Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

 

Informacija gimnazistams ir jų tėvams apie profesijos pasirinkimo ypatumus.

Informaciją ruošė Daiva Jakienė. Parsisiųsti pranešimą.

Gimnazijos bibliotekoje eksponuojama

II klasių gimnazistų sukurtų mozaikų paroda 

 

Sugrįžkit su džiaugsmu

į savo  klasę.

Dalinkit šypseną

Visiems aplinkui.

Ir suolo draugą

Tartum brolį, sesę

Pajuskit širdimi

Ir rankom apkabinkit..

Su mokslo metų pradžia

Skaityti daugiau...

 

Mokslo ir žinių dienos šventė vyks rugsėjo 2 d. 10.00 val. gimnazijos kieme.

 

Mieli gimnazistai ir mokytojai,

gyvenkim džiugiai amžinos jaunystės šaly.

Tegu niekada neišsenka aukštų minčių ir troškimų šaltiniai.

Tegu šviesiomis spalvomis pražysta kiekvienas rytas ir be šalnų

priartėja vakaras.

Tegu 2019-2020 m. m. Jums būna sėkmingi.

 

Šilutės pirmosios gimnazijos administracija

Šiais metais Šilutės pirmoji gimnazija ir Halepageno gimnazija Bukstehudėje mini Trisdešimties metų jubiliejų. Gimnazijoje organizuotos tarptautinių mainų projektus menančios parodos, taip pat eksponuota Goethe‘s instituto paroda „Vokietijos miestai ir kraštovaizdis“. Šiuo metu dar galima pamatyti mokinių kurtus stendus tema „Kelias ir kelionės“. Mainų metu mus aplankė dvidešimt vienas gimnazistas su vadovais I.Schleinitz ir H.Hausmann  bei septyni draugijos „Lietuva-Vokietija“ nariai (tarp jų - pirmasis mainų koordinatorius W.Reichel).

Skaityti daugiau...

Gimnazijos bibliotekininkės atliko tyrimą, kaip skaito gimnazijos bibliotekoje mūsų gimnazistai.

Išrinko geriausiai skaitančias klases ir gimnazistus, kurie  labai mėgsta skaityti .

Kviečiame susipažinti 

Tyrimas : Gimnazistų skaitomumas 2018-19 m.m 

 Džiaugiamės turėdami tokį knygų mylėtojų  būrį.

Pažiūrėk ar tu esi čia  -  Geriausi gimnazijos bibliotekos skaitytojai

Geriausiu  skaitytoju tu irgi gali dar tapti - užeik į biblioteką ir perskaityk tau patikusią knygą .    

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. LAPKRIČIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Atsakingi

I.

Veiklos ir tradiciniai renginiai

   

1.       

Bandomasis testavimas I klasės mokiniams

21 d.

L. Eglinskienė

2.       

Tarptautinis Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

Data bus tikslinama

Informatikos mokytojai

3.       

Tolerancijos diena

16 d.

D. Peštenienė, klasių vadovai

4.       

Projektas „Lietuvos kariuomenės diena“ 

22 d.

Istorijos mokytojai,

L. Eglinskienė

5.       

Karjeros planavimas „Studijos užsienyje“

7 d.

D. Jakienė, N. Titienė, klasių vadovai

6.       

Renginiai „Gyvenu sąžiningai“, skirti antikorupcijos dienai pažymėti

Visą mėn.

Socialinių mokslų metodinė grupė

7.       

Sveika gyvensena „Dantų priežiūra“

5 d.

Visuomenės sveikatos specialistas

8.       

Pamoka „Lietuvos 100-mečio asmenybės“

5 d.

L. Eglinskienė

9.       

Matematikos savaitė

Data bus tikslinama

Matematikos mokytojai

10.   

Konkursas „AIDS - geriau žinoti“ II, III kl.

Data bus tikslinama

Biologijos mokytojas

11.   

Projektinių darbų pristatymas

14 d.

L. Eglinskienė

R. Zapustaitė

12.   

Kalėdinių atvirukų konkursas

Visą mėn.

Dailės, rusų k. informatikos, technologijų mokytojai

13.   

Signalinių pažymių fiksavimas

25 d.

Klasių vadovai

14.   

Klasių valandos, skirtos žalingų įpročių prevencijai I, II, III, IV kl.

Visą mėn.

Klasių vadovai

15.   

Karpinių konkursas

Tikslinama

Menų mokytojai

16.   

Mokyklinės olimpiados

Visą mėn.

Metodinių grupių pirmininkai

17.   

Raiškiojo skaitymo ir deklamavimo konkursas

Tikslinama

Kalbų mokytojai

18.   

Paskaita  „Žydų kultūra ir pasiekimai“

28 d.

L. Eglinskienė

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinių grupių užsiėmimai:

 

 

1.1.

Gimnazijos tarybos posėdis 

14 d.

L. Spirgienė

1.2.

Metodinės tarybos posėdis dėl projekto „Lietuvos kariuomenės diena“

6 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

1.3.

Dėl bandomųjų VBE, olimpiadų ir atvirų pamokų organizavimo

13 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

2.

Direkcinės tarybos pasitarimai:

   

2.1.

Dėl mokytojų atestacijos

  Data bus tikslinama

Administracija

2.2.

Dėl egzaminatoriaus panaudojimo efektyvumo pamokose

11 d.

L. Spirgienė

2.3.

Dėl mokinių pasiekimų vertinimo (signalinių pažymių analizė)

Iki 29 d.

L. Eglinskienė

Klasių vadovai

2.4.

Dėl pamokų stebėsenos

20 d.

L. Spirgienė

2.5.

Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos rengimo

29 d.

L. Eglinskienė

2.6.

Dėl strateginio plano

7 d.

L. Spirgienė

2.7.

Dėl inventorizacijos

11 d.

L. Spirgienė

3.

Kiti pasitarimai ir susirinkimai:

 

 

3.1.

Analitikų grupės pasitarimas dėl strateginio plano rengimo

8 d.

L. Spirgienė

3.2.

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

6, 13, 20, 27 d.

D. Jakienė, R. Gagienė, D. Peštenienė,

3.3.

Mokinių savivaldos susirinkimai

4, 11, 18, 25 d.

D. Jakienė,

3.4.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

4, 11, 18, 25 d.

D. Jakienė,

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

  1.  

Dokumentų patikra (e dienynų)

Iki 25 d.

Administracija

  1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki gruodžio 15 d.

D. Peštenienė

  1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

L. Eglinskienė

  1.  

Signalinių pažymių analizės išvados

 28-30 d.

L. Eglinskienė

  1.  

Pamokų stebėsena „Mokinio ir mokytojo veiklų pamokoje santykis  (70% / 30%) ir praktinės užduotys pamokoje“

13-30 d.

Administracija

                                                                                                                        

 

Šią savaitę:                                                                                                                              

2019 m. lapkričio 18-22 d.                                                                            

Budinti klasė – Ib,  klasės vadovė – Algirdas Gečas

  Sav. 

diena

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

·  Mokinių savivaldos pasitarimas po 3 pamokų 109 kabinete.

·  Direkcinės tarybos pasitarimas dėl strateginio plano 9.00 val. direktorės kabinete.

·  Istorijos bandomasis valstybinis brandos egzaminas per 5, 6 pamokas 220 kabinete.

·  Inventorizacija pagal atskirą grafiką.

II.

·  Klasių seniūnų pasitarimas po 3 pamokų 109 kabinete.

·  Informacinių technologijų mokyklinė olimpiada.

·  Integruota dorinio ugdymo ir sveikos gyvensenos pamoka „Rūkymas plačiąja prasme“ I klasių mokiniams per 7 pamoką aktų salėje.

·  Rajono mokyklų vadovų pasitarimas 12.00 val. Šilutės rajono savivaldybės Mažojoje salėje.

·  Rajono mokinių savivaldos užsiėmimas „Įgyvendink idėją“ 15.00 val. aktų salėje.

·  Inventorizacija pagal atskirą grafiką.

III.

·  Analitikų grupės susirinkimas po 7 pamokų direktorės kabinete.

·  Vaiko gerovės komisijos pasitarimas 10.00 val. 104 kabinete.

IV.

·  Bandomasis testavimas 8.50 – 12.00 val. 214, 305 kabinetuose. Dalyvauja Ib klasės mokiniai.

·   Projekto „Lyderių laikas 3“ mokymai „Mokyklos bendruomenės įgalinimas“ 9.30-16.40 val. aktų salėje, 217 kabinete. Dalyvauja rajono mokyklų vadovai.

·  Direkcinės tarybos pasitarimas 14.00 val. direktoriaus kabinete (kviečiame mokinius ir mokytojus prie  kavos puodelio, kurie turi pasiūlymų, problemų ir kt. ...).

V.

·  Projekto „Lyderių laikas 3“ mokymai „Mokinių įgalinimas pamokoje“ 9.30-16.40 val. aktų salėje, 217 kabinete. Dalyvauja rajono mokyklų mokytojai.

·  Radijo laida skirta Lietuvos kariuomenės dienai paminėti 8.55 val.

·  Bendras kavos (arbatos) stalas po 3 pamokų mokytojų kambaryje.

  • Lapkričio 25 d. fiksuojami gimnazistų pasiekimų pirmojo pusmečio signaliniai pažymiai.
  • Paroda „Vienas amžius iš septynių. Lietuva. Lita. Lite“ gimnazijos 2 aukšte.

 

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas