Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

Kviečiame mokinius į susitikimus su JAV universitetų atstovais.

Skaityti daugiau...

Gimnazijos mokytojus su Mokytojų diena sveikina ir  gimnazijos bibliotekoje  eksponuojamą Karpinių parodą Jiems skiria 

buvusi mokyklos mokytoja, tautodailininkė, „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatė 2005 m.

Rūta Emigart Čiuželienė

 

 Susitikimas su Rūta Emigart Čiuželiene  įvyko spalio 16d.

Visą parodą galite pamatyti čia 

 

Informacija gimnazistams ir jų tėvams apie profesijos pasirinkimo ypatumus.

Informaciją ruošė Daiva Jakienė. Parsisiųsti pranešimą.

Gimnazijos bibliotekoje eksponuojama

II klasių gimnazistų sukurtų mozaikų paroda 

 

Sugrįžkit su džiaugsmu

į savo  klasę.

Dalinkit šypseną

Visiems aplinkui.

Ir suolo draugą

Tartum brolį, sesę

Pajuskit širdimi

Ir rankom apkabinkit..

Su mokslo metų pradžia

Skaityti daugiau...

 

Mokslo ir žinių dienos šventė vyks rugsėjo 2 d. 10.00 val. gimnazijos kieme.

 

Mieli gimnazistai ir mokytojai,

gyvenkim džiugiai amžinos jaunystės šaly.

Tegu niekada neišsenka aukštų minčių ir troškimų šaltiniai.

Tegu šviesiomis spalvomis pražysta kiekvienas rytas ir be šalnų

priartėja vakaras.

Tegu 2019-2020 m. m. Jums būna sėkmingi.

 

Šilutės pirmosios gimnazijos administracija

Šiais metais Šilutės pirmoji gimnazija ir Halepageno gimnazija Bukstehudėje mini Trisdešimties metų jubiliejų. Gimnazijoje organizuotos tarptautinių mainų projektus menančios parodos, taip pat eksponuota Goethe‘s instituto paroda „Vokietijos miestai ir kraštovaizdis“. Šiuo metu dar galima pamatyti mokinių kurtus stendus tema „Kelias ir kelionės“. Mainų metu mus aplankė dvidešimt vienas gimnazistas su vadovais I.Schleinitz ir H.Hausmann  bei septyni draugijos „Lietuva-Vokietija“ nariai (tarp jų - pirmasis mainų koordinatorius W.Reichel).

Skaityti daugiau...

Gimnazijos bibliotekininkės atliko tyrimą, kaip skaito gimnazijos bibliotekoje mūsų gimnazistai.

Išrinko geriausiai skaitančias klases ir gimnazistus, kurie  labai mėgsta skaityti .

Kviečiame susipažinti 

Tyrimas : Gimnazistų skaitomumas 2018-19 m.m 

 Džiaugiamės turėdami tokį knygų mylėtojų  būrį.

Pažiūrėk ar tu esi čia  -  Geriausi gimnazijos bibliotekos skaitytojai

Geriausiu  skaitytoju tu irgi gali dar tapti - užeik į biblioteką ir perskaityk tau patikusią knygą .    

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2020 M. VASARIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Atsakingi

I.

Veiklos

   

1.       

Paroda gimnazijoje. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus parengta paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“.

10 d.

L. Toliušienė

2.       

Integruotas renginys, skirtas Vasario 16 d.

14 d.

Administracija, istorijos mokytojai

3.       

Abiturientų „Protų kovos“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

14 d.

D. Strazdauskienė, IV klasių vadovai

4.       

Šimtadienio šventė „Būkite sveiki ir laimingi“

14 d.

D. Jakienė, III ir IV klasių vadovai

5.       

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas ir „Lietuvininkų vilties“ premijos įtekimas

16 d.

J. Ežerinskė,L. Toliušienė,R. Kurpeikytė

6.       

Projektas „Atvira gimnazija“

1-28 d.

Administracija, metodinė taryba, mokinių savivalda

7.       

Prisiminimų popietė, skirta buvusiai gimnazijos direktorei Romualdai Dobranskienei

29 d. 12.00 val.

L. Spirgienė

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinių grupių užsiėmimai:

 

 

1.1.

Veiklos planavimo kūrimo darbo grupės pasitarimas

 3 d.

L. Spirgienė, metodinių grupių pirmininkai

1.2.

 Mokytojų tarybos posėdis dėl pirmojo pusmečio rezultatų analizės

5 d.

L. Spirgienė

1.3.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl kolegialaus bendradarbiavimo.

12 d.

L. Eglinskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.4.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl protų kovų pagal dalykines programas.

21 d.

L. Eglinskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.5.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl bandomųjų valstybinių brandos egzaminų.

26 d.

L. Eglinskienė, metodinių grupių pirmininkai

2.

Direkcinės tarybos pasitarimai:

   

2.1.

Dėl vidaus įsivertinimo

13 d.

L. Spirgienė

2.2.

Grįžtamoji patikra po pusmečio su I – IV klasių vadovais ir dalykų mokytojais

Iki 7 d.

L. Spirgienė

2.3.

Grįžtamoji patikra po pusmečio su I – IV klasių mokiniais

11- 15 d.

L. Spirgienė

3.

Kiti pasitarimai ir susirinkimai:

 

 

3.1.

Mokytojų susirinkimai dėl patyriminio ugdymo

18 d.

D. Rumšienė

3.2.

I, II, III, IV klasių mokinių tėvų susirinkimai

  11 d.

Administracija, klasių vadovai, dalykų mokytojai

 

IV klasių mokinių tėvų susirinkimai

 12 d.

Administracija, klasių vadovai, dalykų mokytojai

3.3.

II klasių vadovų pasitarimas dėl mokinių ugdymo(si) rezultatų ir tolesnės veiklos

12 d.

L. Eglinskienė

3.4.

Gerovės komisijos posėdis.

12, 26 d.

D. Jakienė

3.5.

Mokinių savivaldos susirinkimai

3, 10, 24 d.

D. Jakienė,

3.5.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

4, 11, 25 d.

D. Jakienė,

3.6.

I-IV kl. srautiniai mokinių susirinkimai „Pirmojo pusmečio klasės veiklos ataskaita“

6-14 d.

D. Jakienė, klasių vadovai, seniūnai

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

 1.  

Neformaliojo švietimo tvarkaraščio tikslinimas ir tvirtinimas pasibaigus I-ajam pusmečiui

Iki 8 d.

D. Jakienė

 1.  

Matematikos bandomasis egzaminas

17 d.

L. Eglinskienė,N. Rievaltienė

 1.  

Užsienio kalbų lygio nustatymo testai

Tikslinama

L. Eglinskienė, užsienio kalbų metodinė grupė

 1.  

Mokyklinė istorijos olimpiada

12 d.

L. Eglinskienė

 1.  

Rajono mokinių istorijos olimpiada

26

L. Eglinskienė, istorijos mokytojai

 1.  

Rajono mokinių rusų k. olimpiada

Tikslinama

L. Eglinskienė, rusų k. mokytojai

 1.  

PUPP lietuvių k. temų ir potemių pasirinkimas

Iki 7 d.

L. Eglinskienė, lietuvių k. mokytojai

 1.  

II klasių mokinių supažindinimas su lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijomis

Iki 10 d.

L. Eglinskienė, lietuvių k., matematikos mokytojai

 1.  

Lietuvių kalbos įskaitos temų pasirinkimas

Iki 20 d.

L. Eglinskienė, lietuvių k. mokytojai

 1.  

Individualios konsultacijos II kl. mokiniams dėl individualių ugdymosi planų

Visą mėn.

D. Rumšienė, klasių vadovai, D. Jakienė

 1.  

Kolegialus bendradarbiavimas stebint ir aptariant kolegų pamokas

Visą mėn.

Metodinė taryba

 1.  

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki vasario

10 d.

Klasių vadovai

 1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki vasario

15 d.

D. Peštenienė

 1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

L. Eglinskienė

Šią savaitę:                                                                                                                              

2020 m. vasario 24– 28 d.                                                                           

Budinti klasė – IIIa,  klasės vadovas (ė) – Lina Liepinienė                             

  Sav.diena

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

· Mokinių savivaldos pasitarimas po 4 pamokų 109 kabinete.

· Direkcinės tarybos pasitarimas 9.00 val. direktoriaus kabinete.

· Padėkos pertrauka po 2 pamokų direktoriaus kabinete. Dalyvauja rajono mokinių rusų k. olimpiados prizininkai ir mokytoja Genovaitė Bučinskienė.

· Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temų tvirtinimas.

II.

· Padėkos pertrauka po 3 pamokų direktoriaus kabinete. Dalyvauja Jolita Ežerinskė, Rita Kurpeikytė, Laima Toliušienė.

· Rajono mokinių istorijos olimpiada 10.00 val. 217, 303, 306, 308, 310 kabinetuose. Pamokos vyks: chemijos – 110 kab., biologijos  – 222 kab., ekonomikos IIc kl. – 126 kab.

· Rajono mokinių technologijų olimpiada 10.00 val. Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje.

· Klasių seniūnų pasitarimas po 4 pamokų 109 kabinete.

· Užgavėnės. Blynų ir uogienių degustacija po 4 pamokų 033 kabinete.

III.

· Anglų kalbos klausymo, skaitymo, rašymo testas II kl. per 2, 3 pamokas: IIa – 112 kab., IIb – 110 kab., IIc – 222 kab.

· Viešumo tribūna po 4 pamokų direktoriaus kabinete. Dalyvauja Gimnazijos tarybos mokiniai.

· Direkcinės tarybos pasitarimas dėl projekto „Erdvės“ 9.00 val. direktoriaus kabinete.

IV.

 

· Rusų kalbos klausymo, skaitymo, rašymo testas II kl. per 3, 4 pamokas: IIa – 124 kab., IIb – 224 kab., IIc – 225 kab.

· Bandomasis fizikos VBE per 1, 2, 3 pamokas 310 kab.

· Mokyklinė dailės olimpiada per 5 – 8 pamokas 112 kabinete.

· Susitikimas su sportininkais: Ia, IIa per 5 pamoką 126 kab., IIb, IIIb per 6 pamoką sporto salėje.

· Direkcinės tarybos pasitarimas 14.00 val. direktoriaus kabinete (kviečiame mokinius ir mokytojus prie  kavos puodelio, kurie turi pasiūlymų, problemų ir kt. ...).

V.

· Regioninė ekonomikos olimpiada 10.00 val. 308, 217 kabinetuose.

· Direkcinės tarybos pasitarimas dėl Kovo 11 d. renginių 9.00 val. direktoriaus kabinete. Dalyvauja socialinių mokslų ir kt. mokytojai, kurie turi pasiūlymų.

· Nacionalinis diktantas 10.45 val. 225 kabinete.

· Bendras kavos (arbatos) stalas po 4 pamokų mokytojų kambaryje.

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas