Penktadienį, rugsėjo 25 d., Macikuose buvo pagerbtos nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos Gulago lagerių, veikusių čia 1941-1955 metais, aukos. „Macikų mirties namuose“ kalėjo, buvo kankinami ir mirė daugiau nei dvidešimties pasaulio šalių piliečiai  - tarp jų rusai, vokiečiai, lietuviai, rumunai, vengrai, austrai, olandai, lenkai, čekai, danai, belgai, jugoslavai, portugalai, graikai ir kitų tautų žmones. Ceremonijoje buvo pagerbti  ir Armalėnų kaime, Šilutės rajone, rasti masinės kapavietės palaikai, prieš mėnesį perkelti į Macikų lagerių kapines.

Skaityti daugiau...

 

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENOS ŠVENTĖS EIGA

 2020-09-01

I - IV klasės

II – III klasės

10.00 – 10.30 val. - Mokslo ir žinių dienos šventė (šventė vyks vidiniame kiemelyje prie gimnazijos simbolio - pelėdos, klasės rikiuojasi pažymėtose vietose).

10.00 - 10.40 val. – pirmoji klasės valanda (priskirtuose kabinetuose).

10.40 - 11.20 val. – pirmoji klasės valanda (priskirtuose kabinetuose).

10.50 – 11.20 val. - Mokslo ir žinių dienos šventė (šventė vyks vidiniame kiemelyje prie gimnazijos simbolio - pelėdos, klasės rikiuojasi pažymėtose vietose).

Skaityti daugiau...

ŠILUTĖS PIRMOJI GIMNAZIJA

 Vadovaujantis LRSAM 2020-08-17 sprendimo  Nr. 1838 ,,Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ nuostatomis, Šilutės pirmoji gimnazija parengė susitarimus dėl ugdymo organizavimo:

 • Mokiniai, mokytojai, darbuotojai ir mokinių tėvai į gimnaziją negali atvykti, kai jiems pasireiškia užkrečiamų ligų požymiai arba jiems yra privaloma izoliacija.
 • Gimnazijos darbuotojai, mokytojai bendrose uždarose erdvėse privalės dėvėti apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt. Kaukių dėvėjimas mokiniams klasėse rekomendacinio pobūdžio, koridoriuose einant iš patalpos į patalpą - privalomas.
 • Maksimaliai bus ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų. Atskirų klasių mokiniai mokysis jiems paskirtuose kabinetuose ir bus į gimnaziją įleidžiami per atskirus įėjimus (1 priedas). Kiekviename aukšte yra numatyti kiekvienai klasei atskiri sanitariniai mazgai, mokinių spintelės bus patalpintos šalia jų kabinetų.
 • Maitinimas bus organizuojamas gimnazijos valgykloje atskirų klasių srautų mokiniams.
 • Uždarose erdvėse renginiai bus organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo.
Skaityti daugiau...

 • Į gimnaziją draudžiama atvykti asmenims, kuriems pasireiškė karščiavimas ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių ir kuriems yra privaloma saviizoliacija.
 • Temperatūrą gimnazijoje galima pasimatuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialisto 304 kabinete (tel. Nr. (8682 31055).

2020 m. gimnazijoje mokėsi 87 (73 + 14 Kintų skyriuje) abiturientai. Abiturientai  laikė 306  valstybinius brandos egzaminus.

         Abiturientai VBE išlaikė: informacinių technologijų - 100 %, chemijos - 100 %, fizikos - 100 %, geografijos 100 %, istorijos100 % , biologijos – 97,4  %, anglų kalbos 96 %, lietuvių kalbos ir literatūros 91%, matematikos 55%.

   Abiturientai už VBE gavo penkis 100–us ir buvo pakviesti į Šilutės rajono savivaldybės administracijos organizuojamą šimtukininkų pagerbimo šventę rugpjūčio 13 d.

Sveikiname šimtukininkus, jų mokytojus ir tėvelius:

Eil.

Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Dalykas / įvertinimas

Mokytojo vardas, pavardė

1.

Kotryna Stankevičiūtė

Lietuvių kalba ir literatūra

100

Jovita Ona Kiaupienė

2.

Adomas Čižauskas

Anglų kalba

100

Kristina Sodonienė

3.

Gytė Gužauskaitė

Anglų kalba

100

Natalija Mulerova

4,

Benas Ranauskas

Anglų kalba

100

Kristina Sodonienė

5,

Benas Ranauskas

Informacinės technologijos

100

Alvydas Ežerinskis

IT platinimo įmonė  "Altacom", veikianti Baltijos šalyse ir Suomijoje, dovanoja Šilutės pirmosios gimnazijos abiturientams antivirusinę programą - "Bitdefender“  6 mėn.
  „Bitdefender“ yra vienos greičiausių ir efektyviausių pasaulyje tarptautiniu mastu sertifikuotos saugos programinės įrangos linijų kūrėjas. Bitdefender“ saugo dešimtis milijonų namų ir verslo skaitmeninių vartotojų visame pasaulyje.

 

Gimnazijos bendruomenę - mokytojus, tėvelius, mokinius  - maloniai kviečiame į Šilutės pirmosios gimnazijos

75-osios laidos abiturientų brandos atestatų įteikimo šventę,

kuri vyks Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje

2020 m.  rugpjūčio 7 d. 16.00 val.

 

 

 

 

Nuo rugpjūčio 1-osios, siekiant sumažinti tikimybę plisti koronavirusui, griežtinama apsauginių kaukių dėvėjimo tvarka uždarose viešose vietose.

Apsauginių kaukių dėvėjimas. Vyresni nei 6 metų lankytojai turi dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugines kaukes, respiratorius ar kitas priemones.

Turintys simptomų – neaptarnaujami. Turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių, pavyzdžiui, karščiuojantys, sloguojantys, kosėjantys, lankytojai neaptarnaujami.

Kontaktas su lankytojais. Kontaktas tarp darbuotojų ir lankytojų turi būti ribojamas išlaikant bent 1 metro atstumą.

Rankų dezinfekcija ir higiena.  Lankantis gimnazijoje būtina laikytis rankų plovimo ir dezinfekavimo rekomendacijų. 

Darbuotojai. Darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, taip pat turi dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugines kaukes ar respiratorius. Dirbti gali tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ar kitų užkrečiamų ligų simptomų (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir panašiai). Jeigu kuriam nors iš darbuotojų pasireiškia panašūs simptomai, jie konsultuojasi karštąja koronaviruso linija arba susisiekia su savo šeimos gydytoju. 

Patalpos. Patalpos vėdinamos ne rečiau kaip kartą per valandą, dažnai liečiami paviršiai, pavyzdžiui, durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos, turi būti valomos bent 2 kartus per dieną. 

REKOMENDACIJOS.

Vadovėliai kitiems mokslo metams bus dalinami

2020 m.  rugpjūčio 24 - 31 d.

 

9.00-13.00 val. 

08.24

08.25

08.26

08.27

08.28

08.31

1a

1c

2b

3a

3c

4b

1b

2a

2c

3b

4a

4c

 

Gimnazistus taip pat kviečiame  pasinaudoti galimybe atlikti visuomenei naudingą veiklą – vadovėlių dalinimo metu.

 

 Darbo laiką bibliotekoje prašome iš anksto suderinti su bibliotekininke 

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Istorijos mokytoja Laima Toliušienė organizavo keletą kilnojamų parodų. Susipažinkite:

Parsisiųsti

 

2020 m. gegužės 7 d. LR Seimui priėmus Elektros energetikos įstatymo pataisas, Lietuva prisijungia prie daugumos Europos sąjungos šalių, kuriose visi elektros vartotojai gali pasirinkti tinkamiausią elektros energijos tiekėją. Iki šiol gyventojai mūsų šalyje elektros energiją pirko iš visuomeninio tiekėjo, o jos kainą nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

Nuosekliai, nuo 2020 iki 2023 m. trimis etapais bus atsisakoma monopolinių visuomeninio tiekėjo paslaugų ir sukuriamos sąlygos aktyviai veikti elektros energijos tiekėjams. Laiku tiekėjo nepasirinkusiems gyventojams bus užtikrinamas laikinas garantinis elektros energijos tiekimas. Sąlygų elektros energijos tiekėjams aktyviai veikti kūrimu rūpinasi LR energetikos ministerija, o nuosekliu ir ilgalaikiu gyventojų informavimu – ESO.

Daugiau apie vykstantį pokytį: https://pasirinkitetiekeja.lt/

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
  • pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
  • turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
  • turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.
 • Ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą (mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus).
 • Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.
 • Turėti švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1194 (2016-12-03 Nr. V-1083 redakcija) patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Skaityti daugiau...

Trijų mokyklų (Šilutės Vydūno ir Pirmosios gimnazijų, Profesinio rengimo centro) projektas - spektaklis jau pasiekė savo žiūrovų širdis. 14 abiturientų ir du trečiokai gimnazistai su mokytojomis J.Ežerinske ir V.Zėčiene pristatė spektaklį pagal M.Ivaškevičiaus pjesę "Išvarymas". Jaunuoliai pasakojo savo personažų istorijas, paliesdami aktualias ir senas kaip pasaulis temas - žmonių santykiai, meilė, tėvynės ilgesys, savęs ieškojimas, tapatybės suvokimas.   

Skaityti daugiau...

Sveikiname abiturientę Gretą Šiaudvytytę ir tarmių puoselėtoją bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Vaidą Galinskienę su pergale. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro etnokultūriniame projekte ,,Mūsų lobynai" Greta laimėjo pirmąją vietą! 

Gimnazijos filosofija, vizija, misija, esame 

 

 

Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

 

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija.

 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Esame

Keturmetė gimnazija, užtikrinanti ugdymo galimybių įvairovę ir kokybę, garantuojanti modernias veiklos sąlygas.

 

Gimnazijos tikslai

 

Strateginis tikslas – gerinti švietimo  kokybę ir efektyvumą.

 Metiniai veiklos tikslai:

 Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti asmenybės brandos.

 Gerinti ugdymo kokybę.

 Kurti atvirą, funkcionalią ugdymo (si) aplinką.

 

Gimnazijos vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas

Archived Articles

Most Read Posts