Gyvenimas gimnazijoje visada yra neramus. Praėjusią savaitę visi gimnazistai dalyvavo visuotinėje A.Jurgelevičiaus istorijos pamokoje apie Ukrainos istoriją ir vykstantį karą.

Taip pat gimnazijoje lankėsi karo prievolės atstovas ir pasakojo apie privalomąją karo tarnybą. Mūsų buvusios gimnazistės E.Bernotaitė, G.Lozoraitytė per etikos pamokas pasakojo apie savo pasirinktas specialybes, kurios susijusios su dirbtinio intelekto, viešosios komunikacijios studijomis. Šią savaitę trečiokai gimnazistai turėjo galimybę pasiklausyti poezijos - aktoriai B.Ivanauskas ir A.Dubaka pristatė šiuolaikinės poezijos improvizaciją. Įvairių pomėgių mokiniai gali susipažinti su pateikiama informacija, pabendrauti su daugiau patirties turinčiais žmonėmis. Tikimasi, kad ateityje patys gimnazistai išsakys savo nuomonę ir inicijuos susitikimus. 

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas