Europarlamentaro Liudo Mažylio kvietimu istorijos mokytoja metodininkė Laima Toliušienė praėjusią savaitę lankėsi Europos parlamente Briuselyje.

Mokytojai iš Lietuvos lapkričio 29 – gruodžio 3 dienomis lydimi gido lankėsi Berlyne, Atverpene, Briuselyje, Liuksemburge. Europos Parlemente įvyko susitikimas su europarlamentarais Rasa Juknevičiene ir Liudu Mažyliu. Vizito metu buvo aptartos Europos aktualijos, darbas frakcijose ir komitetuose. Mokytojai įgytomis žiniomis dalysis su mokiniais ir mokytojais.

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas