„Ic mokiniai, rašydami atsiliepimus apie antrokių pristatytus pranešimus, dėkojo antrokėms gimnazistėms. Sakė, kad buvo verta klausytis, nes įgavo drąsos, išgirdo šaunių patarimų ir prašė, kad būtų daugiau tokių pamokų“, - įspūdžiais dalijosi lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jovita Kiaupienė. Panašių atsiliepimų išgirdo ir Ia bei Ib mokytojos Jolita Ežerinskė ir Vaida Galinskienė. Antrųjų gimnazijos klasių mokiniai neseniai laikė PUPP viešojo kalbėjimo įskaitą ir mokytojos Lina Liepinienė bei Lijana Venckienė pasiūlė geriausių pranešimų autoriams juos ir pristatyti pirmokams. IIa  gimnazistės Vytautė Kubaitytė, Kotryna Stankutė, Kornelija Suchodimcova, IIb Lukrecija Lazaraitytė ir Greisė Butkutė bei Izabelė Sudeikytė ir  IIc Emilija Dambrauskaitė bei Rugilė Kasiliauskaitė pasidalijo savo patirtimi, kaip ruošėsi viešajai kalbai, kodėl naudingas yra kalbėjimo planas, kokios trukmės viešoji kalba, kokia turi būti struktūra, kaip pasirenkama tema bei kūriniai. Nors klausimus pirmokai uždavė nedrąsiai, tikimės, kad kitąmet jie jau irgi galės pristatyti geriausius savo pranešimus ir pratęs gražią „Mokinys - mokiniui“ tradiciją.    

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas