Dalijamės mūsų dviejų gimnazistų mintimis apie gimnaziją. Pasirinkę skirtingas profesijas jiedu kuria muziką, ją atlieka kartu.

Daina apie kovą su savimi: https://www.youtube.com/watch?v=H37RkMcmGns

Naujausia daina, įkvėpta baigiamojo spektaklio: https://www.youtube.com/watch?v=PSyPGFF4n7Q

 

Nedas Aleksandrovas: „Pirmąją gimnaziją baigėme 2017 metais. Tai buvo puikus metas tobulėti visomis prasmėmis ir, žinoma, kovoti prieš save, kai kartais pritingime siekti aukštesnių rezultatų, nei galėtume. Apie tai kalbame ir dainoje, kurią įrašėme.“

Nedas save atrado, kai atsitiktinai užėjo į pavaduotojos Daivos Jakienės kabinetą, kuriame vyko mokinių savivaldos susirinkimas. Jis buvo paragintas prisidėti prie kūrybinio proceso organizuojant renginį.

‚‚Po renginio supratau, kad noriu eiti scenos artisto keliu ir pradėjau gilintis į vaidybos mokslus. Nuo mažens grojau mušamaisiais Vyganto Stoškaus įkurtoje jaunimo grupėje, kurios vokalistė buvo Elina. Scena man neatrodė svetima. Tačiau vesdamas renginį privalėjau „išlipti iš savo komforto zonos“, kad suprasčiau, jog tai mano gyvenimo ,,varikliukas‘‘. Todėl baigiau aktorinio meistriškumo studijas ir toliau einu šiuo keliu. Tad visus raginu nebijoti pakovoti prieš patį save, kad ir kokia tai veikla bebūtų. Matematika? Sportas? Kalbos? Galbūt kiek pasistengę, save atrasite ten, kur net neįsivaizdavote!“

Elinos Vaitelytės mintys: „O kaip gera prisiminti mokyklos laikus! Vienareikšmiškai tai buvo pats ypatingiausias laikas! Tai ta vieta, į kurią buvo be galo gera eiti, nes tiek nuoširdžiai besišypsančių veidų vienoje vietoje vargu ar kur kitur surasi. Tai buvo ta vieta, kurioje visada jausdavausi įvertinta, nes mokytojai ten irgi ypatingi. Visi. Iki vieno. Nuostabiausi žmonės, kurie skatino, augino, palaikė, o svarbiausia - Jie tikėjo. Visas laikas, praleistas mokykloje, buvo maksimaliai turiningas. Visos laisvos pertraukos būdavo praleistos mylimos pavaduotojos Daivos Jakienės kabinete bei pas gerbiamą mokytoją Vygantą Stoškų mūsų muzikos kambarėlyje. Bet, kad ir kaip man buvo gera lipti ant scenos, vesti renginius, dainuoti, muzikuoti, širdis visgi mane nuvedė į veterinariją ir šiuo metu mėgaujuosi galėdama padėti tiems, kuriems meilės ir rūpesčio reikia labiausiai. Na, bet, žinoma, muzika buvo ir bus visada šalia, tad mano visas laisvas laikas yra leidžiamas studijoje, prie mikrofono.“

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas