Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo.

Dalinamės naujausiu mūsų mokytojos, krašto poetės Dalios Žibaitienės eilėraščiu, skirtu Vasario 16-osios dienai. 

VASARIO ŠEŠIOLIKTAJAI

Šimtmečio parašai –

ant pageltusio lapo

juodai

ranka parašyti...

Kas kilnos tuos lapus,

kai ir mūsų nebus,

 kas mylės šitą kraštą mažytį?

  

Nuo baltos Palangos

link Merkinės kalvos

brolių kraujo takai

nužymėti, -

kur juodi parašai

dar likimo prašai

meilės ženklą Tėvynei

padėti.

 

Skaityti daugiau...

 

Dovydo Golubovskio IVc dailės darbų paroda

Visą parodą galite pažiūrėti čia

 

Nuo 2019-02-04 Šilutės rajono savivaldybėje paskelbta gripo epidemija. Dėl tos priežasties, kad gimnazijoje gripo atvejų nedaugėtų, labai svarbu laikytis šių profilaktikos priemonių:

 • Jei pajutote gripo simptomus, likite namie, neikite į mokyklą, nesilankykite viešose vietose. Sergantis žmogus išskiria gripo virusą 5–7 dienas nuo ligos simptomų atsiradimo. Likdami namie apsaugosite aplinkinius nuo viruso išplitimo.
 • Jei pajutote gripo simptomus, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
Skaityti daugiau...

Mūsų gimnazijoje jau keletą metų vykdoma kultūrinė gimnazistų prusinimo programa, kurios metu visa gimnazija lankosi spektaklyje. Šiais metais turėjome galimybę žiūrėti Klaipėdos muzikinio teatro šokio spektaklį "Altorių šešėly".   

Skaityti daugiau...

Šią savaitę per padėkos pertrauką bendrauta su filologų konkurso (U.Bertašiūtė, etapo laureatė, mokytoja J.Ežerinskė), meninio skaitymo konkurso (V.Seminauskas, laureatas, mokytoja J.Kiaupienė, B.Berneckytė, II vieta rajone, mokytoja J.Ežerinskė) ir rajono lietuvių kalbos olimpiados laimėtojais (G.Gužauskaitė, I vieta rajone, mokytoja L.Liepinienė, A.Drukteinytė, I vieta rajone, mokytoja V.Galinskienė). Pirmųjų vietų nugalėtojams palinkėta sėkmės atstovaujant mūsų gimnazijai respublikoje. Ir nors dėl ligų ne visi esame nuotraukoje, širdyje mylime lietuvių kalbą!

Sveikiname Meninio skaitymo konkurso dalyvius, kurie atstovavo mūsų gimnazijai: G.Lozoraitytę, A.Valdžytę, B.Berneckytę, V.Seminauską. Džiaugiamės, kad B.Berneckytė užėmė antrąją vietą tarp rajono skaitovų, o V.Seminauskas buvo apdovanotas už originalią raišką. Skaitovams pasiruošti padėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos - L.Liepinienė, J.Kiaupienė, J.Ežerinskė.

Šiandien mums, Ia klasei, vyko netradicinės pamokos (kūno kultūros, biologijos, lietuvių k., matematikos, informacinių technologijų), skirtos temai "Kvėpavimo priklausomybė nuo fizinio krūvio". Mes analizavome, kaip kvėpavimo dažnis priklauso nuo fizinio krūvio. 

 

   Per pirmą pamoką mūsų klasės mokiniai susitiko aktų salėje ir susiskirstė į grupes pagal įvairias profesijas (aktorių, mokslininkų, blogerių, gydytojų, žurnalistų, socialinės reklamos kūrėjų).

Skaityti daugiau...

 

Šią savaitę:                                                                                                                               

2019 m. balandžio 15-19 d.     

Budinti klasė Ib, klasės vadovas - A.Grišius                                                                                                                  

 

  Sav.

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

● Radijo laida 8.55 val.

● Metodinės tarybos pasitarimas dėl renginio „Karjeros potvynis“ po 3 pamokų pavaduotojų kabinete.

●Mokinių savivaldos posėdis po 3 pamokų 119 kabinete.

●Klasių seniūnų pasitarimas po 4 pamokų 119 kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl renginio „Karjeros potvynis“ 9.00 val. direktorės kabinete.

●Spektaklis „Įsilaužėlis“ nemokamai 14.00 val. Šilutės kultūros ir pramogų centre.

●Bus vykdoma spintelių patikra.

II.

●IV klasių vadovų pasitarimas dėl paskutinio skambučio, Brandos dienos, vadovų atostogų ir kt. po 7 pamokų direktorės kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl konferencijos „Johanas Gotfrydas Herderis ir Herderio gimnazijos palikimas“ po 3 pamokų direktorės kabinete.

III.

●Kintų skyriaus patikra.

●Tarptautinio mainų projekto dalyvių pasitarimas po 3 pamokų 219 kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl bendradarbiavimo jubiliejaus su Halepageno gimnazija per 4 pamoką direktorės kab.

IV.

 

●“Karjeros potvynis“ pagal atskirą grafiką.

● Direkcinės tarybos pasitarimas 14.30 val. direktorės kab. (kviečiame mokinius ir mokytojus, kurie turi pasiūlymų ...).

V.

Konferencija Johanas Gotfrydas Herderis ir Herderio gimnazijos palikimas“ 10.00 val. aktų salėje.

●Bendras kavos (arbatos) stalas po 3 pamokų mokytojų kambaryje.

 

 • Mokinių atostogos (Velykų) nuo 04-23 iki 04-26. Pravesti saugaus elgesio instruktažą „Saugok save ir šalia esantį“.
 • Anglų kalbos valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis vyks balandžio 24, 25, 26 dienomis.
 • Abiturientams papildomos pavasario atostogos nuo 04-29 iki 04-30 d. Pamokos prasidės 05-02.

 

 

 

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. BALANDŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Veiklos

Data

Atsakingi

I.

Renginiai, konkursai, susitikimai ir kt.

 

 

1.       

Šilutės mecenato H. Šojaus pagerbimas

1 d.

Vaida Galinskienė,

 Giedrė Pocienė

2.       

Praktinių mokymų 2 užsiėmimas

9 d.

Administracija

3.       

Konferencija Johanas Gotfrydas Herderis „Žmonių visuomenę sudaro spalvinga unikalių asmenybių gausa ir tautų įvairovė. Kiekviena jų turi buvimo teisę“ 

19 d.

Laima Spirgienė, socialinių mokslų grupė

4.       

Srautinė kalbėjimo pamoka III klasių mokiniams

17 d.

Lietuvių kalbos metodinė grupė

5.       

Srautinė kalbėjimo pamoka I klasių mokiniams

19 d.

Lietuvių kalbos metodinė grupė

6.       

Geografijos konkursas „Setera“ I, II klasių gimnazistams

3 d.

Saulius Ranauskas

7.       

Interaktyvių priemonių pristatymas

3 d.

Laimutė Eglinskienė

8.       

Projektinių darbų pristatymas III kl.

30 d.

Laimutė Eglinskienė, Regina Zapustaitė

9.       

Praktiniai seminarai abiturientams dėl stojimo į aukštąsias mokyklas

10 – 30 d.

Daiva Jakienė

10.   

Pasiruošimas tarptautiniam jaunimo mainų projektui su Bukstehudės gimnazija

Visą mėn.

Jolita, Alvydas Ežerinskiai

11.   

Hugo Šojaus kapavietės ir evangelikų liuteronų kapinių tvarkymas

 

1-30 d.

Daiva Peštenienė, klasių vadovai

12.   

Tarptautinė šokių diena

 

29 d.

Daiva Jakienė, Rita Kurpeikytė

13.   

Išvyka į studijų muges ir atvirų durų dienas aukštosiose mokyklose

 

Bus tikslinama

Daiva Jakienė

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Grįžtamoji patikra „Individuali mokinio pažanga“

3-6 d.

Laimutė Eglinskienė, VGK

2.

Tėvų, mokinių, mokytojų susitikimai „Individuali vaiko pažanga“

4 d.

Administracija

3.

Vasaros stovyklos „Gamtamokslis“ projekto rengimas

Iki 12 d.

Daiva Jakienė

4.

Mokytojų apskritojo stalo diskusija „Motyvuojančios veiklos pamokoje“ .Seminaro medžiagos taikymas.

25 d.

Metodinė taryba

5.

2019–2020 m. m. ugdymo plano svarstymas,  pasiūlymų teikimas

 

26 d.

Administracija

6.

II klasių vadovų pasitarimas dėl mokinių ugdymo(si) rezultatų ir tolesnės veiklos

3 d.

Laimutė Eglinskienė

7.

Gerovės komisijos posėdis

11, 18 d.

Daiva Jakienė, Daiva Peštenienė

8.

Mokinių savivaldos susirinkimai

1, 8, 15, 29  d.

Daiva Jakienė,

9.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

1, 8, 15, 29  d.

Daiva Jakienė, klasių vadovai, seniūnai

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

 1.  

ESPAD tyrimas Ia kl.

10 d.

Daiva Peštenienė,

Giedrė Pocienė

 1.  

PUPP lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu)

Pagal grafiką

Laimutė Eglinskienė

 1.  

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita (pagal atskirus grafikus).

Pagal grafiką

Laimutė Eglinskienė

 1.  

Anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas žodžiu

24, 25 d.

Laima Spirgienė

 1.  

Atviros pamokos

Visą mėn.

Administracija, metodinė taryba

 1.  

I-IV kl. pamokų stebėsena pagal vidaus įsivertinimo uždavinius

Visą mėn.

Administracija

 1.  

 

 

 

 1.  

Neformalaus ugdymo veiklos stebėsena

Visą mėn.

Daiva Jakienė

 1.  

Individualios konsultacijos II kl. mokiniams dėl individualių ugdymo(si) planų

Visą mėn.

Diana Rumšienė, klasių vadovai, Daiva Jakienė

 1.  

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki vasario

10 d.

Klasių vadovai

 1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki vasario

15 d.

Daiva Peštenienė

 1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

Laimutė Eglinskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas