Gimnazijoje viešėjo LMAJ  (Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos) studentai, kurie pristatė studijų programas, pasidalijo savo patirtimi. Ypač įdomios fotografijos buvo pristatant Jaunųjų vadų mokymų kursus. Gimnazistai domėjosi ir generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, VSAT Pasieniečių mokyklos, Lietuvos policijos mokyklų veiklomis bei įstojimo sąlygomis. Dėkojame mūsų buvusiai abiturientei D.M. Jasaitei ir pavaduotojai D.Jakienei už iniciatyvą. O norintiems sužinoti, kas yra "Brabander", teks tapti Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos pirmakursiais.

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas