Mus aplankė buvusi gimnazistė Irena (Irena Upė). Ji praėjusiais metais savanoriškai kūrė muziką trijų mokyklų bendram spektakliui.

Irena pasidalino mintimis apie gimnaziją: „Šią mokyklą lankiau 12 metų. Buvau paskutinė karta, čia praleidusi tokį ilgą laiką. Kokie gražūs prisiminimai! Ši vieta man buvo mano “dirbtuvės”, kur aš augau, mokiausi ir įgyvendinau savo troškimus. Tos “dirbtuvės” - pamatas to, kas esu. Baigiau politikos mokslų magistrą, daug keliavau. Šiuo metu prodiusuoju ir profesionaliai kuriu muziką bei ją atlieku. Esu įkūrusi muzikos ir vokalo studiją Klaipėdoje, kur žmonės ateina mokytis dainuoti. Ir visa tai vainikuoja mano Mokytojai ir Mokykla, kur aš turėjau galimybę ne tik įgyti išsilavinimą, bet ir ugdyti savo talentus bei laisvai išreikšti save mokyklos siūlomose meno veiklose. O svarbiausia - čia aš išmokau būti drąsi, nes buvau priimta ir mylima. Visada būsiu dėkinga.“

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas