Rugsėjo paskutinį penktadienį mūsų gimnazijos mokiniams, kurie mokosi vokiečių kalbos, vyko pamoka, skirta vokiečių kalbos dienai ,,Ö kaip vokiškai?“ paminėti.

Apie Šarlotę Kaizer, vokiečių rašytoją iš Rusnės, mokiniai žinojo labai nedaug, todėl reikėjo parengti pranešimus, kurie atspindėtų Mažosios Lietuvos rašytojų, kūrusių vokiškai, gyvenimą ir kūrybą. Tai Hermanas Zudermanas,  Vydūnas, Hugo Šojus, Imanuelis Kantas, Vilhelmas Berbomas ir kiti. Pranešimus parengė gimnazistai: Kamilė Vaznytė, Austėja Diglytė, Domantas Barkauskas, Junita Barškietytė, Saulė Butkutė, Danielė Matulevičiūtė.

Pamokos tikslas buvo panagrinėti Šarlotės Kaizer gyvenimo ir kūrybos aspektus. Mokiniai sužinojo, kad Šarlotė Kaizer gimė ir augo Rusnėje medienos pirklio šeimoje. Kai mirė tėvas, persikraustė į Tilžę, kur ji baigė gimnaziją, vėliau studijavo Karaliaučiuje meno akademijoje, kūrė muziką, dainas.

Labiausiai rašytoja išgarsėjo, kai parašė romaną ,,Ir vis naujos dienos“ („Und immer neue Tage“). Romanas yra apie Jociškių dvarelį, tikrus ir išgalvotus įvykius, žmonių likimus 18 - 19 a. Mažojoje Lietuvoje. Už šį romaną rašytojai buvo paskirta Herderio premija. Pamokoje skaitėme ištraukas iš D. Junutienės knygos ,,Laiko sąskambiai“ apie  padavimais apipintą rajono vietą – Jociškių dvarelį netoli Minijos upės, kurį aprašė Šarlotė Kaizer.

Abiturientė gimnazistė J. Barškietytė pristatė pranešimą apie filosofą Imanuelį Kantą, kurio šaknys yra Šilutėje. Filosofas labai vertino taiką tarp tautų, vertino lietuvių tautą ir kalbą.

Tą savaitę gimnazijoje paminėjome ir Europos kalbų reikšmę žmogaus gyvenimui. Buvo siekiama paskatinti mokytis įvairių kalbų. Gimnazijos tikslas buvo įvairiomis kalbomis pasakyti filosofo Senekos  garsiąją sentenciją: ,,Gyvenimui mokomės, ne mokyklai“ (buvo išversta į anglų, vokiečių, turkų, lenkų, arabų, danų, prancūzų, rusų, ispanų, korėjiečių, gruzinų kalbas.  

Izabelė Sudeikytė, abiturientė

Lijana Venckienė, mokytoja

 

 

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas