Lapkričio 23- oji - Lietuvos kariuomenės diena.Paskelbus Lietuvos valstybės atkūrimą 1918 vasario 16 d., pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, 1918 lapkričio 23 d. pradėta kurti Lietuvos kariuomenė (ministras pirmininkas A. Voldemaras pasirašė įsakymą Nr. 1, kuriuo įkūrė Apsaugos Tarybą). Pirmieji Lietuvos kariai buvo savanoriai, ginę Lietuvos nepriklausomybę nuo Sovietų Rusijos, Lenkijos ir bermontininkų.
Kariuomenės dienos proga gimnazijoje III aukšte eksponuojamos Vytauto Didžiojo karo muziejaus kilnojamos parodos: "TARP ŽEMĖS IR DANGAUS. Lietuvos karinė technika 1918 -1940 m." ir "Šarvuoti traukiniai".
Šią savaitę istorijos pamokos parodoje vyks 10, 12 klasėms pagal ugdymo programą.
Kitą savaitę paroda bus eksponuojama gimnazijos I aukšte.
Kviečiami visi gimnazistai susipažinti su parodoje eksponuojama medžiaga.

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas