Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir IT inžinieriaus.

Šią savaitę:                                                                                                                               

2019 m. vasario 18-22 d.                                                                                                                          

Budinti klasė –   klasės vadovas (ė) –

 

 

  Sav.

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

● Direkcinės tarybos pasitarimas dėl koferencijos „Sėkmingas bendradarbiavimas“ 10.00 val. 217 kabinete.

● Spektaklio „Atžalynas“ repeticija 11.00 val. aktų salėje.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl praktinio ugdymo 14.00 val. direktorės kabinete.

II.

●Metodinės tarybos pasitarimas dėl praktinių mokymų programų derinimo 9.00 val. direktorės kabinete.

● Klasių vadovai turi užpildyti klasės socialinius pasus iki vasario 21 d.

III.

●Susitikimas su Swedbank atstovais dėl pensijų kaupimo 10.00 val. 217 kabinete.

● Metodinės tarybos pasitarimas dėl praktinių mokymų programų derinimo 13.00 val. direktorės kabinete.

● Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temų suvedimas į sistemą KELTAS.

 

IV.

 

● Seminaras „Individualios mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo pamokose praktika, siekiant geresnių mokymo(si) rezultatų“ 10.00 val. 217 kabinete.

● Pakartotinė dienynų patikra

V.

● Metodinių grupių pasitarimai.

●Direkcinės tarybos posėdis 10.00 val. direktorės kab. (kviečiame mokinius ir mokytojus prie kavos puodelio, kurie turi pasiūlymų, problemų ir kt. ...).

 

 

 • Lietuvos gyventojų rezistencijos ir genocido centro paroda „Represuoti 1918-1940 m. LR ministrų kabinetų nariai“ gimnazijos 2 aukšte veiks iki kovo 1 d.

 

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. VASARIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Atsakingi

I.

Veiklos

   

1.       

Patirtinis mokymas „Kvėpavimo priklausomybė nuo fizinio krūvio“ Ia kl.

1 d.

D. Rumšienė ir Ia kl. dirbantys mokytojai

2.       

Spektaklis „Altorių šešėly“

7 d.

L. Eglinskienė, klasių vadovai

3.       

Karjeros planavimas „Studijos 2019“

8 d.

D. Jakienė

4.       

Srautinė pamoka „K. Donelaitis“

12 d.

V. Galinskienė

5.       

Filmas „Tarp pilkų debesų“

15 d.

D. Peštenienė

6.       

Šimtadienio šventė „Mano pėdsakas“

15 d.

D. Jakienė, III ir IV klasių vadovai

7.       

Abiturientų kovos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

15 d.

D. Strazdauskienė, IV klasių vadovai

8.       

Projektas „Atvira gimnazija“

1-14 d.

Administracija, metodinė taryba, mokinių savivalda

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinių grupių užsiėmimai:

 

 

1.1.

Veiklos planavimo kūrimo darbo grupės pasitarimas

 7d.

L. Spirgienė, metodinių grupių pirmininkai

1.2.

Metodinės grupės pasitarimas dėl koferencijos „Du šimtmečiai“

19 d.

L. Eglinskienė, socialinių mokslų grupė

1.3.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl koferencijos „Kodėl žmonės ieško pažadėtosios žemės ne savo tėvynėje?“

20 d.

L. Eglinskienė, užsienio kalbų metodinė grupė

1.4.

Metodinės grupės pasitarimas dėl koferencijos „Sėkmingas bendradarbiavimas“

21 d.

L. Eglinskienė, J. Ežerinskė, A. Ežerinskis

1.5.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl protų kovų pagal dalykines programas.

21 d.

L. Eglinskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.6.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl bandomųjų valstybinių brandos egzaminų.

22 d.

L. Eglinskienė, metodinių grupių pirmininkai

2.

Direkcinės tarybos pasitarimai:

   

2.1.

Dėl vidaus įsivertinimo

13 d.

L. Spirgienė

2.2.

Grįžtamoji patikra po pusmečio su I – IV klasių vadovais ir dalykų mokytojais

Iki 7 d.

L. Spirgienė

2.3.

Grįžtamoji patikra po pusmečio su I – IV klasių mokiniais

11- 15 d.

L. Spirgienė

3.

Kiti pasitarimai ir susirinkimai:

 

 

3.1.

Seminaras „Individualios mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo pamokose praktika, siekiant geresnių mokymo(si) rezultatų“

8 d.

L. Spirgienė

3.2.

Seminaras-praktikumas „Patirtinis mokymas(is)“

19 d.

L. Spirgienė

 

Paskaita „Vaiko dienos režimas“ mokinių tėvams

13, 14 d.

D. Strazdauskienė

3.3.

I, II, III, IV klasių mokinių tėvų susirinkimai

  12 d.

Administracija, klasių vadovai, dalykų mokytojai

3.4.

IV klasių mokinių tėvų susirinkimai

 14 d.

Administracija, klasių vadovai, dalykų mokytojai

3.5.

II klasių vadovų pasitarimas dėl mokinių ugdymo(si) rezultatų ir tolesnės veiklos

12 d.

L. Eglinskienė

3.5.

Gerovės komisijos posėdis.

14, 28 d.

D. Jakienė

3.6.

Mokinių savivaldos susirinkimai

4, 11, 25 d.

D. Jakienė,

3.7.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

4, 11, 25 d.

D. Jakienė,

3.8.

I-IV kl. srautiniai mokinių susirinkimai „Pirmojo pusmečio klasės veiklos ataskaita“

11-15 d.

D. Jakienė, klasių vadovai, seniūnai

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

 1.  

Mokytojų tarybos posėdis dėl pirmojo pusmečio rezultatų analizės

 8 d.

L. Spirgienė

 1.  

Neformaliojo švietimo tvarkaraščio tikslinimas ir tvirtinimas pasibaigus I-ajam pusmečiui

Iki 8 d.

D. Jakienė

 1.  

Mokyklinė istorijos olimpiada

5 d.

L. Eglinskienė

 1.  

PUPP lietuvių k. temų ir potemių pasirinkimas

Iki 7 d.

L. Eglinskienė, lietuvių k. mokytojai

 1.  

II klasių mokinių supažindinimas su lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijomis

Iki 10 d.

L. Eglinskienė, lietuvių k., matematikos mokytojai

 1.  

Lietuvių kalbos įskaitos temų pasirinkimas

Iki 27 d.

L. Eglinskienė, lietuvių k. mokytojai

 1.  

Individualios konsultacijos II kl. mokiniams dėl individualių ugdymosi planų

Visą mėn.

D. Rumšienė, klasių vadovai

 1.  

I-IV kl. pamokų stebėsena (individualios pažangos fiksavimas)

Visą mėn.

Administracija

 1.  

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki vasario

10 d.

Klasių vadovai

 1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki vasario

15 d.

D. Peštenienė

 1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

L. Eglinskienė

 

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane