Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

Sveikiname rajono geografijos olimpiados prizinių vietų laimėtojus - R.Mikužytę (III vieta) ir A.Žulį (II vieta). Gimanzistus paskatino ir ruošė geografijos mokytojas S.Ranauskas. 

Sveikiname rajono ekonomikos ir verslo olimpiados laimėtojus: I.Golubovskytę (I vieta), G.Barkauskaitę (II vieta) ir A.Olberkį (II vieta) bei mokytoją G.Kazlauskienę!  

Sveikiname  trečiokę gimnazistę Viktoriją Kojelytę, laimėjusią rajono vokiečių kalbos olimpiadoje III vietą! Viktorijai ruoštis padėjo vokiečių kalbos mokytoja Lijana Venckienė. 

Nuo 2018 metų pavasario iki rudens Ugnė Stulpinaitė, Greta Šiaudvytytė, Benas Ranauskas, Gytė Gužauskaitė, Simona Bendžiūtė, vadovaujami istorijos mokytojos Laimos Toliušienės, dalyvavo projekte „Kuriame Lietuvą 2018“.

Skaityti daugiau...

 

 

Bibliotekoje eksponuojama gimnazistų piešinių paroda „Pasaulio medis“, skirta Pasaulinei Žemės dienai.

Visą parodą pažiūrėti galima čia

Skaityti daugiau...

Gimnazijoje viešėję policijos pareigūnai pristatė savo profesiją. 

 

Naktišokiai su draugais vienuoliktą valandą vakaro? Rėmėjų "Saldžios sapnų dovanos" dovanotas didžiulis šakotis, kuris skanaujamas per naktį?

Skaityti daugiau...

Sveikiname A.Kovaliovą, IIc klasės gimnazistę, laimėjusią II vietą rajono rusų kalbos olimpiadoje. Mokinei ruoštis padėjo rusų kalbos mokytojas A.Grišius.  

Gimnazijos bibliotekininkės atliko tyrimą, kaip skaito gimnazijos bibliotekoje mūsų gimnazistai.

Išrinko geriausiai skaitančias klases ir gimnazistus, kurie  labai mėgsta skaityti .

Kviečiame susipažinti 

Tyrimas : Gimnazistų skaitomumas 2018-19 m.m 

 Džiaugiamės turėdami tokį knygų mylėtojų  būrį.

Pažiūrėk ar tu esi čia  -  Geriausi gimnazijos bibliotekos skaitytojai

Geriausiu  skaitytoju tu irgi gali dar tapti - užeik į biblioteką ir perskaityk tau patikusią knygą .    

Antradienį (kovo 5 d.) IIb ir IIc klasių mokiniai turėjo galimybę Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teismo salėje pabendrauti su teisininkais – teisėjo padėjėja Rasa Vekteriene ir teisėju Robertu Povilaičiu.

Skaityti daugiau...

Srautinė muzikos pamoka „Kiekvienas yra menininkas, bet ne kiekvienas tą žino“ I klasių mokiniams vyks kovo 28 d. 13.00 val. Pamoką ves kompozitorius Vidmantas Bartulis. Projektą "Pamoka su kompozitoriumi/muzikologu" finansuoja Lietuvos kultūros taryba, įgyvendina VšĮ "Mano nata", projekto partneriai - Lietuvos kompozitorių sąjunga, Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacija, Lietuvos muzikos mokytojų asociacija.

Praėjusiais metais anglų kalbos mokytoja metodininkė Natalija Mulerova turėjo išskirtinę galimybę porą rudens mėnesių dalyvauti Mokytojų meistriškumo programoje JAV (TEA). Tuo metu ir užsimezgė labai graži draugystė bei bendradarbiavimas su JAV ambasada Vilniuje.

Skaityti daugiau...

Pirmąją pavasario dieną vyresniųjų klasių gimnazistai B. Ranauskas, G. Gužauskaitė, K. Sokolova, K. Kunickaitė ir S. Bendžiūtė vyko į Rietavo Lauryno Ivinskio gimnaziją, į IV-ąją komandinę lietuvių kalbos olimpiadą. Ši olimpiada skirta kalbininko Andriaus Ašmanto žymeniui laimėti bei paminėti lietuvių kalbos dienoms. Padėkos kalbą sakė šio kalbininko sūnus, prof. habil. dr. Leonas Vaidotas Ašmantas. Olimpiados metu mokiniai ne tik sprendė užduotis, kurias ruošė Klaipėdos universiteto profesoriai, bet ir klausėsi lektoriaus R. Skunčiko paskaitos „Ką ir kaip mums kalba literatūros kūrinys?“. Be to, gimnazistai turėjo paruošti trumpą prisistatymo programėlę ir ją pristatyti šešiolikai kitų mokyklų. Mūsų gimnazistai šiame konkurse dalyvavo pirmą kartą. Nors ir nelaimėjome, tačiau džiaugėmės turiningai praleistu laiku ir tikimės grįžti su pergale kitais metais. Dėkojame gimnazistus ruošusioms lietuvių kalbos mokytojoms: L.Liepinienei ir V.Galinskienei.

                                                                                                         Informavo dalyvė, trečiokė gimnazistė S.Bendžiūtė

Kovo pirmąją dieną, Šilutės H. Šojaus dvare, vyko lietuvių liaudies kūrybos konkurso “Tramtatulis” pirmasis etapas, kuriame mūsų gimnazijos mokinė Greta Šiaudvytytė pasakojo "Istoriją apie Omamą” Mažosios Lietuvos tarme. Gimnazistė buvo viena iš keleto laimėjusių rajoninį etapą ir kovo 23-ąją dieną dalyvaus antrajame regionų etape Klaipėdoje. Gretai padėjo ruoštis lietuvių kalbos mokytoja, šišioniškių tarmės puoselėtoja Vaida Galinskienė. 

 

Šią savaitę:                                                                             

2019 m. birželio 17 - 21 d.                                                             

Budinti klasė – Ia  klasės vadovas (ė) – Giedrė Pocienė      

                                                                                                                                              

  Sav.

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

●Radijo laida.

●Mokinių savivaldos posėdis po 3 pamokų 119 kabinete.

●Klasių seniūnų pasitarimas po 4 pamokų 119 kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl etatinio apmokėjimo 14.00 val. direktoriaus kabinete.

●Metodinių grupių pasitarimai dėl 2018-2019 m. m. analizės, pasiūlymai 2019-2021 m. ugdymo planui, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos, e dienyno. Laiką ir vietą suderina grupių pirmininkai. Protokolus ir pasiūlymus atnešti iki 15.00 val.

II.

●Istorijos valstybinis brandos egzaminas 8.45 val. sporto salėje.

● Mokytojų tarybos posėdis 13.00 val.217 kabinete.

● Direkcinės tarybos ir Darbo tarybos pasitarimas dėl etatinio apmokėjimo 15.00 val. direktorės kabinete.

III.

●PUPP lietuvių kalbos ir literatūros raštu II dalis 8.45 val. 111 kabinete.

●Vyksta dalykinės konsultacijos.

●Gimnazijos tarybos posėdis 12.00 val. direktoriaus kabinete.

●Mokytojų darbo krūvių aptarimas pagal atskirą grafiką.

IV.

●Vyksta dalykinės konsultacijos.

●Geografijos valstybinis brandos egzaminas 8.45 val. sporto salėje.

●Direkcinės tarybos pasitarimas 14.30 val. direktorės kab. (kviečiame mokinius ir mokytojus, kurie turi pasiūlymų ...)

V.

● PUPP matematikos 8.15 val. 113 kabinete.

●Mokslo metų užbaigimas I, III kl. pagal atskirą planą.

●Bendras kavos (arbatos) stalas mokytojų kambaryje.

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. BIRŽELIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos

Data

Atsakingi

I.

Renginiai, konkursai, susitikimai ir kt.

   

1.       

Socialinė-pilietinė veikla „H. Šojaus kapavietė tvarkymas“

3 d.

Laima Toliušienė

2.       

Seminaras „Mokesčių reforma, savarankiškai taupyti, investiciniai fondai, pensijos...“ 14.35 val. 217 kabinete.

5 d.

Laima Spirgienė

3.       

Praktinių mokymų 3 užsiėmimas

6 d.

Administracija

4.       

Praktinių mokymų 4 užsiėmimas

11 d.

Administracija

5.       

Respublikinis tautinių šokių kolektyvų festivalis „Šokim, trypkim 2019“

7 d.

Daiva Jakienė

Rita Kurpeikytė

6.       

Mokslo metų užbaigimo šventė

21 d.

Administracija

Klasių vadovai

7.       

Lūkesčių ir apsisprendimų diena II klasių gimnazistams

28 d.

Administracija

II klasių vadovai

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinė tarybos pasitarimas dėl praktinių mokymų pristatymų

5 d.

Laimutė Eglinskienė

Daiva Strazdauskienė

2.

KVĮ grupės pasitarimas.

5 d.

Diana Rumšienė

3.

Darbo grupės pasitarimas dėl e dienyno nuostatų rengimo

13 d.

Laimutė Eglinskienė

Alvydas Ežerinskis

4.

Metodinė tarybos pasitarimas dėl ugdymo plano rengimo

13 d.

Laimutė Eglinskienė

Daiva Strazdauskienė

5.

Metodinė tarybos pasitarimas dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašo rengimo

14 d.

Laimutė Eglinskienė

Daiva Strazdauskienė

6.

Direkcinės tarybos ir Darbo tarybos pasitarimas dėl darbo krūvių 2019-2020 m. m.

17 d.

Laima Spirgienė

7.

Mokytojų tarybos posėdis dėl kėlimo į aukštesnę klasę, pagrindinio ugdymo baigimo, pagrindinio išsilavinimo įgijimo

18 d.

Laima Spirgienė

8.

2019–2020 m. m. ugdymo plano svarstymas,  pasiūlymų teikimas

26 d.

Administracija

9.

Išvažiuojamasis mokytojų tarybos posėdis, seminaras „Tėviškės keliais“

27 d.

Laima Spirgienė

Kultūros komisija

10.

Darbo grupės pasitarimas dėl III klasių sudarymo

3 d.

Laimutė Eglinskienė

11.

Gerovės komisijos posėdis

7, 14, 21 d.

Daiva Jakienė

Daiva Peštenienė

12.

Mokinių savivaldos susirinkimai

3, 10, 17 d.

Daiva Jakienė,

13.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

3, 10, 17 d.

Daiva Jakienė

Klasių vadovai

seniūnai

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

1.       

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis ir mokyklinis brandos egzaminai

1 d.

Laima Spirgienė

Laimutė Eglinskienė

2.       

Biologijos valstybinis brandos egzaminas

4 d.

Laima Spirgienė

3.       

Fizikos valstybinis brandos egzaminas

10 d.

Laima Spirgienė

4.       

Matematikos valstybinis brandos egzaminas

14 d.

Laima Spirgienė

5.       

Istorijos valstybinis brandos egzaminas

18 d.

Laima Spirgienė

6.       

 Geografijos valstybinis brandos egzaminas

20 d.

Laima Spirgienė

7.       

PUPP matematikos

5 d.

Laimutė Eglinskienė

8.       

Projektinių darbų pristatymas III kl.

12 d.

Laimutė Eglinskienė

Regina Zapustaitė

9.       

Mokytojų savianalizės lapų pildymas

Iki 20 d.

Laima Spirgienė

10.   

Atviros pamokos

Visą mėn.

Administracija

Metodinė taryba

11.   

I-IV kl. pamokų stebėsena pagal vidaus įsivertinimo uždavinius

Visą mėn.

Administracija

12.   

Neformalaus ugdymo veiklos stebėsena

Visą mėn.

Daiva Jakienė

13.   

Individualios konsultacijos II kl. mokiniams dėl individualių ugdymo(si) planų

Visą mėn.

Diana Rumšienė, klasių vadovai, Daiva Jakienė

14.   

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki 10 d.

Klasių vadovai

15.   

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki 15 d.

Daiva Peštenienė

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas