Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo.

Pirmųjų ir antrųjų gimnazijos klasių mokiniai minėjo Žemės dieną. Jie varžėsi, kas geriau žino  pasaulio valstybes ir moka jas tiksliai ir greitai sužymėti kompiuterinėje programoje Seterra. 

Informavo ir fotografavo S.Ranauskas

Gimnazijoje vyksta tradicinis renginių ciklas, skirtas Žemės dienai paminėti. Pirmokai gimnazistai dalyvavo protmūšyje, ateinančią savaitę startuos "Žalioji palangė", gimnazijos bibliotekoje surengta paroda "Pasaulio medis", koridorių stenduose buvo galima paskaityti rusų kalba apie Lietuvos gamtą,  gimnazijoje viešėjo JAV ambasados atstovai ir pasakojo gimnazistams apie nacionalinius parkus, per informacinių technologijų pamokas ruošiami plakatai apie gamtos saugojimą.  

Fotografavo S.Ranauskas

Gimnazijoje vyko mokymai rajono aktyviausiems mokiniams "Lyderių laikas 3". Pirmajai gimnazijai atstovavo B.Marozas, M.Metrikytė, E.Bernotaitė ir U.Bertašiūtė. 

Skaityti daugiau...

 

Kiekvienais metais kovo 22 dieną visame pasaulyje švenčiama Pasaulinė vandens diena. Šios dienos tikslas yra skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę svarbą kiekvienam iš mūsų. 2019 m. Pasaulinės vandens tema  - „Nepalikime nė vieno be geriamojo vandens“.

Skaityti daugiau...

Rodytas praėjusiais metais, šiemet sugrįžta su naujais aktoriais, šokėjais, dainininkais. Jei dar nematėte, kviečiame! Jei matėte - ateikite vėl! Šalia aktų salės galėsite pasigrožėti 2003 - 2018 m.m. teatro studijos "Dryžuotasis šalikas" spektaklių afišomis, nuotraukomis. Palikite mums atsiliepimą!

Sveikiname antrokę gimnazistę J.Skalauskaitę, užėmusią rajono anglų kalbos olimpiadoje I vietą. Mergina ruošiasi dalyvauti respublikinėje anglų kalbos olimpiadoje. Džiaugiamės gimnazistės pasiekimais ir dėkojame ruošusiai anglų kalbos mokytojai K.Sodonienei. 

Sveikiname rajono geografijos olimpiados prizinių vietų laimėtojus - R.Mikužytę (III vieta) ir A.Žulį (II vieta). Gimanzistus paskatino ir ruošė geografijos mokytojas S.Ranauskas. 

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. BALANDŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Veiklos

Data

Atsakingi

I.

Renginiai, konkursai, susitikimai ir kt.

 

 

1.       

Šilutės mecenato H. Šojaus pagerbimas

1 d.

Vaida Galinskienė,

 Giedrė Pocienė

2.       

Praktinių mokymų 2 užsiėmimas

9 d.

Administracija

3.       

Konferencija Johanas Gotfrydas Herderis „Žmonių visuomenę sudaro spalvinga unikalių asmenybių gausa ir tautų įvairovė. Kiekviena jų turi buvimo teisę“ 

19 d.

Laima Spirgienė, socialinių mokslų grupė

4.       

Srautinė kalbėjimo pamoka III klasių mokiniams

17 d.

Lietuvių kalbos metodinė grupė

5.       

Srautinė kalbėjimo pamoka I klasių mokiniams

19 d.

Lietuvių kalbos metodinė grupė

6.       

Geografijos konkursas „Setera“ I, II klasių gimnazistams

3 d.

Saulius Ranauskas

7.       

Interaktyvių priemonių pristatymas

3 d.

Laimutė Eglinskienė

8.       

Projektinių darbų pristatymas III kl.

30 d.

Laimutė Eglinskienė, Regina Zapustaitė

9.       

Praktiniai seminarai abiturientams dėl stojimo į aukštąsias mokyklas

10 – 30 d.

Daiva Jakienė

10.   

Pasiruošimas tarptautiniam jaunimo mainų projektui su Bukstehudės gimnazija

Visą mėn.

Jolita, Alvydas Ežerinskiai

11.   

Hugo Šojaus kapavietės ir evangelikų liuteronų kapinių tvarkymas

 

1-30 d.

Daiva Peštenienė, klasių vadovai

12.   

Tarptautinė šokių diena

 

29 d.

Daiva Jakienė, Rita Kurpeikytė

13.   

Išvyka į studijų muges ir atvirų durų dienas aukštosiose mokyklose

 

Bus tikslinama

Daiva Jakienė

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Grįžtamoji patikra „Individuali mokinio pažanga“

3-6 d.

Laimutė Eglinskienė, VGK

2.

Tėvų, mokinių, mokytojų susitikimai „Individuali vaiko pažanga“

4 d.

Administracija

3.

Vasaros stovyklos „Gamtamokslis“ projekto rengimas

Iki 12 d.

Daiva Jakienė

4.

Mokytojų apskritojo stalo diskusija „Motyvuojančios veiklos pamokoje“ .Seminaro medžiagos taikymas.

25 d.

Metodinė taryba

5.

2019–2020 m. m. ugdymo plano svarstymas,  pasiūlymų teikimas

 

26 d.

Administracija

6.

II klasių vadovų pasitarimas dėl mokinių ugdymo(si) rezultatų ir tolesnės veiklos

3 d.

Laimutė Eglinskienė

7.

Gerovės komisijos posėdis

11, 18 d.

Daiva Jakienė, Daiva Peštenienė

8.

Mokinių savivaldos susirinkimai

1, 8, 15, 29  d.

Daiva Jakienė,

9.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

1, 8, 15, 29  d.

Daiva Jakienė, klasių vadovai, seniūnai

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

 1.  

ESPAD tyrimas Ia kl.

10 d.

Daiva Peštenienė,

Giedrė Pocienė

 1.  

PUPP lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu)

Pagal grafiką

Laimutė Eglinskienė

 1.  

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita (pagal atskirus grafikus).

Pagal grafiką

Laimutė Eglinskienė

 1.  

Anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas žodžiu

24, 25 d.

Laima Spirgienė

 1.  

Atviros pamokos

Visą mėn.

Administracija, metodinė taryba

 1.  

I-IV kl. pamokų stebėsena pagal vidaus įsivertinimo uždavinius

Visą mėn.

Administracija

 1.  

 

 

 

 1.  

Neformalaus ugdymo veiklos stebėsena

Visą mėn.

Daiva Jakienė

 1.  

Individualios konsultacijos II kl. mokiniams dėl individualių ugdymo(si) planų

Visą mėn.

Diana Rumšienė, klasių vadovai, Daiva Jakienė

 1.  

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki vasario

10 d.

Klasių vadovai

 1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki vasario

15 d.

Daiva Peštenienė

 1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

Laimutė Eglinskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šią savaitę:                                                                                                                               

2019 m. balandžio 15-19 d.     

Budinti klasė Ib, klasės vadovas - A.Grišius                                                                                                                  

 

  Sav.

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

● Radijo laida 8.55 val.

● Metodinės tarybos pasitarimas dėl renginio „Karjeros potvynis“ po 3 pamokų pavaduotojų kabinete.

●Mokinių savivaldos posėdis po 3 pamokų 119 kabinete.

●Klasių seniūnų pasitarimas po 4 pamokų 119 kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl renginio „Karjeros potvynis“ 9.00 val. direktorės kabinete.

●Spektaklis „Įsilaužėlis“ nemokamai 14.00 val. Šilutės kultūros ir pramogų centre.

●Bus vykdoma spintelių patikra.

II.

●IV klasių vadovų pasitarimas dėl paskutinio skambučio, Brandos dienos, vadovų atostogų ir kt. po 7 pamokų direktorės kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl konferencijos „Johanas Gotfrydas Herderis ir Herderio gimnazijos palikimas“ po 3 pamokų direktorės kabinete.

III.

●Kintų skyriaus patikra.

●Tarptautinio mainų projekto dalyvių pasitarimas po 3 pamokų 219 kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl bendradarbiavimo jubiliejaus su Halepageno gimnazija per 4 pamoką direktorės kab.

IV.

 

●“Karjeros potvynis“ pagal atskirą grafiką.

● Direkcinės tarybos pasitarimas 14.30 val. direktorės kab. (kviečiame mokinius ir mokytojus, kurie turi pasiūlymų ...).

V.

Konferencija Johanas Gotfrydas Herderis ir Herderio gimnazijos palikimas“ 10.00 val. aktų salėje.

●Bendras kavos (arbatos) stalas po 3 pamokų mokytojų kambaryje.

 

 • Mokinių atostogos (Velykų) nuo 04-23 iki 04-26. Pravesti saugaus elgesio instruktažą „Saugok save ir šalia esantį“.
 • Anglų kalbos valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis vyks balandžio 24, 25, 26 dienomis.
 • Abiturientams papildomos pavasario atostogos nuo 04-29 iki 04-30 d. Pamokos prasidės 05-02.

 

 

 

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas