Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

 

2019 m. birželio 1 d.  Šilutės pirmosios gimnazijos estrados studija dalyvavo jaunų muzikų festivalyje "Sveika, vasara" Drevernoje. Grupės vadovas Vygantas Stoškus.

Skaityti daugiau...

 

 

Gimnazijos sportininkai: Justas Budrikas, Osvaldas Guščius, Martynas Lidžius, Gytis Drobnys,  Aidas Bakševičius, Mantas Stonkus, Dija Jasaitė, Jurga Rudytė, Julija Baciūtė  Kristina Jašauskaitė su kūno kultūros mokytojais Vytautu Kirjanovu ir Lina Leikuviene, dalyvavo Šilutės rajonų mokyklų žaidynėse.

Skaityti daugiau...

Gegužės 16 dieną Šilutės pirmojoje gimnazijoje  pagal Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą vyko  paskaitos tema ,,Lytiškumo ugdymas“, kurias organizavo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.  Lytiškumo paskaitas  vedė Julius Mažonas.

Skaityti daugiau...

Psichologė – psichoterapeutė Rosita Katauskienė Šilutės pirmojoje gimnazijoje gegužės 17d. vedė paskaitas apie komandinio darbo svarbą pamokoje. Paskaitą R. Katauskienė gimnazistams pradėjo klausdama mokinių, ko jų prašo mokytojai per pamokas?

Skaityti daugiau...

Gimnazistė Rugilė Ramanauskaitė gavo padėką už dalyvavimą respublikiniame piešinių konkurse "Pasieniečiai - Lietuvos sienos pasienio sargyboje".

 Pasiruošti konkursui padėjo mokytoja Nijolė Titienė.

 

Ketvirtadienio rytą antrokai gimnazistai išsiruošė pažinti savo kraštą - vieni keliavo po Šilutę, kiti vyko į Ventės ragą ir Kintų kultūros centrą.   

Skaityti daugiau...

Mūsų gimnazistai Justas Budrikas, Dija Jasaitė, Aidas Bakševičius, Osvaldas Guščius, Erestida Bagdonaitė, Julija Baciūtė, Emilija Saudargaitė, Dominykas Šatkus dalyvavo Šilutės rajonų mokyklų kroso estafetėje. Berniukai bėgo po kilometrą, o mergaitės 500m. Laimėta pirma vieta. Sveikiname!

Kotryna Stankevičiūtė, Julija Baciūtė, Emilija Šikšniūtė, Dainora Degutytė (IIIc) šiais mokslo metais dalyvavo Jaunųjų istorikų mokyklos organizuojamose sesijose ir buvo apdovanotos sėkmingo baigimo diplomais. Džiaugiamės ir sveikiname jaunąsias istorikes ir jų mokytoją Laimą Toliušienę. 

Šilutės miesto šventės eisenoje dalyvavo ir gimnazijos bendruomenė. 

Šiais metais Šilutės pirmoji gimnazija ir Halepageno gimnazija Bukstehudėje mini Trisdešimties metų jubiliejų. Gimnazijoje organizuotos tarptautinių mainų projektus menančios parodos, taip pat eksponuota Goethe‘s instituto paroda „Vokietijos miestai ir kraštovaizdis“. Šiuo metu dar galima pamatyti mokinių kurtus stendus tema „Kelias ir kelionės“. Mainų metu mus aplankė dvidešimt vienas gimnazistas su vadovais I.Schleinitz ir H.Hausmann  bei septyni draugijos „Lietuva-Vokietija“ nariai (tarp jų - pirmasis mainų koordinatorius W.Reichel).

Skaityti daugiau...

Šį penktadienį egzaminai prasideda mūsų gimnazijos antrokams, dar kitaip vadinamiems "Mažaisiais abiturientais". IIb klasės mokiniai apibendrino savo dvejus metus mokykloje. Mokinių pageidavimu pavardės neskelbiamos (kalba netaisyta). 

Skaityti daugiau...

15.00 val. Renginio pradžia. Šilutės pirmosios gimnazijos direktorės Laimos Spirgienės sveikinimas.

15.05 val. Bendradarbiavimo įžvalgos ir vertinimas. Šilutės pirmosios gimnazijos direktorė Laima Spirgienė, Buxtehudės Halepageno gimnazijos direktorė Bettina Fees-McCue

15.15 val. Šilutės rajono mero Vytauto Laurinaičio sveikinimas.

15.25 val.  Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos Dainoros Butvydienės sveikinimas.

15.30 val. Muzikinis pasveikinimas. Greta Lozoraitytė, IIa klasės mokinė.

15.35 val. Tarptautinės jaunimo mainų programos 2019 m. projekto „Kelias“ pristatymas.

16.30 val. Projekto vadovų ir tėvų pasisakymai.

16.50 val. Renginio pabaiga. Šilutės pirmosios gimnazijos direktorės Laimos Spirgienės padėkos gimnazijos mokytojams.

16.55 val. Bendra nuotrauka prie jubiliejinio ąžuoliuko gimnazijos kieme.

Šilutės pirmosios gimnazijos administracija nuoširdžiai prašo Jus padėti tęsti vienkartinės stipendijos skyrimo geriausiems gimnazijos abiturientams tradiciją. Ši stipendija – ne vien materialinė parama pradedant studijas aukštosiose mokyklose, bet ir skatinanti moralinė dovana.  Tai ir tam tikras įpareigojimas sąžiningai mokytis ir dirbti, o ateityje ir pačiam tapti jaunimo rėmėju. Taip kuriama darnios mūsų visuomenės vizija.

Prašytume prisidėti prie stipendijų fondo pagal savo galimybes. Stipendija bus skiriama pagal šias nominacijas:

Aukščiausią mokymosi rezultatą;

Geriausiai išlaikytus egzaminus;

Aukščiausius sportinius pasiekimus;

Aktyviausią kultūrinę, visuomeninę veiklą;

Skaityti daugiau...

 

Šią savaitę:                                                                             

2019 m. birželio 17 - 21 d.                                                             

Budinti klasė – Ia  klasės vadovas (ė) – Giedrė Pocienė      

                                                                                                                                              

  Sav.

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

●Radijo laida.

●Mokinių savivaldos posėdis po 3 pamokų 119 kabinete.

●Klasių seniūnų pasitarimas po 4 pamokų 119 kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl etatinio apmokėjimo 14.00 val. direktoriaus kabinete.

●Metodinių grupių pasitarimai dėl 2018-2019 m. m. analizės, pasiūlymai 2019-2021 m. ugdymo planui, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos, e dienyno. Laiką ir vietą suderina grupių pirmininkai. Protokolus ir pasiūlymus atnešti iki 15.00 val.

II.

●Istorijos valstybinis brandos egzaminas 8.45 val. sporto salėje.

● Mokytojų tarybos posėdis 13.00 val.217 kabinete.

● Direkcinės tarybos ir Darbo tarybos pasitarimas dėl etatinio apmokėjimo 15.00 val. direktorės kabinete.

III.

●PUPP lietuvių kalbos ir literatūros raštu II dalis 8.45 val. 111 kabinete.

●Vyksta dalykinės konsultacijos.

●Gimnazijos tarybos posėdis 12.00 val. direktoriaus kabinete.

●Mokytojų darbo krūvių aptarimas pagal atskirą grafiką.

IV.

●Vyksta dalykinės konsultacijos.

●Geografijos valstybinis brandos egzaminas 8.45 val. sporto salėje.

●Direkcinės tarybos pasitarimas 14.30 val. direktorės kab. (kviečiame mokinius ir mokytojus, kurie turi pasiūlymų ...)

V.

● PUPP matematikos 8.15 val. 113 kabinete.

●Mokslo metų užbaigimas I, III kl. pagal atskirą planą.

●Bendras kavos (arbatos) stalas mokytojų kambaryje.

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. BIRŽELIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos

Data

Atsakingi

I.

Renginiai, konkursai, susitikimai ir kt.

   

1.       

Socialinė-pilietinė veikla „H. Šojaus kapavietė tvarkymas“

3 d.

Laima Toliušienė

2.       

Seminaras „Mokesčių reforma, savarankiškai taupyti, investiciniai fondai, pensijos...“ 14.35 val. 217 kabinete.

5 d.

Laima Spirgienė

3.       

Praktinių mokymų 3 užsiėmimas

6 d.

Administracija

4.       

Praktinių mokymų 4 užsiėmimas

11 d.

Administracija

5.       

Respublikinis tautinių šokių kolektyvų festivalis „Šokim, trypkim 2019“

7 d.

Daiva Jakienė

Rita Kurpeikytė

6.       

Mokslo metų užbaigimo šventė

21 d.

Administracija

Klasių vadovai

7.       

Lūkesčių ir apsisprendimų diena II klasių gimnazistams

28 d.

Administracija

II klasių vadovai

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinė tarybos pasitarimas dėl praktinių mokymų pristatymų

5 d.

Laimutė Eglinskienė

Daiva Strazdauskienė

2.

KVĮ grupės pasitarimas.

5 d.

Diana Rumšienė

3.

Darbo grupės pasitarimas dėl e dienyno nuostatų rengimo

13 d.

Laimutė Eglinskienė

Alvydas Ežerinskis

4.

Metodinė tarybos pasitarimas dėl ugdymo plano rengimo

13 d.

Laimutė Eglinskienė

Daiva Strazdauskienė

5.

Metodinė tarybos pasitarimas dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašo rengimo

14 d.

Laimutė Eglinskienė

Daiva Strazdauskienė

6.

Direkcinės tarybos ir Darbo tarybos pasitarimas dėl darbo krūvių 2019-2020 m. m.

17 d.

Laima Spirgienė

7.

Mokytojų tarybos posėdis dėl kėlimo į aukštesnę klasę, pagrindinio ugdymo baigimo, pagrindinio išsilavinimo įgijimo

18 d.

Laima Spirgienė

8.

2019–2020 m. m. ugdymo plano svarstymas,  pasiūlymų teikimas

26 d.

Administracija

9.

Išvažiuojamasis mokytojų tarybos posėdis, seminaras „Tėviškės keliais“

27 d.

Laima Spirgienė

Kultūros komisija

10.

Darbo grupės pasitarimas dėl III klasių sudarymo

3 d.

Laimutė Eglinskienė

11.

Gerovės komisijos posėdis

7, 14, 21 d.

Daiva Jakienė

Daiva Peštenienė

12.

Mokinių savivaldos susirinkimai

3, 10, 17 d.

Daiva Jakienė,

13.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

3, 10, 17 d.

Daiva Jakienė

Klasių vadovai

seniūnai

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

1.       

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis ir mokyklinis brandos egzaminai

1 d.

Laima Spirgienė

Laimutė Eglinskienė

2.       

Biologijos valstybinis brandos egzaminas

4 d.

Laima Spirgienė

3.       

Fizikos valstybinis brandos egzaminas

10 d.

Laima Spirgienė

4.       

Matematikos valstybinis brandos egzaminas

14 d.

Laima Spirgienė

5.       

Istorijos valstybinis brandos egzaminas

18 d.

Laima Spirgienė

6.       

 Geografijos valstybinis brandos egzaminas

20 d.

Laima Spirgienė

7.       

PUPP matematikos

5 d.

Laimutė Eglinskienė

8.       

Projektinių darbų pristatymas III kl.

12 d.

Laimutė Eglinskienė

Regina Zapustaitė

9.       

Mokytojų savianalizės lapų pildymas

Iki 20 d.

Laima Spirgienė

10.   

Atviros pamokos

Visą mėn.

Administracija

Metodinė taryba

11.   

I-IV kl. pamokų stebėsena pagal vidaus įsivertinimo uždavinius

Visą mėn.

Administracija

12.   

Neformalaus ugdymo veiklos stebėsena

Visą mėn.

Daiva Jakienė

13.   

Individualios konsultacijos II kl. mokiniams dėl individualių ugdymo(si) planų

Visą mėn.

Diana Rumšienė, klasių vadovai, Daiva Jakienė

14.   

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki 10 d.

Klasių vadovai

15.   

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki 15 d.

Daiva Peštenienė

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas