Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

Šią savaitę:                                                                                                                              

2020 m. sausio 27-31 d.                                                                             KEIČIAMAS PAMOKŲ LAIKAS IR PAMOKŲ TVARKARAŠČIAI!

Budinti klasė – IIa,  klasės vadovas (ė) – Giedrė Pocienė                               

  Sav.

diena

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

· Mokinių savivaldos pasitarimas po 4 pamokų 109 kabinete.

· Direkcinės tarybos pasitarimas 9.00 val. direktoriaus kabinete.

· Padėkos pertrauka po 3 pamokų direktoriaus kabinete. Dalyvauja rajono mokinių matematikos olimpiados prizininkai ir mokytojos: Audronė Vaičiulionytė, Zina Valužienė.

· Susitikimas su Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos atstovais per 6 pamoką 126 kabinete. Dalyvauja IV klasių mokiniai.

II.

· Rajono mokinių meninio skaitymo konkursas 14.00 val. F. Bajoraičio bibliotekoje.

· Padėkos pertrauka po 2 pamokų direktoriaus kabinete. Dalyvauja rajono mokinių lietuvių k. olimpiados prizininkai ir mokytojos: Vaida Galinskienė, Lina Liepinienė.

· Padėkos pertrauka po 3 pamokų direktoriaus kabinete. Dalyvauja Respublikinio konkurso „Mano angelas sargas“ laimėtojai ir mokytoja Nijolė Titienė.

· Klasių seniūnų pasitarimas po 4 pamokų 109 kabinete.

III.

· Mokyklinė rusų kalbos olimpiada per 3, 4 pamokas 125 kabinete.

· Susitikimas su organizacijos „Kalba.Lt“ atstovais per 7 pamoką 126 kabinete.

IV.

· Rajono mokinių vokiečių kalbos olimpiada 10.00 val. 217, 306, 308 kabinetuose.

· Pamoka „Vydūnas. Gyvenimas, mirtis ir kas toliau..." per 4 pamoką gimnazijos bibliotekoje. Dalyvauja IIb klasė.

· Direkcinės tarybos pasitarimas 14.00 val. direktoriaus kabinete (kviečiame mokinius ir mokytojus prie  kavos puodelio, kurie turi pasiūlymų, problemų ir kt. ...).

· Gimnazijos tarybos posėdis 15.00 val. direktoriaus kabinete.

V.

· Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas. Dalyvauja: I kl. 9.00 – 11.00 val., II kl. 11.30 – 13.30 val. (pagal atskirą sąrašą) 214, 305 kabinetuose.

· Repeticija „Teatralizuotas Nepriklausomybės akto pasirašymas“ po 4 pamokų 219 kabinete. Dalyvauja IV klasių vaikinai.

·  Rajono mokinių fizikos olimpiada 10.00 val. Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje.

· Bendras kavos (arbatos) stalas po 4 pamokų mokytojų kambaryje.

Direkcinės tarybos ir dalykų mokytojų pasitarimas  dėl kiekvieno mokinio pažangos ir pasiekimų aptarimo, etato sandaros vykdymo direktoriaus kabinete pagal atskirą grafiką. Mokytojų tarybos posėdis numatomas vasario 5 d. 12.40 val. 217 kabinete.

 

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2020 M. SAUSIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Atsakingi

I.

Veiklos ir tradiciniai renginiai

   

1.       

Meninio skaitymo konkursas

16 d.

J. Ežerinskė

2.       

Laisvės gynėjų diena. Visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

13 d.

L. Toliušienė

3.       

Projektas „Atvira gimnazija“

7-25 d.

Administracija, metodinė taryba, mokinių savivalda

4.       

Projekto „Nacionalinė ekspedicija“ pristatymas

10 d.

L. Eglinskienė

III klasių vadovai

5.       

,,Viešumo tribūna“ (dalyvauja 5 mokinių savivaldos nariai)

 28 d.

L. Spirgienė,

L. Eglinskienė

6.       

„Viešumo tribūna“ su aptarnaujančiu personalu

3 d.

L. Spirgienė,

 A. Petrošius

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinių grupių užsiėmimai:

 

 

1.1.

Metodinių grupių pasitarimai dėl 2020 m. mokytojų kvalifikacijos kėlimo programos

3 d.

L. Eglinskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.2.

Metodinių grupių 2019 m. veiklos analizė, 2020 m. veiklos planavimas.

7 d.

L. Eglinskienė, D. Strazdauskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.3.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl rezultatų gerinimo planų refleksijos

15 d.

L. Spirgienė,

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

1.4.

Mokyklinių olimpiadų rezultatų analizė

30 d.

L. Eglinskienė, D. Strazdauskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.5.

Bandomųjų valstybinių brandos egzaminų analizė

30 d.

L. Eglinskienė, D. Strazdauskienė, metodinių grupių pirmininkai

2.

Direkcinės tarybos pasitarimai:

   

2.1.

Dėl vidaus įsivertinimo

 2 d.

L. Spirgienė

2.2.

Direkcinės tarybos posėdžiai dėl 2020 m. veiklos plano, informacijos viešinimo

 3 d.

L. Eglinskienė,

A. Ežerinskis

2.3.

I kl.  mokinių pasiekimų vertinimas (pusmečio  pažymių analizė)

28 d.

L. Eglinskienė, klasių vadovai

2.4.

II kl.  mokinių pasiekimų vertinimas (pusmečio  pažymių analizė)

 29 d.

L. Eglinskienė, klasių vadovai

2.5.

III kl.  mokinių pasiekimų vertinimas (pusmečio  pažymių analizė)

30 d.

L. Eglinskienė, klasių vadovai

2.6.

IV kl.  mokinių pasiekimų vertinimas (pusmečio  pažymių analizė)

31 d.

L. Eglinskienė, klasių vadovai

3.

Kiti pasitarimai ir susirinkimai:

 

 

3.1.

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

8, 15, 22, 29 d.

D. Jakienė

3.2.

Mokinių savivaldos susirinkimai

6, 13, 20, 27 d.

D. Jakienė

3.3.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

7, 14, 21, 28 d.

D. Jakienė, klasių vadovai

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

 1.  

Brandos darbo pasirinkimas III klasių gimnazistams

Iki 15 d.

L. Eglinskienė,

III klasių vadovai

 1.  

Bandomasis valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas

14 d.

L. Eglinskienė,

 J. Ežerinskė

,

 1.  

Rajoninė biologijos olimpiada

Tikslinama

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

 1.  

Rajoninė Chemijos olimpiada

10 d.

L. Eglinskienė,

D. Jokšienė

 1.  

Rajoninė Fizikos olimpiada

Tikslinama

L. Eglinskienė,

Z. Sirtautas

 1.  

Rajoninė anglų kalbos olimpiada

 d.

L. Eglinskienė,

K. Sodonienė

 1.  

Mokyklinė rusų kalbos olimpiada

 d.

L. Eglinskienė,

R. Zapustaitė

 1.  

Bandomasis valstybinis matematikos egzaminas

Tikslinama

L. Eglinskienė,

N. Rievaltienė

 1.  

Sutarties priedo aptarimas ir pildymas

Iki 31 d.

Klasių vadovai

 1.  

Pirmojo pusmečio ataskaitos

Iki 31 d.

L. Eglinskienė, klasių vadovai

 1.  

Mokytojų tarybos posėdis (pamokų nebus)

02-3 (10) d.

L. Spirgienė

 1.  

III ir IV kl.  mokinių srautinė pamoka „Pirmojo pusmečio rezultatų, klasės veiklos ataskaita“

Vasario mėn.

D. Jakienė, klasių vadovai, seniūnai

 1.  

I ir II kl.  mokinių srautinė pamoka „Pirmojo pusmečio rezultatų, klasės veiklos ataskaita“

Vasario mėn.

D. Jakienė, klasių vadovai, seniūnai

 1.  

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki 10 d.

Klasių vadovai

 1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki 15 d.

D. Peštenienė

 1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

L. Eglinskienė

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas