Šie metai paskelbti Lietuvos bei Europos jaunimo metais. Pagrindinė tema - jaunimo įgalinimas. Jei jūs savanoriaujate ir norite pasidalyti savo įspūdžiais, parašykite mums. O dabar dalijamės savanorės trečiokės gimnazistės, savivaldos pirmininkės Vytautės Kubaitytės mintimis:

"Savanoriauju Šilutės atvirame jaunimo centre jau nuo kovo mėnesio. Pasirinkau šią vietą būtent todėl, nes labai mėgstu dirbti su jaunimu ir žinojau, kad ši vieta būtent man. Savanorystė - tai pažinimas savęs ir naujų patirčių etapas, kuris tikrai yra labai įdomus ir pilnas iššūkių. Savanoriaudami Šilutės atvirame jaunimo centre vykdome akcijas, projektus ir prisidedame prie visuomeninės veiklos. Neseniai buvo velykinė akcija miesto darželiuose, o renginyje, skirtame palaikyti Ukrainą, vaišinome žmones mūsų gamintais  skanėstais. Mums padeda ir idėjomis dalijasi vadovė Rita Poteliūnienė. Labai džiaugiuosi apsisprendusi, nes būtent čia aš galiu save realizuoti ir pažinti save! Visus, kurie galbūt abejoja ar bijo savanoriauti, noriu paskatinti, nes tai kiekvienam bus nuostabi patirtis!"

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas