Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

Gimnazijos bibliotekoje eksponuojama

Gabijos Petrošiūtės  IVb kl. paroda “Tikrasis aš“,

parodos pristatymas įvyko birželio 12d. 

Skaityti daugiau...

Gegužės 31-oji Pasaulinė diena be tabako, kurios tikslas yra apsaugoti dabartinę ir būsimas kartas nuo tabako vartojimo bei pasyvaus rūkymo sukeliamų pavojų. Šią dieną visi rūkantieji yra skatinami bent vieną dieną nerūkyti.

Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko akcija „Pūsk burbulą - ne dūmą“. Šios akcijos metu gimnazistai kūrė plakatus skirtus Pasaulinei dienai be tabako paminėti. Pertraukos metu buvo kviečiami į lauką pūsti muilo burbulus.

Skaityti daugiau...

 

2019 m. birželio 1 d.  Šilutės pirmosios gimnazijos estrados studija dalyvavo jaunų muzikų festivalyje "Sveika, vasara" Drevernoje. Grupės vadovas Vygantas Stoškus.

Skaityti daugiau...

 

 

Gimnazijos sportininkai: Justas Budrikas, Osvaldas Guščius, Martynas Lidžius, Gytis Drobnys,  Aidas Bakševičius, Mantas Stonkus, Dija Jasaitė, Jurga Rudytė, Julija Baciūtė  Kristina Jašauskaitė su kūno kultūros mokytojais Vytautu Kirjanovu ir Lina Leikuviene, dalyvavo Šilutės rajonų mokyklų žaidynėse.

Skaityti daugiau...

Gegužės 16 dieną Šilutės pirmojoje gimnazijoje  pagal Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą vyko  paskaitos tema ,,Lytiškumo ugdymas“, kurias organizavo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.  Lytiškumo paskaitas  vedė Julius Mažonas.

Skaityti daugiau...

Psichologė – psichoterapeutė Rosita Katauskienė Šilutės pirmojoje gimnazijoje gegužės 17d. vedė paskaitas apie komandinio darbo svarbą pamokoje. Paskaitą R. Katauskienė gimnazistams pradėjo klausdama mokinių, ko jų prašo mokytojai per pamokas?

Skaityti daugiau...

Gimnazistė Rugilė Ramanauskaitė gavo padėką už dalyvavimą respublikiniame piešinių konkurse "Pasieniečiai - Lietuvos sienos pasienio sargyboje".

 Pasiruošti konkursui padėjo mokytoja Nijolė Titienė.

 

Ketvirtadienio rytą antrokai gimnazistai išsiruošė pažinti savo kraštą - vieni keliavo po Šilutę, kiti vyko į Ventės ragą ir Kintų kultūros centrą.   

Skaityti daugiau...

Mūsų gimnazistai Justas Budrikas, Dija Jasaitė, Aidas Bakševičius, Osvaldas Guščius, Erestida Bagdonaitė, Julija Baciūtė, Emilija Saudargaitė, Dominykas Šatkus dalyvavo Šilutės rajonų mokyklų kroso estafetėje. Berniukai bėgo po kilometrą, o mergaitės 500m. Laimėta pirma vieta. Sveikiname!

Kotryna Stankevičiūtė, Julija Baciūtė, Emilija Šikšniūtė, Dainora Degutytė (IIIc) šiais mokslo metais dalyvavo Jaunųjų istorikų mokyklos organizuojamose sesijose ir buvo apdovanotos sėkmingo baigimo diplomais. Džiaugiamės ir sveikiname jaunąsias istorikes ir jų mokytoją Laimą Toliušienę. 

Šilutės miesto šventės eisenoje dalyvavo ir gimnazijos bendruomenė. 

Šiais metais Šilutės pirmoji gimnazija ir Halepageno gimnazija Bukstehudėje mini Trisdešimties metų jubiliejų. Gimnazijoje organizuotos tarptautinių mainų projektus menančios parodos, taip pat eksponuota Goethe‘s instituto paroda „Vokietijos miestai ir kraštovaizdis“. Šiuo metu dar galima pamatyti mokinių kurtus stendus tema „Kelias ir kelionės“. Mainų metu mus aplankė dvidešimt vienas gimnazistas su vadovais I.Schleinitz ir H.Hausmann  bei septyni draugijos „Lietuva-Vokietija“ nariai (tarp jų - pirmasis mainų koordinatorius W.Reichel).

Skaityti daugiau...

Savaitės planas 

 

 

Informacija ruošiama.

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. RUGSĖJO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Veiklos

Data

Atsakingi

I.

Renginiai, konkursai, susitikimai ir kt.

   

1.       

Mokslo ir žinių diena

2 d.

Administracija

2.       

Pirmosios pagalbos mokymai

5 d.

Laimutė Eglinskienė,

Edita Gurjanova

3.       

Sutarčių pasirašymas I, III kl.

9-13 d.

Laima Spirgienė

4.       

Srautiniai susirinkimai I, II, III, IV kl.

9-13 d.

Administracija

5.       

Judumo savaitė

16-20 d.

Edita Gurjanova

klasių vadovai,

kūno k. mokytojai

6.       

Integruota istorijos, pilietinio ugdymo, lietuvių kalbos, dailės, muzikos, technologijų, kūno kultūros pamoka, skirta Baltų vienybės dienai paminėti

20 d.

Laima Toliušienė

7.       

Netradicinės pamokos, skirtos Europos kalbų dienai

26 d.

Laimutė Eglinskienė,

Lina Liepinienė,

Regina Zapustaitė

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl rezultatų gerinimo plano rengimo

4 d.

Laimutė Eglinskienė,

Daiva Straazdauskienė

2.

I – IV klasių vadovų pasitarimas dėl klasės veiklos planavimo

6 d.

Daiva Jakienė

3.

Metodinių grupių pasitarimai dėl I, II klasių projektinių darbų temų pasiūlos

11 d.

Metodinių grupių pirmininkai,

Regina Zapustaitė

4.

Direkcinės tarybos posėdis dėl Baltų vienybės dienos

10 d.

Administracija

Laima Toliušienė

5.

Direkcinės tarybos posėdis dėl netradicinių pamokų Europos kalbų dienai

11 d.

Laimutė Eglinskienė,

Lina Liepinienė,

Regina Zapustaitė

6.

Gerovės komisijos posėdis

12, 19, 26 d.

Daiva Jakienė,

Daiva Peštenienė

7.

Mokinių savivaldos susirinkimai

9, 16, 23, 30 d.

Daiva Jakienė,

8.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

9, 16, 23, 30 d.

Daiva Jakienė, klasių vadovai, seniūnai

9.

Klasių mokinių tėvų susirinkimai  (veiklos planavimas).

Visą mėn.

Daiva Jakienė,

klasių vadovai

,III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

  1.  

Mokinius pasirašytinai supažindinti su programomis: dalykų, brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų; vertinimo sistema; pravesti sugaus elgesio instruktažus.

2-6 d.

Laimutė Eglinskienė,

dalykų mokytojai

  1.  

III, IV klasių vadovai pasirašytinai supažindina auklėtinius su Brandos darbo programa.

Iki 20 d.

Laimutė Eglinskienė

  1.  

Direkcinės tarybos ir klasių vadovų pasitarimas dėl Mokinių kultūrinio prusinimo programos

12 d.

Laimutė Eglinskienė,

Daiva Jakienė

  1.  

Direkcinės tarybos pasitarimas dėl Baltų vienybės dienos refleksijos

23 d.

Laima Spirgienė

  1.  

Direkcinės tarybos pasitarimas dėl Europos kalbų dienos refleksijos

27 d.

Laima Spirgienė

  1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki 15 d.

Daiva Peštenienė

  1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

Laimutė Eglinskienė

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas