Tarptautinės teatro dienos proga gimnazijos „Dryžuotojo šaliko“ teatro studija sveikina savo buvusius, esamus ir būsimus aktorius bei žiūrovus! Kviečiame prisiminti gimnazijos scenoje kurtus spektaklius ir ekrane rodytus filmus - afišose likę mūsų neišdildomi prisiminimai... Ir nors šiemet spektaklio premjera buvo pjesės skaitymai virtualiai, mes tikimės dar susitikti ir tikroje scenoje!

Kadangi spektaklių įrašų neturime (jie yra "gyvi" ir nepakartojami), prisiminkime seną gerą klasiką, kur vaidino mūsų bendruomenės nariai (rasite ir klaidų, tačiau už šį darbą operatorius pelnė I laipsnio diplomą): https://www.youtube.com/watch?v=q5EXrjhKVnQ

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas