Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

Mūsų gimnazistai paruošė miestui gražią dovaną Vasario 16-osios proga - ruošė scenarijų ir vedė renginį, abiturientai nustebino teatralizuotu pasirodymu "Nepriklausomybės Akto pasirašymas", visa salė karštai plojo "Atlajos" šokėjams. Buvo gera jaustis savo gimnazijos nariu ir kartu su visais giedoti Lietuvos himną.      

Skaityti daugiau...

2020 m. vasario 18 dieną IV B klasės gimnazistai Peteraitis Lukas ir Olberkis Audrius drauge su ekonomikos mokytoja metodininke Gražina Kazlauskiene, asmeniškai gavę pakvietimą, vyko į Vilnių – į JA Lietuvos ir ISM ekonomikos ir vadybos universiteto organizuotą konferenciją EFEKT 2020.

Skaityti daugiau...

 

Praėjusį penktadienį šalia Šimtadienio šurmulio gimnazijoje buvo minima ir Vasario 16-oji. Vyko radijo laida, skirta aptarti Vasario 16-osios reikšmę Lietuvos istorijai, "Nacionalinės ekspedicijos" pristatymas, paskaita "Pilietiškumo reikšmė mūsų saugumui", edukacinis užsiėmimas "Aš - Lietuvos pilietis", praktinis užsiėmimas "Senųjų odinių dirbinių edukacija", projekto "O tuo metu mano giminėje" pristatymas. 

Skaityti daugiau...

GERBIAMI MOKYTOJAI, 

 ir vėl 100 dienų, ir vėl egzaminai, ir vėl viskas bus gerai.

MIELI ABITURIENTAI,

tik 100 dienų padirbėti!

Tuomet egzaminai bus išlaikyti ir šimtukai surašyti.  

                                   

 

 Administracija

Gimnazijos direktorė Laima Spirgienė

2020-02-14

 

Skaityti daugiau...

Šilutės pirmosios gimnazijos mokiniai sausio 30 dieną dalyvavo Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos žaidime "Grindopolis". "Grindopolis" - tai tarsi stalo žaidimas, tik veiksmas vyksta ant grindų. Žaisdami šį žaidimą mokiniai sužinojo daug įdomių faktų apie mūsų miestą, jo istoriją ir asmenybes.

 

Džiaugiamės mūsų gimnazistų pergale! Benas Ranauskas (III vieta rajone) ir Emilija Bernotaitė (I vieta rajone) pelnė prizines vietas rajono fizikos olimpiadoje. Jaunuolius moko fizikos mokytojas Zigmas Sirtautas. 

Šilutės pirmoji gimnazija kviečia savo buvusius mokinius registruotis ir dalyvauti projekte ,,Renkuosi Šilutę“. Gimnazija pagal projektą praktikai gali priimti 2 studentus. Registruotis tel. (8441) 62008 arba 8 682 31055
Trumpa informacija apie projektą "Renkuosi Šilutę". Projektas "Renkuosi Šilutę" skirtas baigusiems Šilutės miesto mokyklas ir dabar studijuojantiems jauniems asmenims. Projekto tikslas - sudaryti sąlygas Šilutės miesto jaunimui atlikti savanorišką praktiką Šilutės miesto mokyklose. Iš viso bus surinkta 8 dalyvių grupė, kuriems mokyklose bus skirti praktikos vadovai. Projekto dalyviai atliks savanorišką 40 val. praktiką (numatytos 5 dienos po 8 val.). Prieš atliekant praktiką numatyti 8 val. bendrųjų įgūdžių mokymai, kuriuos ves pakviesti lektoriai. Mokymų temos - lyderystė, streso valdymas, viešas kalbėjimas, darbas su auditorija.
Atlikus praktiką numatytas baigiamasis renginys, skirtas praktikos apibendrinimui.

Skaityti daugiau...

Džiaugiamės antroke gimnaziste R.Petrylaite, kuri rajono anglų kalbos olimpiadoje laimėjo II vietą. Gimnazistės anglų kalbos mokytoja - K.Sodonienė. 

Džiaugiamės rajono lietuvių kalbos olimpiados laimėtojomis: Gyte Gužauskaite (IVb, II vieta), Agne Drukteinyte (IIb, III vieta). Gimnazisčių mokytojos - Vaida Galinskienė ir Lina Liepinienė. 

Respublikiniame konkurse "Mano angelas sargas" prizines vietas laimėjo šie mūsų gimnazistai: D.Vaičikauskaitė (I vieta), K.Sankauskaitė (I vieta), R.Prusaitytė (I vieta), U.Pielikytė (I vieta), L.Ivanovas (Tauragės Švč. Trejybės klebono padėka už meninę ir dvasinę saviraišką).

Skaityti daugiau...

Sveikiname rajono matematikos olimpiados nugalėtojus: R.Venckų (I vieta), B.Ranauską (II vieta), B.Marozą (II vieta), M.Metrikytę (III vieta). Gimnazistus ruošė matematikos mokytojos Z.Valužienė ir A.Vaičiulionytė.

Sausio 28-ąją mokiniai iš Šilutės rajono gimnazijų ir mokyklų susirinko Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, kur vyko Meninio skaitymo konkursas.

Skaityti daugiau...

Antrokė gimnazistė B.Berneckytė ir jos muzikos mokytoja G.Pocienė dalyvavo II regiono "Dainų dainelės" etape Gargžduose. 

Rajono 9-12 klasių mokinių chemijos olimpiadoje mūsų gimnazistai laimėjo III vietas: B.Marozas (II g klasė), R.Mikužytė (III g klasė), S.Bendžiūtė (IV g klasė). Gimnazistų mokytoja - D.Jokšienė. Sveikiname!

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2020 M. VASARIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Atsakingi

I.

Veiklos

   

1.       

Paroda gimnazijoje. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus parengta paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“.

10 d.

L. Toliušienė

2.       

Integruotas renginys, skirtas Vasario 16 d.

14 d.

Administracija, istorijos mokytojai

3.       

Abiturientų „Protų kovos“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

14 d.

D. Strazdauskienė, IV klasių vadovai

4.       

Šimtadienio šventė „Būkite sveiki ir laimingi“

14 d.

D. Jakienė, III ir IV klasių vadovai

5.       

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas ir „Lietuvininkų vilties“ premijos įtekimas

16 d.

J. Ežerinskė,L. Toliušienė,R. Kurpeikytė

6.       

Projektas „Atvira gimnazija“

1-28 d.

Administracija, metodinė taryba, mokinių savivalda

7.       

Prisiminimų popietė, skirta buvusiai gimnazijos direktorei Romualdai Dobranskienei

29 d. 12.00 val.

L. Spirgienė

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinių grupių užsiėmimai:

 

 

1.1.

Veiklos planavimo kūrimo darbo grupės pasitarimas

 3 d.

L. Spirgienė, metodinių grupių pirmininkai

1.2.

 Mokytojų tarybos posėdis dėl pirmojo pusmečio rezultatų analizės

5 d.

L. Spirgienė

1.3.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl kolegialaus bendradarbiavimo.

12 d.

L. Eglinskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.4.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl protų kovų pagal dalykines programas.

21 d.

L. Eglinskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.5.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl bandomųjų valstybinių brandos egzaminų.

26 d.

L. Eglinskienė, metodinių grupių pirmininkai

2.

Direkcinės tarybos pasitarimai:

   

2.1.

Dėl vidaus įsivertinimo

13 d.

L. Spirgienė

2.2.

Grįžtamoji patikra po pusmečio su I – IV klasių vadovais ir dalykų mokytojais

Iki 7 d.

L. Spirgienė

2.3.

Grįžtamoji patikra po pusmečio su I – IV klasių mokiniais

11- 15 d.

L. Spirgienė

3.

Kiti pasitarimai ir susirinkimai:

 

 

3.1.

Mokytojų susirinkimai dėl patyriminio ugdymo

18 d.

D. Rumšienė

3.2.

I, II, III, IV klasių mokinių tėvų susirinkimai

  11 d.

Administracija, klasių vadovai, dalykų mokytojai

 

IV klasių mokinių tėvų susirinkimai

 12 d.

Administracija, klasių vadovai, dalykų mokytojai

3.3.

II klasių vadovų pasitarimas dėl mokinių ugdymo(si) rezultatų ir tolesnės veiklos

12 d.

L. Eglinskienė

3.4.

Gerovės komisijos posėdis.

12, 26 d.

D. Jakienė

3.5.

Mokinių savivaldos susirinkimai

3, 10, 24 d.

D. Jakienė,

3.5.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

4, 11, 25 d.

D. Jakienė,

3.6.

I-IV kl. srautiniai mokinių susirinkimai „Pirmojo pusmečio klasės veiklos ataskaita“

6-14 d.

D. Jakienė, klasių vadovai, seniūnai

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

 1.  

Neformaliojo švietimo tvarkaraščio tikslinimas ir tvirtinimas pasibaigus I-ajam pusmečiui

Iki 8 d.

D. Jakienė

 1.  

Matematikos bandomasis egzaminas

17 d.

L. Eglinskienė,N. Rievaltienė

 1.  

Užsienio kalbų lygio nustatymo testai

Tikslinama

L. Eglinskienė, užsienio kalbų metodinė grupė

 1.  

Mokyklinė istorijos olimpiada

12 d.

L. Eglinskienė

 1.  

Rajono mokinių istorijos olimpiada

26

L. Eglinskienė, istorijos mokytojai

 1.  

Rajono mokinių rusų k. olimpiada

Tikslinama

L. Eglinskienė, rusų k. mokytojai

 1.  

PUPP lietuvių k. temų ir potemių pasirinkimas

Iki 7 d.

L. Eglinskienė, lietuvių k. mokytojai

 1.  

II klasių mokinių supažindinimas su lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijomis

Iki 10 d.

L. Eglinskienė, lietuvių k., matematikos mokytojai

 1.  

Lietuvių kalbos įskaitos temų pasirinkimas

Iki 20 d.

L. Eglinskienė, lietuvių k. mokytojai

 1.  

Individualios konsultacijos II kl. mokiniams dėl individualių ugdymosi planų

Visą mėn.

D. Rumšienė, klasių vadovai, D. Jakienė

 1.  

Kolegialus bendradarbiavimas stebint ir aptariant kolegų pamokas

Visą mėn.

Metodinė taryba

 1.  

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki vasario

10 d.

Klasių vadovai

 1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki vasario

15 d.

D. Peštenienė

 1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

L. Eglinskienė

Šią savaitę:                                                                                                                              

2020 m. vasario 24– 28 d.                                                                           

Budinti klasė – IIIa,  klasės vadovas (ė) – Lina Liepinienė                             

  Sav.diena

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

· Mokinių savivaldos pasitarimas po 4 pamokų 109 kabinete.

· Direkcinės tarybos pasitarimas 9.00 val. direktoriaus kabinete.

· Padėkos pertrauka po 2 pamokų direktoriaus kabinete. Dalyvauja rajono mokinių rusų k. olimpiados prizininkai ir mokytoja Genovaitė Bučinskienė.

· Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temų tvirtinimas.

II.

· Padėkos pertrauka po 3 pamokų direktoriaus kabinete. Dalyvauja Jolita Ežerinskė, Rita Kurpeikytė, Laima Toliušienė.

· Rajono mokinių istorijos olimpiada 10.00 val. 217, 303, 306, 308, 310 kabinetuose. Pamokos vyks: chemijos – 110 kab., biologijos  – 222 kab., ekonomikos IIc kl. – 126 kab.

· Rajono mokinių technologijų olimpiada 10.00 val. Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje.

· Klasių seniūnų pasitarimas po 4 pamokų 109 kabinete.

· Užgavėnės. Blynų ir uogienių degustacija po 4 pamokų 033 kabinete.

III.

· Anglų kalbos klausymo, skaitymo, rašymo testas II kl. per 2, 3 pamokas: IIa – 112 kab., IIb – 110 kab., IIc – 222 kab.

· Viešumo tribūna po 4 pamokų direktoriaus kabinete. Dalyvauja Gimnazijos tarybos mokiniai.

· Direkcinės tarybos pasitarimas dėl projekto „Erdvės“ 9.00 val. direktoriaus kabinete.

IV.

 

· Rusų kalbos klausymo, skaitymo, rašymo testas II kl. per 3, 4 pamokas: IIa – 124 kab., IIb – 224 kab., IIc – 225 kab.

· Bandomasis fizikos VBE per 1, 2, 3 pamokas 310 kab.

· Mokyklinė dailės olimpiada per 5 – 8 pamokas 112 kabinete.

· Susitikimas su sportininkais: Ia, IIa per 5 pamoką 126 kab., IIb, IIIb per 6 pamoką sporto salėje.

· Direkcinės tarybos pasitarimas 14.00 val. direktoriaus kabinete (kviečiame mokinius ir mokytojus prie  kavos puodelio, kurie turi pasiūlymų, problemų ir kt. ...).

V.

· Regioninė ekonomikos olimpiada 10.00 val. 308, 217 kabinetuose.

· Direkcinės tarybos pasitarimas dėl Kovo 11 d. renginių 9.00 val. direktoriaus kabinete. Dalyvauja socialinių mokslų ir kt. mokytojai, kurie turi pasiūlymų.

· Nacionalinis diktantas 10.45 val. 225 kabinete.

· Bendras kavos (arbatos) stalas po 4 pamokų mokytojų kambaryje.

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas