomenės diena“ 

22 d.

Istorijos mokytojai,

L. Eglinskienė

5.       

Karjeros planavimas „Studijos užsienyje“

7 d.

D. Jakienė, N. Titienė, klasių vadovai

6.       

Renginiai „Gyvenu sąžiningai“, skirti antikorupcijos dienai pažymėti

Visą mėn.

Socialinių mokslų metodinė grupė

7.       

Sveika gyvensena „Dantų priežiūra“

5 d.

Visuomenės sveikatos specialistas

8.       

Pamoka „Lietuvos 100-mečio asmenybės“

5 d.

L. Eglinskienė

9.       

Matematikos savaitė

Data bus tikslinama

Matematikos mokytojai

10.   

Konkursas „AIDS - geriau žinoti“ II, III kl.

Data bus tikslinama

Biologijos mokytojas

11.   

Projektinių darbų pristatymas

14 d.

L. Eglinskienė

R. Zapustaitė

12.   

Kalėdinių atvirukų konkursas

Visą mėn.

Dailės, rusų k. informatikos, technologijų mokytojai

13.   

Signalinių pažymių fiksavimas

25 d.

Klasių vadovai

14.   

Klasių valandos, skirtos žalingų įpročių prevencijai I, II, III, IV kl.

Visą mėn.

Klasių vadovai

15.   

Karpinių konkursas

Tikslinama

Menų mokytojai

16.   

Mokyklinės olimpiados

Visą mėn.

Metodinių grupių pirmininkai

17.   

Raiškiojo skaitymo ir deklamavimo konkursas

Tikslinama

Kalbų mokytojai

18.   

Paskaita  „Žydų kultūra ir pasiekimai“

28 d.

L. Eglinskienė

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinių grupių užsiėmimai:

 

 

1.1.

Gimnazijos tarybos posėdis 

14 d.

L. Spirgienė

1.2.

Metodinės tarybos posėdis dėl projekto „Lietuvos kariuomenės diena“

6 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

1.3.

Dėl bandomųjų VBE, olimpiadų ir atvirų pamokų organizavimo

13 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

2.

Direkcinės tarybos pasitarimai:

   

2.1.

Dėl mokytojų atestacijos

  Data bus tikslinama

Administracija

2.2.

Dėl egzaminatoriaus panaudojimo efektyvumo pamokose

11 d.

L. Spirgienė

2.3.

Dėl mokinių pasiekimų vertinimo (signalinių pažymių analizė)

Iki 29 d.

L. Eglinskienė

Klasių vadovai

2.4.

Dėl pamokų stebėsenos

20 d.

L. Spirgienė

2.5.

Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos rengimo

29 d.

L. Eglinskienė

2.6.

Dėl strateginio plano

7 d.

L. Spirgienė

2.7.

Dėl inventorizacijos

11 d.

L. Spirgienė

3.

Kiti pasitarimai ir susirinkimai:

 

 

3.1.

Analitikų grupės pasitarimas dėl strateginio plano rengimo

8 d.

L. Spirgienė

3.2.

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

6, 13, 20, 27 d.

D. Jakienė, R. Gagienė, D. Peštenienė,

3.3.

Mokinių savivaldos susirinkimai

4, 11, 18, 25 d.

D. Jakienė,

3.4.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

4, 11, 18, 25 d.

D. Jakienė,

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

  1.  

Dokumentų patikra (e dienynų)

Iki 25 d.

Administracija

  1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki gruodžio 15 d.

D. Peštenienė

  1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

L. Eglinskienė

  1.  

Signalinių pažymių analizės išvados

 28-30 d.

L. Eglinskienė

  1.  

Pamokų stebėsena „Mokinio ir mokytojo veiklų pamokoje santykis  (70% / 30%) ir praktinės užduotys pamokoje“

13-30 d.

Administracija

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas