Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo.

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. KOVO MĖNESIO DARBO PLANAS

Eil.Nr.

Veiklos

Data

Atsakingi

I.

Renginiai, konkursai, susitikimai ir kt.

   

1.       

Filmo „Tarp pilkų debesų“ žiūrėjimas Šilutės kultūros ir pramogų centre (aptarimas per pilietinio ugdymo pamokas)

1 d.

D. Peštenienė, I, II klasių vadovai, istorijos mokytojai

2.       

Susitikimas su „Respublikos VM“ atstovais

1 d.

D. Rumšienė

3.       

Dalyvavimas projekte „Raktai į sėkmę“ Saugų J. Mikšo pagrindinėje mokykloje

4, 5 d.

D. Jakienė

4.       

Koferencija „Kodėl žmonės ieško pažadėtosios žemės ne savo tėvynėje?“

7 d.

L. Spirgienė,

N. Mulerova

5.       

Pilietiškumo pagrindų pamoka Lietuvos valstybingumo istorijai I, II klasėse.

4-8 d.

A. Gečas, L. Toliušienė

6.       

Debatai „ Etninė ar daugiakultūrė (daugiatautė) Lietuva?“

8 d.

L. Venckienė, L. Toliušienė

7.       

Renginiai, skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

8 d.

Istorijos, kūno kultūros mokytojai

8.       

Paskaita „Tarp mūsų mergaičių“ I klasių mergaitėms

8 d.

D. Strazdauskienė, I klasių vadovai

9.       

Nacionalinis diktantas

8 d.

L. Eglinskienė, lietuvių k. mokytojai

10.   

Renginiai, skirti Žemės dienai „Metų virsmas“

18 d.

Gamtos mokslų metodinė grupė

11.   

Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA 2019“

21 d.

N. Rievaltienė

12.   

Gamtos mokslų „KENGŪRA 2019“

 

N. Rievaltienė

13.   

Pi diena

14 d.

D. Balčauskienė

14.   

Praktinių mokymų diena

20 d.

Administracija

15.   

Spektaklio „Atžalynas“ repeticija  aktų salėje.

6, 19, 26 d.

J. Ežerinskė

16.   

Spektaklio „Atžalynas“, skirto teatro dienai paminėti, premjera

28 d.

J. Ežerinskė

17.   

Naktis gimnazijoje

Tikslinama

D. Jakienė

18.   

Srautinė muzikos pamoka su Skadovsko savivaldybės vaikų džiazo orkestru aktų salėje

21 d.

G. Pocienė

19.   

Edukacinis konkursas „Olympis“

Tikslinama

N. Rievaltienė

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinių grupių užsiėmimai:

 

 

1.1.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl mokinių suskirstymo į praktinių mokymų programas pagal motyvacinius laiškus

4, 5, 13 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

1.2.

Menų ir IT mokytojų pasitarimas dėl reklaminio plakato pagrindinėms mokykloms

5 d.

D. Jakienė, D. Rumšienė, N. Titienė

1.3.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl renginių, skirtų Žemės dienai

13 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

1.4.

Menų mokytojų pasitarimas dėl menų savaitės  (susitikimas su dailininku V. Kusu, paroda, užsiėmimai pastele)

5 d.

K. Blankaitė

2.

Direkcinės tarybos pasitarimai:

   

2.1.

Dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos renginių

4 d.

L. Eglinkienė

2.2.

Dėl renginių, skirtų Žemės dienai

14 d.

L. Eglinkienė

2.3.

Dėl praktinių mokymų dienos refleksijos

20 d.

Administracija

2.4.

Dėl vidaus įsivertinimo

13, 27 d.

L. Spirgienė

3.

Kiti pasitarimai ir susirinkimai:

 

 

3.1.

Viešumo tribūna

14 d.

L. Eglinskienė

3.2.

II klasių vadovų pasitarimas dėl mokinių ugdymo(si) rezultatų ir tolesnės veiklos

13 d.

L. Eglinskienė

3.3.

Gerovės komisijos posėdis.

7, 14, 21, 28 d

D. Jakienė

3.4.

Mokinių savivaldos susirinkimai

4, 18, 25 d.

D. Jakienė,

3.5.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

4, 18, 25 d.

D. Jakienė, klasių vadovai, seniūnai

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

 1.  

Atviros pamokos-

eksperimentinės pamokos, skirtos Žemės savaitei paminėti, aptarimas

Tikslinama

D. Jokšienė, Z. Sirtautas

 1.  

Atviros pamokos

Visą mėn.

Administracija, metodinė taryba

 1.  

I-IV kl. pamokų stebėsena

Visą mėn.

Administracija

 1.  

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita IV kl.

Visą mėn.

L. Eglinskienė, lietuvių k. mokytojai

 1.  

PUPP lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu) II kl.

Visą mėn.

L. Eglinskienė, lietuvių k. mokytojai

 1.  

Neformalaus ugdymo veiklos stebėsena

Visą mėn.

D. Jakienė

 1.  

Individualios konsultacijos II kl. mokiniams dėl individualių ugdymo(si) planų

Visą mėn.

D. Rumšienė, klasių vadovai,

 1.  

Fiksuojami 2-ojo pusmečio signaliniai pažymiai

25 d.

L. Eglinskienė

 1.  

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki 10 d.

Klasių vadovai

 1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki 15 d.

D. Peštenienė

 1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

L. Eglinskienė

 

                                                                                                                       

 

Šią savaitę:                                                                                                                               

2019 m. kovo 25 – 29 d.                                                                                                                           

Budinti klasė – IIb,  klasės vadovas (ė) – Jolita Ežerinskė

  Sav.

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

● Radijo laida 8.55 val.

●Padėkos pertrauka po 3 pamokų direktorės kabinete. Dalyvauja Judita Sakalauskaitė ir mokytoja Kristina Sodonienė.

●Padėkos pertrauka po 4 pamokų direktorės kabinete. Dalyvauja rajono mokinių geografijos olimpiados laimėtojai ir mokytojas Saulius Ranauskas.

●Direkcinės tarybos pasitarimas 9.00 val. direktorės kabinete.

●Mokinių savivaldos posėdis po 3 pamokų 119 kabinete.

●Klasių seniūnų pasitarimas po 4 pamokų 119 kabinete.

● Fiksuojami signaliniai 2-ojo pusmečio pažymiai.

●Projektas „Lyderių laikas 3“ 10.00 val. 217 kabinete.

II.

● Direkcinės tarybos pasitarimas dėl konferencijos „Du šimtmečiai“ 9.00 val. direktorės kabinete.

●Padėkos pertrauka po 3 pamokų direktorės kabinete. Dalyvauja rajono mokinių dailės olimpiados laimėtojai ir mokytoja Kristina Blankaitė.

● Susitikimas su socialinių mokslų atstovais: Ib – 3 pamoka,  Ic – 4 pamoka, IIIab – 6 pamoka, IIab – 7 pamoka

●Spektaklio „Atžalynas“ repeticija 15.00 val. aktų salėje.

III.

●Direkcinės tarybos, VGK ir klasių vadovų pasitarimas dėl individualios kiekvieno mokinio pažangos direktorės kabinete (pagal atskirą grafiką).

●Direkcinės tarybos ir mokinių savivaldos pasitarimas po 7 pamokų direktorės kabinete.

IV.

 

● Rajono mokyklų direktorių pasitarimas „Robotikos centro galimybių panaudojimas ugdymui“ 10.00 val. 217 kab.

●Technologijų mokyklinis brandos egzaminas 9.00 val. 122, 124 kabinetuose.

●Srautinė muzikos pamoka „Kiekvienas yra menininkas, bet ne kiekvienas tą žino“ I klasių mokiniams  per 6 pamoką aktų salėje. Pamoką ves kompozitorius Vidmantas Bartulis.

● Vaiko gerovės komisijos pasitarimas 13.00 val. direktorės kab.

●Spektaklio „Atžalynas“ aktorių susitikimas su stilistais 14.00 val. 219 kabinete.

● Spektaklio „Atžalynas“ (pagal K. Binkį) premjera 18.00 val. aktų salėje.

●Direkcinės tarybos posėdis 14.30 val. direktorės kab. (kviečiame mokinius ir mokytojus, kurie turi pasiūlymų ...).

V.

●Technologijų mokyklinis brandos egzaminas 9.00 val. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje.

●Spalvų terapija 13.50 val. 218 kabinete.

●Protų kovos pagal dalykų programas I klasių gimnazistams per 1 pamoką aktų salėje.

●Bandomasis IT valstybinis brandos egzaminas per 4, 5, 6 pamokas.

●Bendras kavos (arbatos) stalas po 3 pamokų mokytojų kambaryje.

 

PUPP lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu), lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos (pagal atskirus grafikus).

 

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane