Birželio 8 d. mūsų gimnazistai ir mokytojai bei administracija su miesto ir rajono bendruomene dalyvavo apdovanojimų už meno ir mokslo pasiekimus teikimo šventėje, į kurią kvietė Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis.
Apdovanoti mokiniai ir mokytojai:
1. Už I vietos laimėjimą Žemaitijos regiono konkurse „Skaitymas žemaitiškai“, už II vietos laimėjimą Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros olimpiados II ture bei Šilutės krašto garsinimą apdovanota Lukrecija Lazaraitytė, Šilutės pirmosios gimnazijos III klasės mokinė (https://www.facebook.com/regionasmazojilietuva);
2. Už laimėjimus respublikiniame moksleivių integruoto technologijų ir dorinio ugdymo konkurse-parodoje „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“ bei Šilutės krašto garsinimą apdovanoti Emilija Pleikytė, Šilutės pirmosios gimnazijos IV klasės mokinė, II vieta; Ainoras Plotnikovas, Šilutės pirmosios gimnazijos IV klasės mokinys, III vieta;
3. Už III vietos laimėjimą respublikiniame lietuviškos dainos festivalyje-konkurse „Mūsų dienos 2022“ bei Šilutės krašto garsinimą apdovanota Goda Džalagonija, Šilutės pirmosios gimnazijos I klasės mokinė;
4. Už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą apdovanoti Roberta Petrylaitė, Šilutės pirmosios gimnazijos IV klasės mokinė; Nojus Stankevičius, Šilutės pirmosios gimnazijos III klasės mokinys;
5. Už reikšmingus pasiekimus respublikiniuose konkursuose apdovanota Šilutės pirmosios gimnazijos komanda „Kuriame Lietuvą!“, respublikinio pilietinių iniciatyvų projekto „Kuriame Lietuvą!“ nugalėtoja; Šilutės pirmosios gimnazijos jaunoji bendrovė „Jaunosios ekspertės“, Lietuvos Junior Achievement projekto „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose“ Klaipėdos regiono jaunųjų bendrovių eXpo 2022 konkurse laimėjusi nominaciją „Komandinio darbo pavyzdys“;
Šilutės pirmosios gimnazijos dizaino komanda „Kūrėjų oazė“ respublikinio drabužių dizaino ir įvaizdžio konkurso-festivalio „Kūrėjų oazė 2022“ III vietos laimėtoja;
6. Už labai gerą mokinės parengimą Žemaitijos regiono konkursui „Skaitymas žemaitiškai“ ir Mažosios Lietuvos regiono mokinių etninės kultūros olimpiadai apdovanota Vaida Galinskienė, Šilutės pirmosios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
7. Už labai gerą mokinių parengimą respublikiniam moksleivių integruotam technologijų ir dorinio ugdymo konkursui-parodai „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“ apdovanota Nijolė Titienė, Šilutės pirmosios gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė;
8. Už puikų kolektyvų parengimą respublikiniams konkursams apdovanotos Daiva Strazdauskienė, Šilutės pirmosios gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė; Daiva Jakienė, Šilutės pirmosios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Nijolė Titienė, Šilutės pirmosios gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė.
Sveikiname!

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas