Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

Mūsų gimnazijos komanda dalyvavo rajoniniame mokinių proto mūšyje "Korupcijai - ne". Gimnazijos komanda laimėjo pirmą vietą. Sveikiname!

Skaityti daugiau...

Gimnazijoje vyko debatai "Ar homoseksualumas - liga?"

Skaityti daugiau...

 

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad pasirinkote Šilutės pirmąją gimnaziją. Jūsų kasmet skiriama parama padeda gimnazijai nupirkti naujų knygų, vykdyti mokinių projektines, kūrybines veiklas, renginius, įgyvendinti mokinių kultūrinio prusinimo programą, kai kurias keliones į olimpiadas, konkursus ir varžybas, taip pat padeda viešinti gimnazijos veiklą, atnaujinti aplinką.

Skaityti daugiau...

Gruodžio 5d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje įvyko paskaita „Sveikai palankios mitybos principai ir jų taikymas kasdienybėje“. Šią paskaitą vedė „Sveikos mitybos standartas“ direktorė Danguolė Gasparavičienė iš Kauno.

Skaityti daugiau...

Praėjusią savaitę visi gimnazistai vyko į Klaipėdos muzikinį teatrą, kur žiūrėjo dviejų veiksmų miuziklą "Smuikininkas ant stogo" (rež. J.Szurmiej). Mūsų gimnazija vykdo ketverių metų mokinių kultūrinio prusinimo programą.  

Skaityti daugiau...

Gruodžio 1 – oji Pasaulinė AIDS diena. Šia proga Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko protmūšis „AIDS – geriau žinoti“. Protmūšyje dalyvavo gimnazijos antrokai, iš viso buvo šešios komandos, trys laimėjo prizines vietas. Palaikančiųjų komanda taip pat turėjo užduotį, jiems reikėjo sukurti eilėraštuką, kuris prasidėtų A...I...D...S raidėmis. Dalyviai apdovanoti Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro ir Šilutės pirmosios gimnazijos prizais.

Skaityti daugiau...

 

Džiaugiamės tarptautinio informacinio mąstymo konkurso "Bebras" rezultatais. Konkurse dalyvo 43555 dalyvių iš Lietuvos. Šilutės raj. savivaldybėje  Edgaras Sokolov užėmė  I vietą tarp devintokų, Mireta Metrikytė I vietą tarp vienuoliktokų, Evaldas Stonys III vietą tarp vienuoliktokų, Benas Ranauskas I vietą tarp dvyliktokų. Gimnazistus pastūmėjo dalyvauti konkurse informacinių technologijų mokytojai Diana Rumšienė ir Alvydas Ežerinskis.

 

     

Seimo nutarimu Nr. XIII-1142  2020 metai paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais.

        Gimnazijoje vykdomas projektas „Žydų kultūra ir pasiekimai“:

Skaityti daugiau...

23 mūsų gimnazijos mokiniai ir 8 mokytojai gruodžio 4 dieną išvyksta į Vokietijos Bukstehudės Halepageno mokyklą. Gruodžio 7 dieną organizuojamas šventinis renginys gimnazijų bendradarbiavimo jubiliejui paminėti. Nuo gruodžio 4 iki 15 vyks tarptautiniai mainai. Projektinių darbų tema - "Hanzos miestai".

Skaityti daugiau...

Šią savaitę:                                                                                                                              

2020 m. vasario 24– 28 d.                                                                           

Budinti klasė – IIIa,  klasės vadovas (ė) – Lina Liepinienė                             

  Sav.diena

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

· Mokinių savivaldos pasitarimas po 4 pamokų 109 kabinete.

· Direkcinės tarybos pasitarimas 9.00 val. direktoriaus kabinete.

· Padėkos pertrauka po 2 pamokų direktoriaus kabinete. Dalyvauja rajono mokinių rusų k. olimpiados prizininkai ir mokytoja Genovaitė Bučinskienė.

· Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temų tvirtinimas.

II.

· Padėkos pertrauka po 3 pamokų direktoriaus kabinete. Dalyvauja Jolita Ežerinskė, Rita Kurpeikytė, Laima Toliušienė.

· Rajono mokinių istorijos olimpiada 10.00 val. 217, 303, 306, 308, 310 kabinetuose. Pamokos vyks: chemijos – 110 kab., biologijos  – 222 kab., ekonomikos IIc kl. – 126 kab.

· Rajono mokinių technologijų olimpiada 10.00 val. Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje.

· Klasių seniūnų pasitarimas po 4 pamokų 109 kabinete.

· Užgavėnės. Blynų ir uogienių degustacija po 4 pamokų 033 kabinete.

III.

· Anglų kalbos klausymo, skaitymo, rašymo testas II kl. per 2, 3 pamokas: IIa – 112 kab., IIb – 110 kab., IIc – 222 kab.

· Viešumo tribūna po 4 pamokų direktoriaus kabinete. Dalyvauja Gimnazijos tarybos mokiniai.

· Direkcinės tarybos pasitarimas dėl projekto „Erdvės“ 9.00 val. direktoriaus kabinete.

IV.

 

· Rusų kalbos klausymo, skaitymo, rašymo testas II kl. per 3, 4 pamokas: IIa – 124 kab., IIb – 224 kab., IIc – 225 kab.

· Bandomasis fizikos VBE per 1, 2, 3 pamokas 310 kab.

· Mokyklinė dailės olimpiada per 5 – 8 pamokas 112 kabinete.

· Susitikimas su sportininkais: Ia, IIa per 5 pamoką 126 kab., IIb, IIIb per 6 pamoką sporto salėje.

· Direkcinės tarybos pasitarimas 14.00 val. direktoriaus kabinete (kviečiame mokinius ir mokytojus prie  kavos puodelio, kurie turi pasiūlymų, problemų ir kt. ...).

V.

· Regioninė ekonomikos olimpiada 10.00 val. 308, 217 kabinetuose.

· Direkcinės tarybos pasitarimas dėl Kovo 11 d. renginių 9.00 val. direktoriaus kabinete. Dalyvauja socialinių mokslų ir kt. mokytojai, kurie turi pasiūlymų.

· Nacionalinis diktantas 10.45 val. 225 kabinete.

· Bendras kavos (arbatos) stalas po 4 pamokų mokytojų kambaryje.

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2020 M. VASARIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Atsakingi

I.

Veiklos

   

1.       

Paroda gimnazijoje. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus parengta paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“.

10 d.

L. Toliušienė

2.       

Integruotas renginys, skirtas Vasario 16 d.

14 d.

Administracija, istorijos mokytojai

3.       

Abiturientų „Protų kovos“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

14 d.

D. Strazdauskienė, IV klasių vadovai

4.       

Šimtadienio šventė „Būkite sveiki ir laimingi“

14 d.

D. Jakienė, III ir IV klasių vadovai

5.       

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas ir „Lietuvininkų vilties“ premijos įtekimas

16 d.

J. Ežerinskė,L. Toliušienė,R. Kurpeikytė

6.       

Projektas „Atvira gimnazija“

1-28 d.

Administracija, metodinė taryba, mokinių savivalda

7.       

Prisiminimų popietė, skirta buvusiai gimnazijos direktorei Romualdai Dobranskienei

29 d. 12.00 val.

L. Spirgienė

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinių grupių užsiėmimai:

 

 

1.1.

Veiklos planavimo kūrimo darbo grupės pasitarimas

 3 d.

L. Spirgienė, metodinių grupių pirmininkai

1.2.

 Mokytojų tarybos posėdis dėl pirmojo pusmečio rezultatų analizės

5 d.

L. Spirgienė

1.3.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl kolegialaus bendradarbiavimo.

12 d.

L. Eglinskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.4.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl protų kovų pagal dalykines programas.

21 d.

L. Eglinskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.5.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl bandomųjų valstybinių brandos egzaminų.

26 d.

L. Eglinskienė, metodinių grupių pirmininkai

2.

Direkcinės tarybos pasitarimai:

   

2.1.

Dėl vidaus įsivertinimo

13 d.

L. Spirgienė

2.2.

Grįžtamoji patikra po pusmečio su I – IV klasių vadovais ir dalykų mokytojais

Iki 7 d.

L. Spirgienė

2.3.

Grįžtamoji patikra po pusmečio su I – IV klasių mokiniais

11- 15 d.

L. Spirgienė

3.

Kiti pasitarimai ir susirinkimai:

 

 

3.1.

Mokytojų susirinkimai dėl patyriminio ugdymo

18 d.

D. Rumšienė

3.2.

I, II, III, IV klasių mokinių tėvų susirinkimai

  11 d.

Administracija, klasių vadovai, dalykų mokytojai

 

IV klasių mokinių tėvų susirinkimai

 12 d.

Administracija, klasių vadovai, dalykų mokytojai

3.3.

II klasių vadovų pasitarimas dėl mokinių ugdymo(si) rezultatų ir tolesnės veiklos

12 d.

L. Eglinskienė

3.4.

Gerovės komisijos posėdis.

12, 26 d.

D. Jakienė

3.5.

Mokinių savivaldos susirinkimai

3, 10, 24 d.

D. Jakienė,

3.5.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

4, 11, 25 d.

D. Jakienė,

3.6.

I-IV kl. srautiniai mokinių susirinkimai „Pirmojo pusmečio klasės veiklos ataskaita“

6-14 d.

D. Jakienė, klasių vadovai, seniūnai

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

 1.  

Neformaliojo švietimo tvarkaraščio tikslinimas ir tvirtinimas pasibaigus I-ajam pusmečiui

Iki 8 d.

D. Jakienė

 1.  

Matematikos bandomasis egzaminas

17 d.

L. Eglinskienė,N. Rievaltienė

 1.  

Užsienio kalbų lygio nustatymo testai

Tikslinama

L. Eglinskienė, užsienio kalbų metodinė grupė

 1.  

Mokyklinė istorijos olimpiada

12 d.

L. Eglinskienė

 1.  

Rajono mokinių istorijos olimpiada

26

L. Eglinskienė, istorijos mokytojai

 1.  

Rajono mokinių rusų k. olimpiada

Tikslinama

L. Eglinskienė, rusų k. mokytojai

 1.  

PUPP lietuvių k. temų ir potemių pasirinkimas

Iki 7 d.

L. Eglinskienė, lietuvių k. mokytojai

 1.  

II klasių mokinių supažindinimas su lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijomis

Iki 10 d.

L. Eglinskienė, lietuvių k., matematikos mokytojai

 1.  

Lietuvių kalbos įskaitos temų pasirinkimas

Iki 20 d.

L. Eglinskienė, lietuvių k. mokytojai

 1.  

Individualios konsultacijos II kl. mokiniams dėl individualių ugdymosi planų

Visą mėn.

D. Rumšienė, klasių vadovai, D. Jakienė

 1.  

Kolegialus bendradarbiavimas stebint ir aptariant kolegų pamokas

Visą mėn.

Metodinė taryba

 1.  

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki vasario

10 d.

Klasių vadovai

 1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki vasario

15 d.

D. Peštenienė

 1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

L. Eglinskienė

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas